Op deze pagina vindt u verschillende stukken met nieuws, informatie, beleid en dossiers over zowel Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Duurzaamheid en de Omgevingswet.

 • Werksessie tijdens bijeenkomst Samen Slimmer

  Werksessies Omgevingswet

  Categorie: Omgevingswet

  Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland organiseert werksessies Omgevingswet en Erfgoed voor gemeenten. In vaste groepjes met drie tot vier gemeenten worden ervaringen uitgewisseld over erfgoed in relatie tot de Omgevingswet. Wil je met jouw gemeente ook meedoen?

 • Informatiebord Cassellum Flevum

  Inspiratiesessie archeologie en beleefbaarheid

  Categorie: Archeologie

  Een kasteel dat volledig onder de grond ligt, een opgraving die achter hekken plaatsvindt of bijzondere vondsten: de verhalen zijn vaak fascinerend, maar niet altijd makkelijk om met het publiek te delen. Hoe maak je archeologie zichtbaar en beleefbaar?

 • Huis Te Manpad in Haarlem

  De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan (2024)

  Categorie: Omgevingswet

  In 2021 publiceerde het Steunpunt samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland een handreiking om de kernkarakteristieken en het beleid van de buitenplaatsen langs de Noord-Hollandse en Zuid-Hollandse kust in beeld te brengen. Nu een update.

 • Dijkversteviging te Durgerdam

  Cultureel erfgoed in zwaar weer

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Rond de jaarwisseling was er op verschillende plekken in Noord-Holland wateroverlast, waarbij ook het erfgoed werd geraakt. Hoe kunnen gemeenten zich voorbereiden op toenemende weersextremen in de toekomst?

 • Zicht op stolpboerderij in de Hargerpolder

  Verslag Erfgoedteam: Archeologie onder monumenten

  Categorie: Archeologie

  Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

 • Stolpboerderij aan de Purmerenderweg 25 te Beemster

  Verslag Erfgoedteam: Continuïteit in gemeentelijk erfgoedbeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

 • Afbeelding van de Kastanjelaan te Hilversum

  Masterclass: Zonnepanelen & Erfgoed

  Categorie: Duurzaamheid

  Kijk hier de masterclass van 18 januari 2024 terug. De masterclass gaat over onze nieuwste handreiking Zonnepanelen & Erfgoed.

 • Afbeelding van uitgave Schatrijk

  SCHATRIJK Texel

  Categorie: Archeologie

  Onderzoek toont aan dat heel Texel vanaf de prehistorie bewoond moet zijn geweest – en hoe. De mens heeft het reliëfrijke landschap naar eigen hand gezet. Waar gemeenten in andere provinciale archeologiegebieden een gebied delen, ís gemeente Texel het archeologiegebied. Bijzondere vondsten en vindplaatsen worden uitgelicht in deze editie van SCHATRIJK.

 • Verslag Archeologiebeleid, de Omgevingswet en het DSO

  Categorie: Archeologie

  Van dubbelbestemming archeologie naar een aantoonbare verwachting van archeologie in de Omgevingswet. Wat staat ons te wachten? Op 22 november kwamen deze onderwerpen aan de orde.

 • Informatiebord Cassellum Flevum

  Romeinenroutes in Spaarnwoude Park

  Categorie: Archeologie

  In Spaarnwoude Park in de gemeente Velsen kun je twee archeologische wandelroutes met audiotour volgen. Een mooie manier om het publiek te betrekken bij de bijzondere historie van dit gebied. Elise Bos Eyssen (Programmamanager natuur- en recreatiegebied Spaarnwoude bij Recreatie Noord-Holland), Joke de Bruïne-Groot (gemeente Velsen) en Hilde Vermast (Voorzitter Archeologische Werkgroep Velsen) vertellen over het project.

 • Afbeelding van gedeptureerde voor erfgoed; Jelle Beemsterboer

  Jelle Beemsterboer nieuwe gedeputeerde voor erfgoed

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Sinds de zomer van 2023 is een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland aangetreden. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer heeft voor de huidige collegeperiode Cultureel Erfgoed in zijn portefeuille. Een gesprek om kennis te maken en vooruit te kijken: wat vindt hij belangrijk als het gaat om erfgoed en welke kansen zijn er voor het erfgoed in relatie tot de actuele ruimtelijke opgaven.

 • Uitzicht Huis van Nuwendoorn

  Landschappelijke structuren in gemeentelijk beleid

  Categorie: Cultuurlandschap

  De provincie Noord-Holland kent diverse landschappelijke structuren die de gemeentegrenzen overschrijden. Bijvoorbeeld de Westfriese Omringdijk. Hoe borg je de kwaliteiten van deze structuren in gemeentelijk beleid?