SCHATRIJK Texel

Ter promotie van het archeologisch erfgoed van Noord-Holland geeft het Steunpunt archeoglossy SCHATRIJK uit waarin de archeologie van een van de tien provinciale archeologiegebieden worden gepresenteerd. De glossy biedt een overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie per regio, en dient als inspiratiebron voor wethouders, erfgoedambtenaren, ontwikkelaars, ondernemers, beleidsmakers en voor archeologische en historische verenigingen.

In de jaren ’70 kwam bij Den Burg een indrukwekkende archeologische vindplaats aan het licht: sporen die laten zien dat in de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd tot in de late middeleeuwen hier werd geakkerd, gewoond en begraven. Nu weten we dat heel Texel vanaf de prehistorie werd bewoond– en hoe. De mens heeft het reliëfrijke landschap naar eigen hand gezet. Gemeente Texel ís het archeologiegebied. Bijzondere vondsten en vindplaatsen worden uitgelicht in deze editie van SCHATRIJK.

(Beeldverantwoording: BLKVLD uitgevers)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.

  • ode 5

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Deze editie van ode gaat over het belang van omgevingskwaliteit door erfgoed, waarbij erfgoed wordt bezien in relatie tot alle ruimtelijke opgaven waaraan we werken, zoals de energietransitie en waterveiligheid. De auteurs bieden verschillende perspectieven op dat vraagstuk.