Netwerkbijeenkomst Hollands Kroon 8 maart 2018

Op 8 maart waren wij te gast bij de gemeente Hollands Kroon te Hippolytushoef op voormalig eiland Wieringen. De vergaderlocatie is het Eilandmuseum Jan Lont, volgens de stichter Jan Lont (1908-1997) zelf “Dit is een museum deer nog volk in woent. Dat vind je nerregens”. De deelnemers aan de bijeenkomst krijgen een exclusieve rondleiding door de museumboerderij. De boerderij is een authentieke Wieringer boerderij. In de tentoonstelling is veel aandacht voor het leven op Wieringen; het boerenbedrijf, de kaasmakerij,  huisraad, en een specifiek Wieringer ambacht de wiervisserij.

Na een welkomstwoord van Theo Rolsma namens de gemeente Hollands Kroon introduceert dagvoorzitter Yvette Burnier namens het Steunpunt Monumenten en Archeologie de netwerkbijeenkomst. Het is een feestelijke dag omdat in aansluiting op de netwerkbijeenkomst de presentatie van de eerste Archeoglossy plaats zal vinden. Noord Holland kent tien Provinciale Archeologiegebieden en voor elk archeologiegebied wordt door het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord Holland een Archeoglossy gemaakt. De eerste Archeoglossy staat in het teken van de archeologische schatten van Wieringen. Op 15 maart wordt al de tweede Archeoglossy gepresenteerd, een glossy voor provinciaal archeologiegebied Waterland.

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.