Zonne-energie en erfgoed (RCE)

In het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) heeft de RCE stichting HIER Opgewekt gevraagd om een advies uit te brengen m.b.t. een gebiedsgerichte benadering van energieopwekking met zonnepanelen. Voor monumenteneigenaren kan het efficiënter zijn om collectief energie op te wekken – bijvoorbeeld op een bedrijventerrein – en tegelijkertijd kan het zo zijn dat je meer recht doet aan de cultuurhistorische waarden van monumenten en panden binnen beschermde gezichten.

Het is goed dat de uitdagingen die dergelijke initiatieven vergezellen nu landelijk worden onderzocht. Ook het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland heeft over het collectief opwekken van energie in beschermde gezichten inmiddels verscheidene bijeenkomsten georganiseerd. Zo hadden wij twee Erfgoedteam bijeenkomsten: de eerste over zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten, en de tweede over het collectief opwekken van energie in lokale energiecoöperaties, dat een alternatief kan bieden voor het opwekken op monumenten.

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.