• Huis Te Manpad in Haarlem

  De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan (2024)

  Categorie: Omgevingswet

  In 2021 publiceerde het Steunpunt samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland een handreiking om de kernkarakteristieken en het beleid van de buitenplaatsen langs de Noord-Hollandse en Zuid-Hollandse kust in beeld te brengen. Nu een update.

 • Afbeelding handreiking Het Bijzonder Provinciaal Landschap; het BPL nader bekeken

  Handreiking: Het Bijzonder Provinciaal Landschap

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Vrijwel elke Noord-Hollandse gemeente heeft er mee te maken: het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Wij schreven een korte handreiking over de mogelijkheden binnen een BPL, welke verantwoordelijkheid dit voor gemeenten met zich meebrengt en hoe deze gebieden geborgd kunnen worden in het omgevingsplan.

 • Afbeelding handreiking Voorbeeldnota 'Zonnepanelen op erfgoed'

  Handreiking: Zonnepanelen & Erfgoed

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Een goede afweging tussen erfgoedbehoud en verduurzaming is mogelijk wanneer daar goed beleid aan ten grondslag ligt. Daarom heeft het Steunpunt voorbeeldbeleid geschreven voor zonnepanelen op erfgoed, waarmee gemeenten zelf hun regels kunnen samenstellen. Lees onze handreiking hier.

 • Serie Erfgoed in de Omgevingswet. Handreikingen voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Het Steunpunt doet onderzoek naar aspecten rondom de Omgevingswet en publiceert hierover. Ook schrijven we artikelen en blogs. Hieronder zijn onze publicaties te vinden.

 • Groen erfgoed in de Omgevingswet. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Groen erfgoed (zoals historische tuinen en parken, maar nog veel meer),  is niet alleen maar mooi. Wist je dat groen erfgoed onmisbaar is in de besluitvorming rond ruimtelijke plannen? Lees nu onze handreiking!

 • Aanwijzing gemeentelijk monument. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De Handreiking gemeentelijke monumenten gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op gemeentelijke monumenten en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

 • Handreiking Waardengestuurde Transformatiekaders

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  In steden en gebieden waar een transformatieopgave speelt, vormt de historische betekenis bijna altijd een belangrijk ingrediënt voor het ontwerp voor de toekomst. Maar hoe zorg je er nu voor dat die historische factor ook echt deel uit gaat maken van de transformatie? Binnenkort is hierover meer informatie op deze pagina te vinden.

 • Presentatie handreiking De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan

  Datum: 31 mei 2022

  Presentatie handreiking De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan met werksessies in de Keukenhof.

 • Van kerkenvisie naar omgevingsplan. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Deze handreiking geeft een eerste inzicht in de manier waarop kerkenvisie en omgevingsplan aan elkaar gekoppeld kunnen worden: van kerkenvisie naar omgevingsplan. Lees hem nu hier.

 • Handreiking begrippenkader cultureel erfgoed onder de Omgevingswet (2020)

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

 • Cultureel erfgoed in het omgevingsplan. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten.

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Steunpunt brengt samen met José van Campen (Woord en Plaats), Bas Schout (Schout rv&b) en Joske Poelstra (Rho Adviseurs) een publicatie uit over de kansen van erfgoed in het omgevingsplan. Het is een verkenning van de kansen die het nieuwe omgevingsplan biedt voor behoud, benutting en ontwikkeling van het cultureel erfgoed.

 • Handreiking provinciale monumenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De Handreiking provinciale monumenten gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op provinciale monumenten en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

 • Erfgoed in de Omgevingsvisie: Inzichten en handige tips. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Niet gecategoriseerd, Omgevingswet

  Steeds meer gemeenten maken werk van de Omgevingswet. Sommige gemeenten hebben al een omgevingsvisie opgesteld, maar de meeste gemeenten beginnen daar nu mee. In dit artikel kun je lezen hoe je erfgoed goed kan borgen in de omgevingsvisie en kan controleren of de omgevingsvisie aan de juridische plichten voldoet.

 • Vierkant achter de stolp 2.0

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Een beknopte handreiking om gemeente op weg te helpen met het vormgeven van gedegen stolpenbeleid nu en als voorbereiding op de Omgevingswet.

 • Erfgoed in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, verandert er erg veel voor iedereen die werkt aan de fysieke leefomgeving. Om medewerkers van gemeenten ...