SCHATRIJK West-Friesland

Ter promotie van het archeologisch erfgoed van Noord-Holland geeft het Steunpunt ieder jaar een archeoglossy uit waarin de topvondsten per archeologiegebied worden gepresenteerd. De glossy biedt een overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie per regio, en als inspiratiebron voor wethouders, erfgoedambtenaren, ontwikkelaars, ondernemers, beleidsmakers en voor archeologische en historische verenigingen.

Onder het groene agrarische landschap van West-Friesland ligt een bodemarchief verborgen dat gerust uniek genoemd mag worden. De vele archeologische vindplaatsen van hoge kwaliteit uit de steentijd en bronstijd, het ontgonnen veengebied, de Westfriese Omringdijk en de steden langs de Zuiderzee zijn fenomenen om trots op te zijn. Ze worden uitgelicht in deze editie van SCHATRIJK.

(Beeldverantwoording: BLKVLD uitgevers en Archeologie West-Friesland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.

  • ode 5

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Deze editie van ode gaat over het belang van omgevingskwaliteit door erfgoed, waarbij erfgoed wordt bezien in relatie tot alle ruimtelijke opgaven waaraan we werken, zoals de energietransitie en waterveiligheid. De auteurs bieden verschillende perspectieven op dat vraagstuk.