Terugblik netwerkbijeenkomsten 2018

De vier netwerkbijeenkomsten waren een groot succes. De gemeenten die dit jaar als gastheer optraden waren Weesp, Bergen, Hollands Kroon en Hoorn. De bijeenkomsten bieden ambtenaren de mogelijkheid  om snel op de hoogte te raken van actuele thema’s. Naast de actualiteit in de regio, en de updates vanuit de provincie over het Erfgoedbeleid, kwamen ook algemenere onderwerpen als de Omgevingswet en de geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie aan de orde.

Behandelde thema’s
Verder werd ingegaan op Erfgoed in MRA, Herbestemming, de omgeving van het monument, archeologie, monument, landschap en beleid rondom Buitenplaatsen, het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand, Herstelmaatregelen Natura 2000, in samenhang met archeologie en het gemeentelijk archeologiebeleid, Beleid en uitvoeringspraktijk rondom aardkundige monumenten en waarden, het magazine Schatrijk Wieringen, Omgevingswet en duurzaamheid bij monumenten. De mogelijkheid met elkaar te discussiëren en te vergelijken werd door de deelnemers zeer gewaardeerd.

Onder vindt u de verslagen van de bijeenkomsten:

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.