De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan (2024)

In 2021 publiceerde het Steunpunt een handreiking om de kernkarakteristieken en het beleid van de buitenplaatsen langs de Noord-Hollandse en Zuid-Hollandse kust in beeld te brengen. Het laatste hoofdstuk over de wijze waarop de kernkarakteristieken in het omgevingsplan een plek kunnen krijgen is nu herzien naar de laatste inzichten. Dit richt zich niet alleen op de beschermde rijksmonumenten, maar schetst vooral ook een meer gebiedsgerichte benadering. Zo kan meer recht worden gedaan aan de relatie tussen buitenplaatsen en het landschap en aan de samenhang tussen buitenplaatsen. Er wordt uitgegaan van drie schaalniveaus: de eerste is die van de individuele buitenplaats met hoofdhuis, tuin- en parkaanleg en diverse losse objecten. Het tweede schaalniveau betreft de directe omgeving van de buitenplaats. Hier is de historische infrastructuur en het stelsel van visuele relaties van belang. Het derde schaalniveau doet recht aan de meerdere min of meer aaneengesloten buitenplaatsen en landgoederen en hun landschappelijke context. De handreiking schetst de stappen die doorlopen kunnen worden om buitenplaatsen in het omgevingsplan te kunnen verankeren. Als extraatje is een aantal voorbeeldregels uitgeschreven die je als gemeente mee kunt nemen in het omgevingsplan.

Downloads

Via onderstaande knoppen kun je de handreiking downloaden. Er zijn twee versies: losse bladzijden en in boekvorm.

(Beeldverantwoording: De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan (herzien 2024). Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten. Publicatie van Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.