• Wethouderslunch Fronik

  Datum: 13 september 2024

  Speciaal voor de wethouders Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke ordening en/of Monumenten & Archeologie van de zuidelijke Noord-Hollandse gemeenten organiseert het Steunpunt Cultureel Erfgoed de Wethouderslunch bij de buurtboerderij Fronik te Zaandam op vrijdag 13 september 2024.

 • Wethouderslunch Oosterkerk

  Datum: 09 september 2024

  Op maandag 9 september organiseert het Steunpunt Cultureel Erfgoed speciaal voor wethouders een lunch, bij de Oosterkerk aan de Grote Oost.

 • Erfgoedteam: Bouwhistorie en Archeologie

  Datum: 08 november 2023

  Op 8 november organiseert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland een Erfgoedteam over de meerwaarde van de combinatie van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek.

 • Molensymposium: Molenbiotoop in de Omgevingswet

  Datum: 19 oktober 2023

  Op 19 oktober 2023 organiseert het steunpunt in samenwerking met de Noord-Hollandse Molenfederatie van 14:00 tot 17:00 uur het Molensymposium over de molenbiotoop in de Omgevingswet.

 • Stolpencursus Duurzaamheid en beleid

  Datum: 02 november 2023

  Op donderdag 2 november organiseert het Steunpunt van 09:30 uur tot 12:00 uur een stolpencursus over stolpenbeleid en het verduurzamen van stolpboerderijen.

 • Archeologiebeleid, de Omgevingswet en het DSO

  Datum: 22 november 2023

  Archeologische beleidskaarten krijgen onder de Omgevingswet een plek in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De implementatie vraagt niet alleen om een geschikt technisch formaat, ook om borging van de onderbouwing van de kaarten. Hoe ver is jouw gemeente met de implementatie? Wat kun je nog doen, hoe pak je dat aan, wat heb je nodig, en kun je dit moment aangrijpen om nog meer te doen voor archeologie in jouw gemeente? Je bent van harte welkom op 22 november.

 • Masterclass Groen erfgoed in de Omgevingswet

  Datum: 27 maart 2023

  Groen erfgoed, waar hebben we het dan over? Wanneer zijn tuinen, parken, plantsoenen, lanen of landschapsstructuren erfgoed? Hoe waardeer je groen erfgoed en hoe borg je groen erfgoed in beleid? Leer er alles over in onze Masterclass!

 • Advisering onder de Omgevingswet (i.s.m. RCE)

  Datum: 20 februari 2023

  Op 20 februari organiseert het Steunpunt in samenwerking met de RCE een bijeenkomst over de actualiteiten van erfgoed in de Omgevingswet.

 • Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals 2022 Erfgoed in de Omgevingswet

  Datum: 19 september 2022

  In het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals leren startende erfgoedprofessionals elkaar en het vak beter kennen.

 • Masterclass: Archeologie in de Omgevingswet

  Datum: 18 oktober 2022

  In 2023 treedt de Omgevingswet in werking: archeologie wordt hierdoor onderdeel van de integrale benadering bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Tijdens deze online masterclass Archeologie in de Omgevingswet praat Nathalie Vossen ons bij over de plek van archeologie in het bestel en de kansen die archeologie biedt voor een goede omgevingskwaliteit.

 • Symposium Samen slimmer, integraal werken onder de Omgevingswet

  Datum: 15 september 2022

  Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland organiseert een symposium over de praktijk van integraal werken onder de Omgevingswet voor erfgoedexperts, stedenbouwkundigen, planologen en vergunningverleners die bezig zijn met transformatie van de bestaande omgeving.

 • Een vervolg op kerkenvisies

  Datum: 03 maart 2022

  Drie sprekers over ambities in kerkenvisies én over de praktische uitvoering hiervan. Daarna kan je kiezen uit één van de drie werksessies.

 • E.H.B.Omgevingswet: erfgoedverordening

  Datum: 01 maart 2022

  Vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten gemeenten hun Erfgoedverordening op allerlei punten technisch aanpassen. Hulp nodig? Meld je aan voor een werksessie op maat.

 • E.H.B.Omgevingswet: erfgoedverordening

  Datum: 01 april 2022

  Vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten gemeenten hun Erfgoedverordening op allerlei punten technisch aanpassen. Hulp nodig? Meld je aan voor een werksessie op maat.

 • E.H.B.Omgevingswet werksessie op maat: erfgoedverordening

  Datum: 01 mei 2022

  Vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten gemeenten hun Erfgoedverordening op allerlei punten technisch aanpassen. Hulp nodig? De eerste werksessies starten in maart. Meld je nu aan.

 • E.H.B.Omgevingswet werksessie op maat: erfgoedverordening

  Datum: 01 juni 2022

  Vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten gemeenten hun Erfgoedverordening op allerlei punten technisch aanpassen. Hulp nodig? Meld je nu aan.

 • Erfgoedteam: Vroeger beginnen met archeologie

  Datum: 07 september 2022

  Archeologie en nieuwe ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening staan vaak op gespannen voet. Voor de beste omgang met archeologie is het voor erfgoedambtenaren relevant om het onderwerp vroeg te agenderen. In dit erfgoedteam op 7 september bespreken we hoe dat goed kan.

 • Erfgoedteam: Behoud in situ van ondergronds erfgoed

  Datum: 16 november 2021

  Op 16 november bespreken we tijdens een online Erfgoedteambijeenkomst het behouden van archeologie in situ. Lees hier meer informatie en meld je aan.

 • Vragenuurtje Erfgoed in het omgevingsplan

  Datum: 30 november 2021

  Heb je naar aanleiding van de masterclass op 23 november nog vragen, dan kan je ze tijdens deze online bijeenkomst stellen.

 • Aan de slag met de kerkenvisie

  Datum: 03 februari 2021

  Op woensdag 3 februari van 10.00-12.00 gaan we nog één keer aan de slag met de kerkenvisie... gemeenten kunnen namelijk nog tot 15 februari de decentralisatie-uitkering aanvragen. Laat je inspireren door (ervarings)deskundigen: wat werkt wel en wat zouden ze terugkijkend anders doen?

 • Webinar Omgevingswet en cultureel erfgoed

  Datum: 02 februari 2021

  Op dinsdag 2 februari van 14.00-16.00 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) samen met de steunpunten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht een webinar over welke zaken gemeenten vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten regelen om daarna goed te kunnen werken.

 • Evaluatie Erfgoedwet en archeologie in gang gezet

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Op dit moment worden de archeologische onderdelen van de Erfgoedwet geëvalueerd. De evaluatie vindt vervroegd plaats door een motie van SP-Tweede-Kamerlid Sandra Beckerman. Zij maakte zich zorgen over de uitwerking van de wet op met name de archeologie. Zo vroeg ze onder meer aandacht voor deskundigheid en capaciteit bij gemeenten. Lees er hier meer over.

 • Verslag Cursus Erfgoed in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Om 15 mei organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland in samenwerking met de RCE de cursus Erfgoed in de Omgevingswet. Lees hier het verslag.