Zend uw projectidee of vraagstuk in!

[yoast-breadcrumb]

Heeft uw gemeente een ruimtelijk vraagstuk waarbij u steun kunt gebruiken? Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland is op zoek naar projectideeën of ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot erfgoed binnen de thema’s monumenten en herbestemming, cultuurlandschap en erfgoed in de Omgevingswet.

Het Steunpunt helpt gemeenten om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. Daarvoor vragen we uw input. Voor onze projecten en bijeenkomsten en zijn wij op zoek naar goede voorbeelden en opgaven die in uw gemeente spelen. Aanmelden kan via het onderstaande aanmeldformulier, voor de volgende programmaonderdelen:

Monumenten en herbestemming
Voor het programmaonderdeel ‘Monumenten & Herbestemming’ zijn wij op zoek naar markante, leegstaande gebouwen met cultuurhistorische waarden die een tweede leven verdienen. Staat er in uw gemeente zo’n gebouw en wordt er gezocht naar een nieuwe functie? Of zijn er al ideeën voor herbestemming, maar is er advies nodig over de mogelijkheden en haalbaarheid? Meld de herbestemmingsopgave aan en maak kans om geselecteerd te worden voor één van onze expertmeetings.

Is het in uw gemeente juist gelukt om een bijzonder gebouw te herbestemmen? Dit jaar zijn wij weer op zoek naar inspirerende en leerzame voorbeeldprojecten. Stuur het project in en maak kans opgenomen te worden in onze voorbeeldprojecten.

Erfgoed in de Omgevingswet
De omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet. Wat de Omgevingswet op hoofdlijnen inhoudt wordt langzaam duidelijk, maar het blijkt nog knap lastig om erfgoed in de Omgevingswet concreet vorm te geven. Het Steunpunt is daarom op dat vlak op zoek naar casussen op het gebied van processen, inhoudelijke verdieping of een casus gericht op samenwerking en participatie. Het Steunpunt kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het opstellen van een stappenplan, een expertmeeting of het benoemen van kernwaarden. De resultaten zullen als best practice worden vertaald en gedeeld.

Cultuurlandschap
De provincie Noord-Holland hecht veel waarde aan het cultuurlandschap. Belangrijk hierbij zijn de structuurdragers (waterlopen, historische ontginningen, begraven of verdronken landschappen, stolpen, buitenplaatsen, dijken, enz) die gemeentegrenzen overschrijden. De grote actuele opgaven zoals, agrarische schaalvergroting, energietransitie, verstedelijking, bodemdaling, etc. dienen zorgvuldig ingepast te worden. Heeft u een concreet vraagstuk, maar weet u niet goed hoe u bij de plannen de ruimtelijke kwaliteit het beste kunt waarborgen? Meld u casus dan aan voor één van onze expertsessies.

Waar moet uw inzending aan voldoen?
Het vraagstuk moet passen binnen de thema’s monumenten en herbestemming, cultuurlandschap en erfgoed in de Omgevingswet. De inzending moet bij voorkeur actueel en agenderend zijn en ook relevant voor andere gemeenten in de provincie. De opgave moet door een Noord-Hollandse gemeente worden ondersteund en ingezonden. Gevraagd worden: het thema, een globale omschrijving van het project (maximaal 250 woorden) en uw contactgegevens.

De selectie
De inzendingen worden geselecteerd door een selectiecommissie bestaande uit afgevaardigden van het Steunpunt en de provincie Noord-Holland.

[smanh_submission_form]

Contact
Voor vragen of meer informatie over de inzendprocedure, neem contact op met: Reinier Mees, coördinator Monumenten en Herbestemming (06 15601367 of r.mees@mooinoord-holland.nl), Jeroen Zomer, coördinator Cultuurlandschap (06 11256971 of j.zomer@mooinoord-holland.nl) of Kim Zweerink, coördinator Omgevingswet (072 5204459 of k.zweerink@mooinoord-holland.nl).

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.