Houd je erfgoed levend

Wegwijzer Ruimtelijke ontwikkelingen Hollandse Waterlinies Noord-Holland

Sinds januari 2023 stelt de provincie de tool “Wegwijzer Ruimtelijke Ontwikkelingen Hollandse Waterlinies Noord-Holland” beschikbaar. Deze wegwijzer is voor gemeenten die een ruimtelijk initiatief moeten toetsen aan artikel 6.49 van de Omgevingsverordening Noord Holland 2020 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. Deze toetsing vindt plaats wanneer een ontwikkeling niet past binnen de regels van het bestemmingsplan. Hierbij gaat het om werelderfgoed in het landelijk gebied.

De werelderfgoederen in het landelijk gebied van Noord-Holland zijn:

 • de Hollandse Waterlinies: dit zijn de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie samen.
 • Droogmakerij de Beemster.

Via deze wegwijzer kan een gemeenten stappen doorlopen om te bepalen of er nader onderzoek nodig is rondom de kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies bij de te toetsen ruimtelijke ontwikkeling. Deze stappen zijn in de tool te vinden in de oriëntatiefase.

Daarna wordt getoetst in de onderzoeksfase of de ruimtelijke ontwikkeling wel of geen aantasting veroorzaakt op de kernkwaliteiten. Hiervoor zijn verschillende hulpmiddelen in deze wegwijzer beschikbaar.

(Tekst: Provincie Noord-Holland, foto Martine van Lokven – Batterij aan de Sloterweg aan de Geniedijk)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

 • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

  Categorie: Cultuurlandschap

  Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten. 

 • In beeld: Samen Slimmer 2024

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Tijd voor onze favoriete excursie van ’t jaar: de lente-excursie van het Steunpunt! Dit keer bezoeken we moois op en rondom de hei tussen Hilversum en Laren. We spreken met elkaar af bij Station Hilversum, waar we ons niet uit het veld laten slaan door een klein lente-buitje.