Extra informatie bij het artikel ‘Onze monitor laat gemeenten zien waar zij staan’ in de vierde ode

De Inspectie publiceert de uitkomsten via benchmarks in de monitor gemeenten monumenten en archeologie[1]. Alle informatie van de gemeenten is terug te vinden in de monitordatabank van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed[2].
De integrale versies 2019-2020, 2021-2022 staan gepubliceerd in de databank van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.
Het diende als input voor het recentelijk gepubliceerde eindrapport ‘Beleidsdoorlichting Erfgoed’, dat leidde tot vragen door politieke partijen in de Tweede Kamer[3] en de provincie[4] en in de pers.[5]
IPO en VNG hebben in de VTH kwaliteitscriteria[6] vastgelegd wat het aantal fte’s en kennisniveau moet zijn.
Het inspectieonderzoek naar interbestuurlijk uit 2021 is “Een lappendeken, Zicht op toezicht door provincies” . Speciaal voor gemeenten bracht de Inspectie  de brochure “Monument en overtreding. Handreiking voor gemeenten bij strafrechtelijke handhaving”.[7] Deze handreiking is bedoeld om gemeenten op weg te helpen als zij overwegen om aangifte te doen van een overtreding van regels voor de bescherming van monumenten.

[1] https://www.inspectie-oe.nl/onderwerpen/monitor-overheidsinformatie-en-erfgoed

[2] https://inspectie-oe.databank.nl/jive

[3] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2019D08984

[4] https://noordholland.d66.nl/publicaties/schriftelijke-vragen-over-toezicht-op-erfgoed/

[5] https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/archeologisch-toezicht-gemeenten-vaak-ondermaats

[6] https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/vth-0/ VTH kwaliteitscriteria 2.2 (2019) deel b.pdf (Hoofdstuk 26. Cultuurhistorie)

[7] https://www.inspectie-oe.nl/publicaties/publicatie/2022/03/31/monument-en-overtreding

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.