Oproep: Dien de meest inspirerende archeologische vindplaatsen in uw gemeente in als inspiratie voor een poëziewedstrijd!

Voor een landelijke poëziewedstrijd zijn wij op zoek naar inspirerende archeologische vindplaatsen in de gemeenten van Noord-Holland. Deze sites worden opgenomen in een landelijk overzicht, waar deelnemende dichters uit kunnen kiezen om zich te laten inspireren voor een gedicht.

De poëziewedstrijd, die dit jaar voor het eerst gehouden wordt, is een initiatief van Stichting Achterland. Deze stichting zet zich in voor een bredere waardering en meer verbreide beoefening van de poëzie. Dit doen zij onder andere door uiteenlopende projecten te organiseren, en door poëzie te verbinden met thema’s uit andere kunstvormen, bijzondere plekken en wetenschap.

Voor deze wedstrijd met als thema archeologie, bezoeken zowel gevestigde als onbekende dichters in hun eigen omgeving een archeologische vindplaatsen. Nadat zij zich hierover hebben geïnformeerd en hopelijk geïnspireerd, schrijven zij een gedicht over de locatie.

Een deskundige jury kiest uit de inzendingen een erepodium van twintig genomineerden. Deze twintig werken zullen elk met een foto van de betreffende site worden opgenomen in een wedstrijdbundel. Hieruit zullen drie winnaars worden gekozen. De prijsuitreiking en de presentatie van de bundel vinden plaats in 2021.

“Tussen mijn vinger en mijn duim rust de pen. Met hem zal ik graven” (Seamus Heanly).

Door poëzie en archeologie te combineren, hoopt het project nieuwe aandacht te genereren voor beide thema’s. Hierbij is het belangrijk dat de wedstrijd laagdrempelig wordt gehouden, zowel op het vlak van de archeologie als de poëzie. Iedereen die zich aangesproken of geïnspireerd voelt, kan deelnemen of een locatie inzenden.

Voor gemeenten is dit een mooie gelegenheid om hun archeologisch erfgoed op een originele manier onder de aandacht te brengen! Stuur daarom nu uw archeologische locaties in. Denk hierbij met name aan plekken met een verhaal. Wat is er op die plek gebeurd? Of, wat zou je je kunnen bedenken dat hier is gebeurd?

Voeg alstublieft de volgende informatie bij uw inzending:

 • Adres van de site
 • Archeologische en/of historische duiding, jaartallen
 • Een korte beschrijving van de site
 • Beeldmateriaal en (links naar) aanvullende informatie zijn zeer welkom

Inzendingen kunnen worden gestuurd naar info@steunpuntcultureelerfgoednh.nl.
De deadline voor de inzendingen is 4 december.

(Foto: Grafheuvels op de Hoorneboegseheide – Foto door André Russcher)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

 • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

  Categorie: Archeologie

  Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

 • Benutten en beleven van archeologie

  Categorie: Archeologie

  De fundamenten van een kasteel die volledig onder de grond liggen, een opgraving die achter hekken plaats vindt of bijzondere vondsten, maar geen plek om ze te laten zien. Hoe maken gemeenten archeologie zichtbaar en beleefbaar?