• Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

 • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.

 • ode 5

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Deze editie van ode gaat over het belang van omgevingskwaliteit door erfgoed, waarbij erfgoed wordt bezien in relatie tot alle ruimtelijke opgaven waaraan we werken, zoals de energietransitie en waterveiligheid. De auteurs bieden verschillende perspectieven op dat vraagstuk.

 • Beknopt verslag Erfgoedteam: Erfgoed op de kaart

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op woensdag 15 mei 2024 organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een online-Erfgoedteam over erfgoed in digitale kaartsystemen. In dit artikel delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

 • In beeld: Steunpunt Erfgoedteam: Op en rondom de hei

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Tijd voor onze favoriete excursie van ’t jaar: de lente-excursie van het Steunpunt! Dit keer bezoeken we moois op en rondom de hei tussen Hilversum en Laren. We spreken met elkaar af bij Station Hilversum, waar we ons niet uit het veld laten slaan door een klein lente-buitje.

 • Schrijf je nu in voor erfgoedmagazine ode

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Schrijf je nu in voor de nieuwste editie van ode en ontvang ode digitaal en/of in je brievenbus.

 • Afbeelding van een kasteel of buitenplaats

  Subsidies en fondsen voor monumenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het Rijk, de provincie Noord-Holland, de Noord-Hollandse gemeenten én de monumenteneigenaren zelf hebben er belang bij dat een monument in goede onderhoudsstaat blijft. De verschillende overheden komen eigenaren van rijks-, provinciaal of gemeentelijk monumenten (en is sommige gevallen bijvoorbeeld ook beeldbepalende panden) om die reden met verschillende subsidies tegemoet.

 • Dijkversteviging te Durgerdam

  Cultureel erfgoed in zwaar weer

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Rond de jaarwisseling was er op verschillende plekken in Noord-Holland wateroverlast, waarbij ook het erfgoed werd geraakt. Hoe kunnen gemeenten zich voorbereiden op toenemende weersextremen in de toekomst?

 • Stolpboerderij aan de Purmerenderweg 25 te Beemster

  Verslag Erfgoedteam: Continuïteit in gemeentelijk erfgoedbeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

 • Afbeelding van gedeptureerde voor erfgoed; Jelle Beemsterboer

  Jelle Beemsterboer nieuwe gedeputeerde voor erfgoed

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Sinds de zomer van 2023 is een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland aangetreden. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer heeft voor de huidige collegeperiode Cultureel Erfgoed in zijn portefeuille. Een gesprek om kennis te maken en vooruit te kijken: wat vindt hij belangrijk als het gaat om erfgoed en welke kansen zijn er voor het erfgoed in relatie tot de actuele ruimtelijke opgaven.

 • Afbeelding handreiking Voorbeeldnota 'Zonnepanelen op erfgoed'

  Handreiking: Zonnepanelen & Erfgoed

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Een goede afweging tussen erfgoedbehoud en verduurzaming is mogelijk wanneer daar goed beleid aan ten grondslag ligt. Daarom heeft het Steunpunt voorbeeldbeleid geschreven voor zonnepanelen op erfgoed, waarmee gemeenten zelf hun regels kunnen samenstellen. Lees onze handreiking hier.

 • Zicht op stolpboerderijen aan het Verlaat

  Verduurzaming: maak de stolp klaar voor de toekomst

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  De Stolpencursus van het Steunpunt stond dit jaar in het teken van verduurzaming, noodzakelijk om de stolp toekomstbestending te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan het behoud van de historische stolpboerderijen in het Noord-Hollandse landschap. Hoe doe je dat?

 • Advisering door De Hollandsche Molen aan gemeenten stopt

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De Hollandsche Molen heeft per 1 augustus 2023 haar adviesfunctie over de planologische bescherming van de molenbiotoop aan gemeenten en initiatiefnemers beëindigd. Hieronder leest u meer over de reden van deze beëindiging.

 • Stolpenloket

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De regels, processen en mogelijkheden ten aanzien van restauratie, verbouwing, verduurzaming en herbestemming van stolpboerderijen zijn vaak voor zowel gemeenten als initiatiefnemers complex. Het stolpenloket kan uitkomst bieden door het leveren van inhoudelijke expertise en beantwoorden van vragen over o.a. beleid, processen, subsidies, architectuur en cultuurhistorie.

 • Negen tips voor samenwerking met erfgoedvrijwilligers

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdag 10 mei 2023 voerden we onder de vlag van het Erfgoedteam een open gesprek over de samenwerking tussen erfgoedmedewerkers en erfgoedvrijwilligers in de Noord-Hollandse gemeenten. Deelnemers waren dan ook grotendeels erfgoedambtenaren en (vertegenwoordigers van) erfgoedvrijwilligers. De opbrengst van het gesprek hebben we hieronder samengevat tot negen tips voor gemeenten en erfgoedvrijwilligers die willen samenwerken.

 • Monitor monumenten en archeologie 2021-2022

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed

  De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed bracht de monitor ‘Monumenten en Archeologie 2021-2022 benchmark gemeenten’ uit. Benieuwd naar de trends met betrekking tot erfgoed in de gemeenten?

 • Cultureel erfgoed is onlosmakelijk verbonden met omgevingskwaliteit

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op 15 juni organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie voor de tweede keer de bijeenkomst Samen Slimmer. Joske Poelstra en Bas Schout gaven tijdens de middag een presentatie over het belang van erfgoed en omgevingskwaliteit in het omgevingsplan.

 • Lente-excursie Erfgoedteam, jong erfgoed in de Bijlmer

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De lente-excursie op 12 april 2023 van het Erfgoedteam vond plaats in de Bijlmer en had als doel om de deelnemers te inspireren met verschillende voorbeelden van participatieve en grassroots projecten en om vanuit verschillende perspectieven te leren over de ontwikkeling van het jonge erfgoed van de Bijlmer.

 • Klimaat centraal tijdens jaarlijks congres Vlaamse erfgoedsector

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  In 2021 werd Wallonië getroffen door zware overstromingen. Wat kunnen we leren van deze ramp en hoe kunnen we ons erfgoed beter voorbereiden op de toekomst? Het Groot Onderhoud in Mechelen stond in teken van Klimaat. Lees hier meer.

 • [Persbericht] Lancering vierde editie erfgoedmagazine ode

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op donderdagmiddag 15 juni 2023 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer op het Marineterrein in Amsterdam de vierde editie van erfgoedmagazine ode.

 • Leeslijst Ana Pereira Roders

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed

  Leeslijst bij het artikel ‘Alles kan erfgoed zijn’ in de vierde ode

 • ode4 leeslijst

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

 • Erfgoedorganisaties

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed

  Wat is wat in erfgoedland? Een greep uit de vele erfgoedorganisaties.

 • Leeslijst Jan Rouwendal

  Categorie: Gebouwd erfgoed

 • Monitor monumenten en archeologie

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed

  Extra informatie bij het artikel ‘Onze monitor laat gemeenten zien waar zij staan’ in de vierde ode

 • Terugblik: Erfgoeddebat 2023

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Niet gecategoriseerd, Omgevingswet

  In de aanloop naar de provinciale Statenverkiezingen discussieerden 11 kandidaat-Statenleden van provinciale partijen in Noord-Holland over de toekomst van het Noord-Hollands erfgoed. Grote verandering van onze steden, dorpen en het landelijk gebied staan voor de deur. Hoe zorgen we dat het culturele erfgoed bij al deze maatschappelijke druk het fundament blijft, zodat Noord-Holland zijn unieke karakter behoudt? Een terugblik in beeld.

 • STARTBIJEENKOMST nieuwe subsidieregelingen Provincie Noord-Holland

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In 2023 zet de provincie Noord-Holland 1,5 miljoen euro in voor twee nieuwe subsidieregelingen voor professionele cultuur- en erfgoedorganisaties. De subsidie is bedoeld voor innovatieve - of samenwerkingsprojecten. Het is de opvolger van de impulsregelingen uit 2022. Vanaf 1 april is het mogelijk om subsidie voor projecten aan te vragen via de website van de Provincie.

 • Houd je erfgoed levend

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Heb je een goed idee om immaterieel erfgoed door te geven? Voor het zichtbaarder maken, versterken, overdragen, behouden en borgen van Indisch en Moluks immaterieel erfgoed kun je tot en met juni 2024 een subsidie aanvragen.

 • Stem op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Op 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen. De partijen die hier aan meedoen denken verschillend over hoe om te gaan met de verschillende uitdagingen van het waterschap: dilemma’s zijn er genoeg. In dit artikel lees je meer over de geschiedenis van de waterschappen en watererfgoed, want waterschappen hebben veel invloed op ons erfgoed en het cultuurlandschap.

 • Interview Klaas Telgenhof: Loods herbestemming

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Klaas Telgenhof is de Loods Herbestemming van provincie Noord-Holland en helpt bij het zoeken naar nieuwe functies voor leegstaande monumenten. Het Steunpunt vroeg hoe hij te werk gaat.

 • ode 4

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Deze editie van ode gaat over het belang van omgevingskwaliteit door erfgoed, waarbij erfgoed wordt bezien in relatie tot alle ruimtelijke opgaven waaraan we werken, zoals de energietransitie en waterveiligheid. De auteurs bieden verschillende perspectieven op dat vraagstuk.

 • [Persbericht] Erfgoeddebat 2023

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Kandidaten van provinciale partijen in Noord-Holland discussiëren op 9 maart over de toekomst van het Noord-Hollands erfgoed. Grote verandering van onze steden, dorpen en het landelijk gebied staan voor de deur. Hoe zorgen we dat het culturele erfgoed bij al deze maatschappelijke druk het fundament blijft, zodat Noord-Holland zijn unieke karakter behoudt?

 • Verslag Erfgoedteam: Omgevingskwaliteit door erfgoed

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op donderdag 9 februari organiseerden we een online Erfgoedteam met Joost Tennekes over het onderwerp Omgevingskwaliteit door erfgoed. Kijk de uitzending hier terug en lees ons verslag.

 • Verslag Erfgoedteam: Klimaatrisico’s voor erfgoed

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Wat zijn de gevolgen van extreme weersomstandigheden voor cultureel erfgoed en waar is de kwetsbaarheid het grootst? De provincie Noord-Holland heeft een quickscan laten uitvoeren die een eerste indicatie geeft van de gevolgen van klimaatverandering op het Noord-Hollandse erfgoed tot 2050. De uitkomsten zijn in een digitale kaart ‘Klimaatrisico’s voor erfgoed’ samengebracht en gepresenteerd tijdens het Erfgoedteam van woensdag 7 december.

 • Eerste beeld van de klimaatrisico’s voor erfgoed

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Wat betekenen hitte, droogte en wateroverlast voor ons cultureel erfgoed? Om antwoord te krijgen op die vragen heeft de provincie onderzoek gedaan naar de klimaatrisico’s voor het erfgoed in Noord-Holland. De resultaten zijn aangegeven op een digitale kaart die de basis is voor verder onderzoek.

 • Lancering platform ‘klimaat & erfgoed’

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Klimaatverandering heeft steeds meer invloed op onze fysieke leefomgeving. Wat betekent dit voor cultureel erfgoed? Kunnen we al onze provinciale monumenten, archeologische vindplaatsen, historische landschappen en immaterieel erfgoed behouden? Deze vragen staan centraal in het nieuwe platform ‘klimaat & erfgoed’, dat gelanceerd werd op het Nationaal Monumentencongres.

 • Erfgoedregistratie

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Na inwerkingtreding verlangt de Omgevingswet de beschikbaarheid van basisgegevens over erfgoed in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ondanks de overgangssituatie tot 2030 is het goed om daar als gemeente nu al over na te denken. Op woensdag 26 oktober organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een eerste verkennende bijeenkomst over dit onderwerp. 

 • Collectief duurzaam warmtenet voor en door bewoners van het WG-terrein

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  KetelhuisWG is de lokale energiecoöperatie voor het Wilhelmina Gasthuisterrein (WG-terrein) in Amsterdam Oud-West. Wij spraken Annette Schermer, Hans Valkhoff en Edgar Zonneveldt over dit bijzondere project.

 • Hoe is het met? Herbestemming: Brugwachterhuisjes [update 2022]

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Ze liggen verspreid over de stad, dateren uit de periode 1673-2009 en waren allen tot voor kort nog operationeel. Nu vormen 22 Amsterdamse brugwachtershuisjes tezamen het SWEETS hotel. Dat traject heeft geleid tot nieuwe inzichten met betrekking tot het herbestemmingsproces en de exploitatie.

 • Hoe is het met? Herbestemming: Langhuis Oosterleek [update 2022]

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het Steunpunt ging in gesprek met Paul Heilig, medewerker vergunningen van de SED-gemeenten, om te bespreken welke nieuwe inzichten ontstaan zijn naar aanleiding van het herbestemmingsproces.

 • Voorbeeldprojecten Noord-Holland 2022

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed

  Het Steunpunt bouwt aan een overzichtelijke databank met projecten, bijvoorbeeld over herbestemmen, energietransitie en erfgoed in de ruimtelijke ordening en archeologie. Bekijk hier onze nieuwste projecten en updates!

 • Natuurbeheer en archeologische resten (van WO II): een kwetsbaar evenwicht

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Natuurbeheer in het kustgebied is gericht op verruiging - en met name verstuiving - van de natuur. Echter liggen fysieke resten van de Tweede Wereldoorlog direct aan het oppervlak, en beheersmaatregelen vormen een potentiële bedreiging voor hun bestaan. Hoe ga je om met deze kwetsbare 'zachte resten'? Onze adviseur archeologie Sander Hakvoort schreef een blog op basis van een casus in Bloemendaal.

 • Hoe is het met? Herbestemming: Fort K’IJK – Uitgeest [update 2022]

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het herbestemmingstraject Fort K’ijk is inmiddels een paar jaar geleden afgerond en in het voormalig militaire fort wonen sindsdien autistische jongvolwassenen. Hoog tijd voor een update anno 2022. Het Steunpunt ging in gesprek met Telly Noutsis, directeur van de exploitant de Heeren van Zorg, om te bespreken welke nieuwe inzichten ontstaan zijn naar aanleiding van de exploitatie. 

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoedregistratie

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdagochtend 26 oktober organiseerden we van 10.00 tot 11.00 uur een online Erfgoedteam met Anna Groentjes over het onderwerp erfgoedregistratie. Kijk de uitzending hier terug.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoedregistratie

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Op woensdagochtend 26 oktober organiseerden we van 10.00 tot 11.00 uur een online Erfgoedteam met Anna Groentjes over het onderwerp erfgoedregistratie. Kijk de uitzending hier terug.

 • Erfgoed is van iedereen – kennismaken met Rosan Kocken

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Rosan Kocken (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Cultuur en erfgoed. Rosan gelooft dat de wereld, duurzamer, gezonder en inclusiever kan, ook voor erfgoed ziet zij kansen. Welke dat zijn lees je hier.

 • Meerstemmigheid in gemeentelijk erfgoedbeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Gemeentelijk erfgoedbeleid gaat niet om de bescherming en benutting van erfgoed alleen. Ook diversiteit en inclusiviteit zijn thema’s die doorwerken in de werkpraktijk. Een aantal praktische tips. 

 • Het stadhuis van Hoorn: Post-65 monument in ontwikkeling

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Het stadhuis van Hoorn, dat in 2021 deels aangewezen is als gemeentelijk monument, wordt verduurzaamd, verbouwd en uitgebreid. Gemeente Hoorn maakt haar monumentale kantoor klaar voor de toekomst. Lees hier meer.

 • Naar een inclusieve erfgoedpraktijk

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed

  Stagiair Bram Kuiper deed bij het Steunpunt onderzoek naar inclusiviteit en participatie in relatie tot erfgoed. Weer een stap in de richting van een inclusievere erfgoedpraktijk.

 • Aanwijzing gemeentelijk monument. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De Handreiking gemeentelijke monumenten gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op gemeentelijke monumenten en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  In maart 2022 organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie een Erfgoedteam over diversiteit en inclusiviteit in relatie tot erfgoedbeleid. Tijdens dit Erfgoedteam werd duidelijk dat er behoefte is aan ondersteuning bij het organiseren van erfgoedparticipatie. Met: Michaela Hanssen en Lorna Cruickshanks. Lees hier het verslag en kijk de uitzending terug.

 • Landschap van de toekomst. De oogst van vier landschapstalks in Noord-Holland (2022)

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens vier Landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Lees in onze publicatie de oogst van deze vruchtbare Landschapstalks!

 • Landschapstalks 2022: Hart voor de stolp (deel 1)

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Tijdens vier Landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Dit is deel 1: Hart voor de stolp.

 • Landschapstalks 2022: Overstromingen in de polder (deel 3)

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens vier Landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Dit is deel 3: Overstromingen in de polder.

 • Landschapstalks 2022: De RES: de energieopgave langs de A9 (deel 2)

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens vier Landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Dit is deel 2: De RES: de energieopgave langs de A9.

 • Landschapstalks 2022: 400 jaar Purmer (deel 4)

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Tijdens vier Landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Dit is deel 4: 400 jaar Purmer.

 • Integraal erfgoedbeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Voor de derde editie van de Ode schreef Elyze Storms-Smeets, verbonden aan de Wageningen Universiteit en het Gelders Genootschap het hoofdartikel ‘Een ander perspectief’. Aanvullend stelde zij een leeslijst op.

 • Inclusief erfgoed

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland doet onderzoek naar inclusiviteit in relatie tot erfgoed. Door de verschillende waarden die mensen aan plekken en gebouwen toekennen zichtbaar te maken, kunnen wij die waarden ook beter beschermen. Lees meer!

 • Handreiking Waardengestuurde Transformatiekaders

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  In steden en gebieden waar een transformatieopgave speelt, vormt de historische betekenis bijna altijd een belangrijk ingrediënt voor het ontwerp voor de toekomst. Maar hoe zorg je er nu voor dat die historische factor ook echt deel uit gaat maken van de transformatie? Binnenkort is hierover meer informatie op deze pagina te vinden.

 • ode 3

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het thema van deze ode is 'integraal werken'. Hoewel dat misschien niet zo spannend klinkt, is het cruciaal voor het erfgoed dat we samen optrekken met andere sectoren. Denk aan de grote verduurzamingsopgave in het erfgoed en aan de energietransitie in ons cultuurlandschap.

 • Basismodule 1: Erfgoed in ruimtelijk beleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland ontwikkelde speciaal voor niet-erfgoedambtenaren de basismodule ‘Erfgoed in ruimtelijk beleid’. Kijk hier de bijeenkomst terug.

 • Feedbackformulier Basismodule 1: Erfgoed in ruimtelijk beleid

  Categorie: Gebouwd erfgoed

 • Interview met Steven Kalverdijk (de BUCH) over het adviesrapport van de Raad voor Cultuur: ‘Archeologie bij de tijd’

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  In februari 2022 presenteerde de Raad voor Cultuur het veelbesproken rapport ‘Archeologie bij de tijd’. We gaan in gesprek met de spil van het bestel; de gemeente.

 • Ruwe diamant in het Haarlemmermeerse Bos

  Categorie: Gebouwd erfgoed

 • Help, een nieuwe bestuurder!

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. De portefeuilles worden nu verdeeld, waaronder cultureel erfgoed. Niet alle bestuurders hebben evenveel ervaring of affiniteit hiermee. Hoe zorg je er als erfgoedambtenaar voor dat een bestuurder snel vertrouwd raakt en hoe help je de ambities te verwezenlijken?

 • Thema voor volgende bijeenkomst

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

 • De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Hoe borg je de cultuurhistorische waarden van een landgoed in het omgevingsplan? En wat als dat landgoed deel uitmaakt van een grensoverschrijdende landgoederenzone, met kilometers lange lanen en zichtlijnen? Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben samen een eerste handreiking ontwikkeld om tot antwoorden te komen.

 • Verslag Digitaal Erfgoedloket vragenuur: tips voor het online delen van collecties

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  In het Digitaal Erfgoedloket stond erfgoed in digitale of gedigitaliseerde vorm centraal. In het laatste vragenuur was Mark Alphenaar van het Regionaal Archief Alkmaar te gast en bespraken we het online delen van collecties. Een digitale erfgoedcollectie wordt immers pas echt goed zichtbaar als publiek wordt bereikt. Hoe je dit aanpakt? Lees hier alle tips en trucs!

 • Verslag Erfgoedteam: Schone schijn

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op 10 februari 2022 organiseerde het Erfgoedteam de bijeenkomst over de risico’s van esthetische ingrepen aan gevels. Twee experts vertelden over de eigen werkpraktijk en de situaties die zij aantreffen. Lees hier het verslag met handige tips & tricks en/of bekijk de video van de bijeenkomst.

 • Erfgoedraad podcast: aflevering 1 met raadsleden Christian Pfeiffer en Meis de Jongh

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Speciaal voor gemeenteraadsleden is er nu een podcast over cultureel erfgoed. Wat bedoelen we eigenlijk met ‘erfgoed’? Wat kun je als raadslid of gemeenteraad doen voor het lokale erfgoed? En wat als je meer te weten wilt komen over erfgoed? Luister hier de podcast mét en vóór raadsleden! Nu te beluisteren, aflevering 1 met Christian Pfeiffer en Meis de Jongh.

 • Samen slimmer

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Duurzaamheid en inclusiviteit zijn belangrijk binnen het nieuwe provinciale erfgoedbeleid. Beide thema’s kunnen spanning opleveren maar gedeputeerde Zita Pels zoekt graag naar balans en nieuwe perspectieven. Ze is trots op het brede draagvlak voor erfgoed in Provinciale Staten. Een interview. 'En vaak ligt er dan ook een kans om het erfgoed mooier te maken. Dat noem ik samen slimmer.’

 • Duoblog: Lotte Portier over het Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Steunpunt heeft het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals in het leven geroepen voor startende erfgoedspecialisten. Lees hier over de ervaringen van twee leden van het Netwerk: Lotte Portier en Astrid Zwaag. Lees hier het verhaal van Lotte.

 • Van kerkenvisie naar omgevingsplan. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Deze handreiking geeft een eerste inzicht in de manier waarop kerkenvisie en omgevingsplan aan elkaar gekoppeld kunnen worden: van kerkenvisie naar omgevingsplan. Lees hem nu hier.

 • Duoblog: Astrid Zwaag over het Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Steunpunt heeft het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals in het leven geroepen voor startende erfgoedspecialisten. Lees hier over de ervaringen van twee leden van het Netwerk: Lotte Portier en Astrid Zwaag. Lees hier het verhaal van Astrid.

 • Digitaal erfgoed: tips en trucs samengevat

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Draagvlak voor erfgoed in de gemeente groeit als je het zichtbaar maakt en deelt, ook digitaal. Dat vraagt om gedigitaliseerde objecten, foto’s en documentatie uit mooie collecties. Hoe pak je het digitaliseren aan? Lees de tips in de folder ‘digitaal erfgoed’.

 • Publicatie ‘Participatie en omgevingskwaliteit’ (2018)

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

 • Gezamenlijk onderzoek naar de omgeving van het monument (2020)

  Categorie: Gebouwd erfgoed

 • Publicatie ‘De omgeving van het monument’ (2018)

  Categorie: Gebouwd erfgoed

 • Blog ‘Breinbreker: Wanneer verpest de omgeving het aanzicht van het monument?(2017)

  Categorie: Gebouwd erfgoed

 • Blog ‘Verandering van het begrip omgeving van het monument’

  Categorie: Gebouwd erfgoed

 • Omgevingsverordening Provincie Noord-Holland (2020)

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Regels voor de fysieke leefomgeving zijn samengevoegd in 1 verordening zodat duidelijk is welke regels waar gelden in Noord-Holland. Er is een digitale viewer (kaart) waarmee je met een klik op een locatie direct de bijbehorende regels ziet. Hierdoor ontstaat een beter beeld van wat er mag, worden plannen beter aangepast op de omgeving en kunnen projecten sneller starten.

 • Landschap van de toekomst. De oogst van drie landschapstalks in Noord-Holland

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens drie Landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Lees in onze publicatie de oogst van deze vruchtbare Landschapstalks!

 • Verslag Digitaal Erfgoedloket vragenuur: Wikidata voor en door het erfgoedveld

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens dit vragenuur gaf fervent Wikipediaan Hay Kranen een introductie op Wikidata en vertelde over de mogelijkheden die het biedt voor het erfgoedveld en gemeenten.

 • Verslag Erfgoedteam: Behoud van monumentale interieurs

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op 9 december vond het laatste Erfgoedteam (én netwerkbijeenkomst) van dit jaar plaats op het bijzondere landgoed Huis de Trompenburgh. We bespraken het belang van het behoud van monumentale interieurs op een passende plek: in een indrukwekkend monumentaal interieur in restauratie. Kijk hier ons videoverslag terug met tips & tricks van de interieurexperts!

 • Blog Renee: Monumentencongres 2021

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Renee Stroomer is als erfgoedspecialist werkzaam bij het Steunpunt. Zij was net zoals veel vakgenoten aanwezig bij het Monumentencongres 2021. Renee luisterde naar keynote speaker Eric Luiten die opende met de vraag: "Wie is er vooral geïnteresseerd in de geschiedenis en wie in de toekomst?" Renee geeft ons antwoord!

 • Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals is bedoeld voor nieuwe erfgoedmedewerkers die het gemeentelijk erfgoedveld aan het verkennen zijn. Wij brengen starters in de erfgoedsector samen zodat zij ervaringen kunnen delen en nieuwe kennis kunnen opdoen. Onze Syllabus 2021 is nu hier downloaden.

 • Het belang van inclusiviteit en diversiteit in gemeentelijk erfgoedbeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Wij organiseerden op 28 oktober 2021 een bijeenkomst over het belang van inclusiviteit en diversiteit in gemeentelijk erfgoedbeleid. Wij koppelen de inzichten uit deze bijeenkomst graag aan u terug omdat gemeenten de komende jaren steeds meer te maken gaan krijgen met dit thema. Inclusivitieit staat op bij ons op de agenda, bij u ook?

 • Masterclass: Monumenten verduurzamen

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Kijk hier de masterclass van 14 december 2021 over het verduurzamen van monumenten terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

 • Stroomdiagram verduurzaming monumenten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Het stroomdiagram 'Duurzaam monumentenwerk is maatwerk' biedt erfgoedadviseurs die bij of voor gemeenten werken, stapsgewijs overzicht over het verduurzamen van monumenten. In het stroomdiagram is dit proces in zeven stappen uiteengezet – van het verzamelen van basisinformatie tot en met de uitvoering en monitoring van de maatregelen.

 • Verslag Digitaal Erfgoedloket vragenuur: Terminologie in collectiebeschrijvingen

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Door terminologiebronnen te gebruiken bij het beschrijven van erfgoedcollecties zorg je voor betere vindbaarheid en hogere kwaliteit van de registratie. Lees het verslag van het vragenuur hierover.

 • Verduurzaming: Zonnedak Mendelcollege: samen aan de slag in beschermd stadsgezicht

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Collectieve initiatieven zorgen ook voor draagvlak voor de energietransitie: “Een collectief zonnestroomdak levert niet alleen panelen op, maar zorgt er ook voor dat bewoners verder betrokken raken bij de energietransitie.” Lees hier over de verduurzaming van het Mendelcollege.

 • Verslag Erfgoedteam: Diversiteit en inclusiviteit in gemeentelijk erfgoedbeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In dit erfgoedteam over diversiteit en inclusiviteit in gemeentelijk beleid, gingen wij in gesprek met Noord-Hollandse erfgoedambtenaren over het belang van een bredere, inclusieve blik op erfgoed en over bewustzijn over het eigen perspectief naar aanleiding van presentaties van socioloog Frans Soeterbroek en historicus Dineke Stam.

 • Handreiking begrippenkader cultureel erfgoed onder de Omgevingswet (2020)

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

 • Verslag Digitaal Erfgoedloket vragenuur: Het waarom en hoe van informatiebeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Met een informatiebeleidsplan leg je een basis voor verdere plannen met (digitaal) collectiemateriaal en informatie over erfgoed. Lees het verslag van het vragenuur hierover.

 • Historische kaart 1832 voor heel Noord-Holland beschikbaar

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  De historische kaarten uit 1832 van heel provincie Noord-Holland zijn nu te bekijken via onze kaartviewer. De kaartlaag met kadastrale minuutplannen kan gecombineerd worden met de andere kaarten in de viewer, zoals topografische kaarten, luchtfoto’s, hoogtebestanden of andere historische kaarten.

 • Het effect van de coronacrisis op de erfgoedsector

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Voorafgaand aan de werksessies voor het Economisch Herstel en Duurzaamheid Fonds (EHDF) zette het Steunpunt via de Noord-Hollandse gemeenten een enquête uit om een eerste indruk te krijgen van de problematiek en de behoeften. Dit zijn de resultaten.

 • Landschap van de toekomst. De oogst van drie landschapstalks in Noord-Holland (2021)

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens drie landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Bekijk hier de oogst en kijk de samenvatting van de talks terug.

 • Het Digitaal Erfgoedloket legt nieuwe verbindingen

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Goede en onafhankelijke toegang tot ons cultureel erfgoed is van groot belang. Erfgoedorganisaties beschikken over veel kennis van lokaal erfgoed. Een goede digitale ontsluiting hiervan helpt gemeenten bij hun erfgoedtaken. Het Digitaal Erfgoedloket ondersteunt bij het tonen en verbinden van digitaal erfgoed.

 • Verslag Erfgoedteam: Zomerexcursie Haarlem

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Op donderdag 24 juni 2021 vond de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam plaats in de open lucht. Dit jaar brachten wij op de fiets een bezoek aan Haarlem: een gemeente waar op het gebied van archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurlandschap heel veel gebeurt.

 • Verslag Erfgoedteam: Werkdruk bij de erfgoedambtenaar

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In dit Erfgoedteam over de werkdruk bij de erfgoedambtenaar gingen wij in gesprek met erfgoedambtenaren van de verschillende gemeenten in Noord-Holland. Over de werkdruk die zij wel/niet ervaren en hoe zij een balans weten te vinden tussen de basistaken en de politieke waan van de dag.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en klimaatadaptatie

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Steeds meer gemeenten kampen met zowel droogte als wateroverlast. De kans daarop neemt toe door de klimaatveranderingen en verstedelijking. Dit vraagt om oplossingen om het overtollige water tegen te houden bij hogere pieken, op te kunnen slaan tijdens droge perioden en beter af te kunnen voeren in nattere perioden.

 • Masterclass: Digitaal erfgoed op de rails

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Kijk hier de masterclass van 6 juli 2021 over digitaal erfgoed terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

 • ode 2

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In deze editie zetten wij het landschap extra in de schijnwerpers, zodat de veelzijdigheid, de verandering van het landschap en als het andere moois de aandacht kan krijgen die ze verdienen. 

 • Interieurwacht

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Monumentenwacht Noord-Holland start dit jaar met de interieurwacht. In samenwerking met de Monumentenwacht Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant wordt gekeken hoe de interieurwacht het best kan worden ingericht om een eigenaar van het best mogelijke advies te kunnen voorzien en om interieurs vakkundig te kunnen onderzoeken.

 • Cultureel erfgoed in het omgevingsplan. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten.

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Steunpunt brengt samen met José van Campen (Woord en Plaats), Bas Schout (Schout rv&b) en Joske Poelstra (Rho Adviseurs) een publicatie uit over de kansen van erfgoed in het omgevingsplan. Het is een verkenning van de kansen die het nieuwe omgevingsplan biedt voor behoud, benutting en ontwikkeling van het cultureel erfgoed.

 • Werksessie: samen aan de slag (Week van het duurzaam erfgoed)

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  In de Week van het duurzaam erfgoed gaven wij op 20 april 2021 een werksessie over collectieve aanpakken en duurzaam erfgoed. We gingen in gesprek over welke rol gemeenten hierbij kunnen spelen. We gingen samen aan de slag.

 • Versterken erfgoed en cultuur

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De provincie Noord-Holland heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten. Het geld wordt de komende jaren gebruikt om 3 doelen te bereiken.

 • Ode aan het landschap NH

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De centrale doelstelling van het themajaar Ode aan het Landschap (2021) is het creëren van een structurele nieuwe kijk op en een herwaardering van het landschap. Hierin worden heden, verleden en de toekomst van het landschap voor het voetlicht gebracht. We vroegen Ellen Klaus van OdeaanNH om uiteen te zetten wat er dit jaar allemaal te gebeuren staat.

 • Steunpunt publicaties in 2021

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De komende maanden blijven afstand en de digitale wereld ons werk bepalen. Dat betekent dat we meer tijd hebben voor andere zaken, zoals onderzoek en publicatie. In de eerste helft van 2021 kunnen jullie dan ook enkele publicaties van het Steunpunt verwachten. Onder andere verschijnen dit jaar onze tijdschriften Ode en Schatrijk.

 • Verslag Erfgoedteam: Verduurzaming monumenten(beleid)

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Nederland staat voor een grote opgave om de CO₂-uitstoot aanzienlijk terug te brengen. Dat heeft ook impact op ons erfgoed. Energiebesparende maatregelen voor monumenten dragen bij aan het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, maar vragen tevens om een goede afweging tussen het duurzaamheidsbelang en het ‘monumentenbelang’. Lees hier het verslag van het Erfgoedteam van 10 december 2020 over dit onderwerp.

 • Masterclass: Kozijnen en beglazing, houtrot en houtaantasters

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Kijk hier de masterclass van 16 november 2020 over kozijnen, beglazing, houtrot en houtaantasters terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland in samenwerking met Monumentenwacht Noord-Holland.

 • Masterclass: Dakbedekking en goten

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Kijk hier de masterclass van 9 november 2020 over dakbedekking en goten terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland in samenwerking met Monumentenwacht Noord-Holland.

 • Masterclass: Gevelmetselwerk, voegwerk en natuursteen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Kijk hier de masterclass van 2 november 2020 over gevelmetselwerk, voegwerk en natuursteen terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland in samenwerking met Monumentenwacht Noord-Holland.

 • Verduurzaming van een monument

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Steeds meer mensen streven naar een duurzame leefstijl en daar hoort een duurzame woning en werkplek bij. Dit geldt ook voor monumenteneigenaren. Zij staan voor een extra uitdaging, want hoe maak je een monument duurzaam en behoud je tegelijk het bijzondere karakter? Voor gemeenten is het de vraag hoe een verduurzaming van een monument het beste begeleid kan worden.

 • De naoorlogse school als aantrekkelijk erfgoed

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Duizenden naoorlogse schoolgebouwen dreigen te worden gesloopt. Dat is ongewenst, want zo gaat waardevol onderwijserfgoed verloren. Het is ook onnodig. Deze jong historische scholen kunnen uitstekend worden aangepast aan het gebruik van de toekomst. ‘De Molenwiek Dalton’ in Haarlem laat zien hoe het kan.

 • Stolpenwijzer

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Ga je een stolp kopen, verbouwen, restaureren, verduurzamen of herbestemmen? In dit artikel tref je informatie aan over verschillende zaken waar je mee te maken kunt krijgen, zoals financiering, vergunningen en planologie, archeologie, architectuur en erf, cultuurhistorie, subsidies, verduurzaming en bouwtechnische vraagstukken.

 • Verduurzamende beleidsinstrumenten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Om de gewenste verduurzaming van onze monumentenvoorraad te halen – een gemiddelde CO2-reductie van 40% in 2030 en van 60% in 2040 – moet er actie ondernomen worden. Ter ondersteuning van de gemeente bij het ontwikkelen van stimulerend beleid voor het verduurzamen zijn er nu twee nieuwe hulpmiddelen: de ‘Gereedschapskist duurzaam erfgoed’ en de ‘Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke Kwaliteit’.

 • Verslag Erfgoedteam: Behoud waardevolle schoolgebouwen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op 9 september vond de digitale Erfgoedteambijeenkomst plaats over het behoud van waardevolle schoolgebouwen. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst en bekijk de presentatie.

 • Uit de provincie: Digitaal erfgoedcoach Noord-Holland

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  De Noord-Hollandse digitaal erfgoedcoach is toegankelijk voor medewerkers van erfgoedinstellingen (vrijwilligers en betaald) uit alle sectoren: archieven, bibliotheken, wetenschap, musea en media/AV. Ze geeft kosteloos advies en ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van digitalisering en gedigitaliseerde collecties, maar ook bij het aanvragen van subsidies.

 • Interview Ben de Vries over militair erfgoed

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Ben de Vries behartigt vanuit de RCE het nationale belang van het complexe militaire erfgoed in ons land en wil zoveel mogelijk partijen hierbij betrekken, lokaal en internationaal. We interviewden hem over zijn drijfveren en recente werkzaamheden.

 • Verslag Erfgoedteam: Zomerexcursie De Krijgsman Muiden

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed

  Op donderdag 25 juni 2020 vond de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam plaats, naar de Westbatterij en project De Krijgsman in Muiden.

 • De VraagBaak

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In de LinkedIn groep 'Archeologie, Omgevingswet en kwaliteit leefomgeving' delen we kennis, ideeën en best practices op het snijvlak van archeologie en de Omgevingswet. In deze nieuwe rubriek ‘De Vraagbaak’ willen wij vragen aan de orde laten komen over archeologie in  relatie tot de omgevingswet.

 • De ErfgoedRaad

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De ErfgoedRaad is een informatieve talkshow voor Staten- en raadsleden over erfgoed in Noord-Holland. Dit programma illustreert de meerwaarde van erfgoed voor andere opgaven aan de hand van vijf actuele voorbeelden.

 • Handreiking provinciale monumenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De Handreiking provinciale monumenten gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op provinciale monumenten en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

 • Verslag Erfgoedteam: Verduurzaming van wederopbouwwijken

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Op woensdag 27 mei organiseerde het Erfgoedteam de bijeenkomst Verduurzaming van Wederopbouwwijken. Er was een grote hoeveelheid deelnemers, waaronder ook gemeentelijk ambtenaren buiten de provincie Noord-Holland en medewerkers van woningbouwcorporaties. Lees hier het verslag en bekijk de presentaties.

 • ode 1

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat erfgoed er is, maar dat is er zeker niet. De verhalen in dit blad laten zien hoe erfgoed een goede plek kan krijgen én houden in het huidige landschap en in onze dorpen en steden. 

 • Deadline subsidieaanvraag kerkenvisie: 15 juni

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het is nog steeds mogelijk een aanvragen in te dienen voor een decentralisatie-uitkering kerkenvisies. De deadline voor de septembercirculaire is 15 juni. Klik op de link voor meer informatie en uitleg over het belang van een kerkenvisie, juist in deze tijd.

 • Uit de provincie: Oneindig Noord-Holland interviewt monumenteneigenaren

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland biedt de komende tijd ruimte in haar nieuwsbrief voor projecten van bevriende organisaties uit het Erfgoednetwerk Noord-Holland. Deze keer de interviews van Oneindig Noord-Holland, dat zich richt op het toegankelijk maken van de geschiedenis voor een brede groep.

 • Het Steunpunt in tijden van Corona

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Ook het Steunpunt moest even schakelen om het werk zo goed mogelijk voort te kunnen zetten. In dit artikel vertellen we hoe we dat doen en reiken we verdere informatie aan voor organisaties en particulieren die met erfgoed te maken hebben. Ambtenaren wordt gevraagd te inventariseren wat de gevolgen voor het erfgoed zijn in hun gemeente. Laat het ons weten!

 • Erfgoedgesprekken Hilversum: interview met Annette Koenders

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In februari 2019 startte gemeente Hilversum met het project ‘Erfgoedgesprekken met de maatschappelijke wereld’. We vroegen Annette Koenders, senior beleidsadviseur Cultureel Erfgoed en Dierenwelzijn bij gemeente Hilversum, ons hier meer over te vertellen.

 • Waarom kunnen historische wijken nog niet van het gas af?

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Wat is de betekenis van de gemeentelijke transitie-visies warmte voor historische wijken, moeten deze wijken ook op korte termijn van het gas af? Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland en het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland leggen uit wat wel en niet mogelijk en wenselijk is.

 • Provinciale monumenten: procedures en beleid

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De afgelopen jaren is de provinciale monumentenlijst herijkt. Ter vervolg worden momenteel alle redengevende omschrijvingen geactualiseerd. Veel gemeenten hebben hier vragen over. Om onduidelijkheid rond de vergunningverlening te voorkomen werkt het Steunpunt aan een handout over het vigerende beleid en de geldende procedure.

 • Infographic Hulp bij Herbestemmen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De infographic dient ter inspiratie, informatie en als geheugensteuntje voor gesprekken met bijvoorbeeld initiatiefnemers of eigenaren.

 • Verslag Netwerkbijeenkomst Hilversum

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op 12 maart 2020 organiseerden we de tweede netwerkbijeenkomst van het jaar in Hilversum. Hier lees je het verslag, kun je de presentaties bekijken, zie je de foto's en vind je relevante links en aanvullende informatie.

 • Blog Flip ten Cate

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Breinbreker: Wanneer verpest de omgeving het aanzicht van een monument?

 • Presentatie Martin van Bleek

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Martin van Bleek gaf op 8 januari 2019 een presentatie over Erfgoed in de Omgevingswet: de omgeving van het monument.

 • Verslag Erfgoedteam: Wat behouden we eigenlijk?

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op donderdag 6 februari 2020 organiseerde het Erfgoedteam de bijeenkomst 'Wat behouden we eigenlijk?'. Aanleiding hiervoor was het toenemende aantal vragen over de mogelijke vormen van bescherming van gebouwd erfgoed. Het doel was om inzicht te geven in de bestaande beschermingsvormen en met actuele casussen van de gemeente Alkmaar en Haarlemmermeer te onderzoeken hoe specifieke erfgoedwaarden het best beschermt kunnen worden.

 • Provinciale stolpenstructuren in het omgevingsplan: wat en hoe ?

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De stolpboerderij is misschien wel de meest kenmerkende gebouwtype van onze provincie. Maar stolpboerderijen staan nooit op zichzelf. De geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie heeft voor het eerst stolpenstructuren benoemd, omschreven en planologisch verankerd. Maar waar hebben we het dan over en wat moeten gemeenten daarmee? Het Steunpunt ontwikkelde een filmpje over stolpenstructuren en schreef een artikel om gemeenten op weg te helpen.

 • Verslag Netwerkbijeenkomst Alkmaar

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op 11 februari 2020 organiseerden we de eerste netwerkbijeenkomst van het jaar in Alkmaar. Hier lees je het verslag, kun je de presentaties bekijken, zie je de foto's en vind je relevante links en aanvullende informatie.

 • Herbestemming: Badhuis Dudok – Hilversum

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Ruim een halve eeuw badderden inwoners van Hilversum in het badhuis aan de Meidoornstraat. Nadat de vraag naar badhuizen verminderde bleek het uiteindelijk niet mogelijk om het openbare karakter te bewaren. Recent kreeg het rijksmonument een nieuwe bestemming door een particulier initiatief dat tot de verbeelding spreekt. Wie wil er nu niet wonen in een badhuis dat is ontworpen door Dudok?

 • Erfgoed in de Omgevingsvisie: Inzichten en handige tips. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Niet gecategoriseerd, Omgevingswet

  Steeds meer gemeenten maken werk van de Omgevingswet. Sommige gemeenten hebben al een omgevingsvisie opgesteld, maar de meeste gemeenten beginnen daar nu mee. In dit artikel kun je lezen hoe je erfgoed goed kan borgen in de omgevingsvisie en kan controleren of de omgevingsvisie aan de juridische plichten voldoet.

 • Stolpenstructuren in het omgevingsplan

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Gemeenten spelen een centrale rol bij het behoud en de herbestemming van leegkomende stolpboerderijen. Dit artikel richt zich op de ruimtelijke verankering van de stolpenstructuren. De onderzochte methodes kunnen echter ook toepasbaar zijn op andere ruimtelijke structuren, zoals dijken, militaire stellingen, wegen van historische waarde en beschermde stads- of dorpsgezichten.

 • Erfgoedteam: Ambacht en innovatie

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  De laatste tijd worden veel innovatieve technieken ontwikkeld is kunnen worden ingezet bij restauratie van erfgoed. Welke kansen bieden deze nieuwe technieken en wat hebben ze voor gevolgen voor de authenticiteit van een monument als details en materiaal straks niet meer te onderscheiden zijn van het oorspronkelijke? Hoever wil of mag je gaan? Over dit en meer discussieerde we met het Erfgoedteam. Lees hier het verslag.

 • Erfgoedteam: De toekomst van de historische openbare ruimte

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Gemeenten weten over het algemeen veel van de gebouwde monumenten en de historische stadsontwikkeling. Over hoe de openbare ruimte zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld is veel minder bekend. Onderzoek naar de nog aanwezige cultuurhistorische waarden zou als inspiratiebron voor de toekomstige inrichting kunnen dienen. Doel van deze Erfgoedteam was Noord-Hollandse gemeenten in deze verkenning te inspireren.

 • Herbestemming: Logementsgebouw – Huisduinen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Als onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling zou het ‘Logement Duitse Officieren’ aanvankelijk tot appartementencomplex worden herbestemd. Uiteindelijk heeft het gebouw een museumfunctie gekregen: recent opende het Atlantikwall Centrum haar deuren. Visie en vasthoudendheid van de bedenkers veranderden de koers van een herbestemming.

 • Herbestemming: Brugwachtershuisjes – Amsterdam

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Ze liggen verspreid over de stad, dateren uit de periode 1673-2009 en waren allen tot voor kort nog operationeel. Nu vormen achttien Amsterdamse brugwachtershuisjes tezamen het SWEETS hotel – tien andere worden er nog opgeleverd. De complexe herbestemming is een verhaal over enthousiaste samenwerking en woekeren met vierkante centimeters. En vooral over liefde voor ons culturele erfgoed.

 • Herbestemming: Grote Kerk – Hoorn

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Al dertig jaar lang staat de Grote Kerk ‘in de weg’, middenin het centrum van Hoorn. Nu wordt het gesloten en ietwat bedompte gebouw getransformeerd tot een open en gastvrije plek: een hotel, restaurants en mogelijk een bierbrouwer en kaasmakerij moeten het plein weer tot leven wekken.

 • Herbestemming: Transformatorbunker – Schagen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Liggend tussen McDonalds en een bioscoop was de transformatorbunker lange tijd een vreemde eend in de bijt. De bunker stond decennia lang leeg; een mistroostige herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Nu is één van de somberste plekken van Schagen veranderd in één van de leukste.

 • Herbestemming: De Hoeksteen – Uithoorn

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De kerk van Rietveld was altijd al de ‘hoeksteen van de buurt’. Letterlijk, als kubusvormig gebouw op de hoek van het water. Maar vooral figuurlijk, als een wereld in het klein: een kerk, theater, crèche en later bibliotheek. En straks met een filmzaal en brouwerij waar je zo kan binnenlopen. ‘Iedereen heeft wel iets met de Hoeksteen.’

 • Herbestemming: Mariatoren – Hoorn

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Vakantie vieren en tegelijk een steentje bijdragen aan de zorg voor erfgoed. Dit is het uitgangspunt van de monument-en-bed-locaties van Vereniging Hendrick de Keyser. Ook de Mariatoren in Hoorn werd in 2015 omgebouwd tot een van deze onalledaagse overnachtingsplekken.

 • Erfgoedteam: Houtbouw

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Op woensdag 4 september verzamelde het Erfgoedteam bij molen De Paauw in Assendelft om het te hebben over houtbouw. Lees hier het verslag en bekijk de foto's!

 • Participatie en erfgoed als basisingrediënten voor een omgevingsvisie. Enkele tips en voorbeelden

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Nancy Arkema schreef voor ons een blog over participatie en erfgoed in de Omgevingswet. Onder meer komen er een aantal voorbeelden aan bod van instrumenten die je kunt inzetten en twee uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

 • Terugblik bijeenkomst Stelling van Amsterdam / Nieuwe Hollandse Waterlinie

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Impressie van de bijeenkomst Stelling van Amsterdam / Nieuwe Hollandse Waterlinie van vrijdag 15 november. Bekijk de presentaties, lees over de inzichten die de dag opleverde en laat u doorverwijzen naar nuttige tools en websites.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed binnen Regionale Energiestrategieën

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Op donderdag 26 september vond de Erfgoedteam bijeenkomst over Erfgoed in de Regionale Energiestrategie. In dit verslag de opbrengst van de dag.

 • Verslag Erfgoedteam: Post ’65

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op woensdag 22 mei vond de Erfgoedteam bijeenkomst over architectuur uit de periode 1965-1990 (post '65) plaats. In dit verslag de opbrengst van de dag.

 • Impressie Toekomst Religieus Erfgoed Symposium

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Op 12 september organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland samen met provincie Noord-Holland en de RCE het Toekomst Religieus Erfgoed Symposium. Dit is de impressie en u vindt hier de presentaties terug van de sprekers.

 • Het Steunpunt in de afgelopen maanden

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In de maanden voor de zomer organiseerde het Steunpunt verschillende evenementen. Het waren enerverende maanden en we kunnen ons voorstellen dat u niet alles heeft kunnen bijwonen. Daarom hierbij een terugblik.

 • Kwaliteitsimpuls Zonneparken

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Recent heeft de provincie een handreiking gepubliceerd voor het inpassen van zonneparken het Noord-Hollandse landschap. We zetten een aantal aandachtspunten op een rijtje.

 • Loketvragen geanalyseerd

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het loket van het Steunpunt is al enkele jaren via de website, email en telefoon bereikbaar voor vragen. Het is in die tijd uitgegroeid tot vaste vraagbaak voor ambtenaren, maar ook voor bedrijven en particulieren. Tijd voor een analyse.

 • Visie op religieus erfgoed

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Hoe geven we onze kerkgebouwen een duurzame toekomst? In dit artikel geeft Frank Strolenberg (RCE) achtergrondinformatie over het religieuze landschap van Noord-Holland en beschrijft hij wat de nationale kerkenaanpak zou kunnen betekenen voor gemeenten en kerkeigenaren.

 • Interview Zita Pels

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  We vroegen gedeputeerde Zita Pels (GroenLinks) wat erfgoed voor haar betekent en wat de komende jaren de belangrijkste erfgoed-opgaven zijn. Lees hier het interview.

 • Verslag en foto’s Duurzaam Erfgoed Congres 2019

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Provincie Noord-Holland, het Steunpunt, BOEi en De Groene Grachten organiseerden het Duurzaam Erfgoed Congres 2019. Lees hier het verslag en bekijk de foto's!

 • Verslag Cursus Erfgoed in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Om 15 mei organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland in samenwerking met de RCE de cursus Erfgoed in de Omgevingswet. Lees hier het verslag.

 • Historische verenigingen, ambtenaren en de Omgevingswet

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op 27 mei bracht het Steunpunt historische verenigingen en ambtenaren samen bij een bijeenkomst over de Omgevingswet. Lees hier het verslag.

 • Bouwhistorisch onderzoek

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed

  Om het draagvlak voor de bescherming van monumentale objecten te vergroten, helpt het als er voldoende kennis van het pand of gebied beschikbaar is. Met dit artikel willen we de (monumenten)ambtenaar aanknopingspunten bieden bij de inspanning om erfgoed in de gemeente te beschermen.

 • Loket op maat

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Ook in 2019 komen medewerkers van het Steunpunt bij gemeenten ‘thuis’. Via ‘Loket op Maat’ vindt een informeel gesprek plaats tussen de ambtenaar die erfgoed in zijn of haar takenpakket heeft, en het Steunpunt.

 • Duurzaam Erfgoed Congres 2019

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres 2019 gaan wij met overheden, architecten, erfgoedprofessionals, ontwikkelaars, investeerders, uitvoerders, innovators en onderzoekers opzoek naar antwoorden op de vraag wat onze ambities zijn op het vlak van duurzaamheid.

 • Brandveiligheid van cultureel erfgoed

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Naar aanleiding van de brand in de Notre-Dame – én twee recente kerkbranden in de provincie – vroegen we Brandweer Amsterdam Amstelland in hoeverre wij bang moeten zijn dat ons (brandbare) erfgoed in vlammen opgaat.

 • Kerkenvisies Noord-Holland

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Vanaf dit jaar stelt Minister Ingrid van Engelshoven van OCW middelen beschikbaar om gemeenten te stimuleren om samen met kerkeigenaren en -beheerders en andere stakeholders een integrale kerkenvisie op te stellen.

 • Netwerkbijeenkomst: Broek op Langedijk

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Op 16 april 2019 organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een netwerkbijeenkomst in Broek op Langedijk. Lees hier het verslag en bekijk de foto's.

 • Netwerkbijeenkomst: Bloemendaal

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Wat te doen met Jong Archeologisch Erfgoed? Lees hier het verslag over de netwerkbijeenkomst te Bloemendaal over dit vraagstuk.

 • Erfgoedteam: Bouwhistorisch onderzoek

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Handvatten voor (monumenten)-ambtenaren! Lees hier het verslag over de Erfgoedteam bijeenkomst van 27 maart over bouwhistorische onderzoeken.

 • Het Noord-Hollands Erfgoeddebat

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen organiseerde het Steunpunt een verkiezingsdebat voor (aankomend) bestuurders over de relatie tussen erfgoed en grote maatschappelijke opgaven. Lees het korte verslag en bekijk de foto's.

 • Zonne-energie en erfgoed

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  De RCE komt met een landelijke publicatie over zonne-energie en erfgoed. Lees hier het rapport, en ook wat het Steunpunt de afgelopen maanden met dit onderwerp heeft gedaan.

 • Workshop Leidraad Landschap en Cultuurhistorie Hoogheemraadschap

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Het Steunpunt organiseerde in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie een bijeenkomst over de integratie van landschap en erfgoed in de ruimtelijke planvorming binnen het waterbeheer. Een beeldverslag.

 • Kanjerregeling voor grote rijksmonumenten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Er wordt €60 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de restauratie, verduurzaming en het toegankelijk(er) maken van grote rijksmonumenten. Mei 2019 wordt er meer informatie over de regeling bekend.

 • Het Noord-Hollands Erfgoeddebat

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen organiseert het Steunpunt een verkiezingsdebat over erfgoed voor aankomende bestuurders.

 • Voorbeeldprojecten Noord-Holland

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Steunpunt bouwt aan een overzichtelijke databank met herbestemmings- en energietransitievoorbeelden. Lees hier welke projecten inmiddels de revue zijn gepasseerd.

 • Erfgoedteam bijeenkomsten 2019

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Vooruitblik naar de Erfgoedteams van 2019: bijeenkomsten waarin erfgoedvragen van gemeenten worden beantwoord door de leden van het Erfgoedteam.

 • Herbestemming: Sint-Annakerk – Amstelveen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Een trefpunt voor de buurt. Van concerten tot uitvaarten, of gewoon een biertje proeven: een vruchtvolle samenwerking tussen gemeente en ondernemers maakte van ANNA de nieuwe culturele hotspot van Amstelveen.

 • Expertmeeting: Grote Rietschuur, Diemen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Lees hier het verslag van de Expertmeeting bij de Grote Rietschuur op maandag 15 oktober 2018.

 • Voorlichtingsbijeenkomsten kerkenvisies

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten kerkenvisies die worden georganiseerd door de provinciale steunpunten cultureel erfgoed.

 • Het hout nooit op: een inspirerende avond over HOUT

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Platform aan de Zaan organiseert op 7 januari 2019 een inspirerende avond over HOUT. Hier kunt u zich aanmelden.

 • Dakvrienden van Essent

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Bent u eigenaar van een asbestdak in Nederland? Dan bent u vanaf 2024 verplicht om het asbest te verwijderen. Het dak asbestvrij maken en vervangen is een flinke investering. Essent kan u misschien helpen.

 • Herbestemming: Broedersbouw – Zuidoostbeemster

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Rijksmonumentale stolp De Broedersbouw heeft een nieuwe bestemming gekregen als onderkomen voor negen appartementen. Het bleef jarenlang spannend of de herbestemming zou slagen: midden in crisistijd werd het plan mét omgevingsvergunning te koop gezet.

 • Herbestemming: Vuurtoreneiland – Durgerdam

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het Vuurtoreneiland in het Markermeer maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam en was lange tijd ontoegankelijk voor het publiek. Het eiland is binnen een paar jaar uitgegroeid tot een gewilde culinaire bestemming.

 • Herbestemming: Brouwerij de Werf – Enkhuizen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Binnen het beschermde stadsgezicht van Enkhuizen, is in een voormalige scheepswerf bierbrouwerij De Werf gevestigd. Ontwikkelingen hadden hier jarenlang stilgelegen toen de werf na een brand in 2004 werd verlaten.

 • Herbestemming: Schooltje Dik Trom – Etersheim

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het schooltje van Dik Trom is een eenklassig schoolgebouwtje uit de late 19e eeuw. Schrijver C.J. Kieviet gaf er les en schreef er zijn beroemde Dik Trom reeks. Dankzij de inspanningen van velen is het sinds 2013 een kinderboekenmuseum.

 • Herbestemming: De Leeuwenhof – Heerhugowaard

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De Leeuwenhof is een vredig wereldje aan de Middenweg in Heerhugowaard, ingeklemd tussen de wijken Butterhuizen en Stad van de Zon. In 2017 werd de voormalige kaasmakerij omgetoverd tot woonzorgvoorziening voor ouderen met dementie.

 • Herbestemming: Ringersfabriek – Alkmaar

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De chocoladefabriek van Ringers was een begrip, maar raakte letterlijk en figuurlijk uit beeld. Dankzij inspanningen van deskundigen staat het niet meer op de slooplijst, maar speelt het de hoofdrol in de omvangrijke gebiedstransformatie van het Ringerskwartier.

 • Herbestemming: Langhuis Oosterleek – Oosterleek

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Nog net op tijd is het langhuis in Oosterleek van instorting gered. Na jarenlange inspanning en een voorbeeldige restauratie kun je er nu slapen in de sfeer van het laat-negentiende eeuwse boerenbedrijf.

 • Erfgoedteam: Lokale energiecoöperaties