• Stolpboerderij in de Hargerpolder

    Erfgoedteam: archeologie onder monumenten

    Datum: 06 maart 2024

    De bescherming van monumenten gaat meestal niet verder dan de funderingen daarmee wordt de vaak archeologisch waardevolle ondergrond over het hoofd gezien. Hoe ga je hiermee om?