• Basisdocument Oer-IJ

    Categorie: Archeologie

    De gemeenten Bergen, Beverwijk, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Zaanstad en Velsen maken deel uit van het bijzondere archeologiegebied het Oer-IJ. Onder de groene weiden gaat een bijzonder archeologiegebied schuil vol archeologische sporen van bedrijvigheid, watermanagement, strijd en religie. Lees er alles over in het Basisdocument Oer-IJ.

  • Protocol duinarcheologie

    Categorie: Archeologie

    Het Protocol duinarcheologie is een visuele vertaling van de omgangsregels met betrekking tot de archeologie in het duingebied.