Ode is een tijdschrift voor medewerkers en bestuurders van Noord-Hollandse gemeenten en de provincie, en voor iedereen die benieuwd is naar de rol van de diverse overheden binnen de erfgoedzorg. Ode biedt inspiratie voor het dagelijkse erfgoedwerk met verhalen, interviews en goede voorbeelden uit de rijke voorraad Noord-Hollands erfgoed.

Water als rode draad

Ode biedt elke keer weer inspiratie voor het dagelijkse erfgoedwerk met verhalen, interviews en goede voorbeelden uit de rijke voorraad Noord-Hollands erfgoed. Dit keer hebben we ‘water’ als rode draad door het tijdschrift gekozen. In een provincie met drie kusten en tal van polders en droogmakerijen heeft water altijd een belangrijke rol gespeeld. Niet gek dat veel van ons erfgoed een relatie met water heeft!

Dit nummer bevat bijdragen van o.a. Frank Buchner, Michiel Bartels, Liselore Muis, Ernst Jongejan, Martijn Manders, Michiel van Oudenaarde, Arjen den Breejen, Ernst van der Kleij, Gerrit Dusseldorp, Julius van Roemburg, Steven Kalverdijk, Gerard Klaassen, Bob ter Haak, Karen Sonneveld, Dineke Stam, Fotigui Camara, Herman Havekes, Jelle Beemsterboer, Menne Kosian, Reinier Mees, Matthijs Burger, Jan Grupstra, Willemijn Paijmans en Annika Platje.

Downloads

Je kunt ode ook downloaden in boekvorm of losse bladzijden.

Andere edities van ode

Via de onderstaande knop kun je ook alle andere edities van ode lezen.

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.