• Computerscherm met afbeelding van een kaart

  Netwerk voor erfgoedprofessionals – Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

  Datum: 05 maart 2024

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt alle wetgeving en regels die betrekking hebben op leefomgeving gekoppeld in één digitale omgeving: het DSO. Iedere gemeente moet met het DSO aan de slag, maar hoe werkt dat eigenlijk?

 • PPLG: de toekomst van het landelijk gebied

  Categorie: Cultuurlandschap

  Op 27 juni jl. is de startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) vastgesteld door Gedeputeerde Staten Noord-Holland. Komende maanden zal deze startversie nader worden uitgewerkt. Wat betekent dit voor het landelijk gebied van Noord-Holland dat 76% van de oppervlakte van de provincie beslaat? En wat is de rol van gemeenten binnen dit provinciaal programma?

 • Lente-excursie Erfgoedteam, jong erfgoed in de Bijlmer

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De lente-excursie op 12 april 2023 van het Erfgoedteam vond plaats in de Bijlmer en had als doel om de deelnemers te inspireren met verschillende voorbeelden van participatieve en grassroots projecten en om vanuit verschillende perspectieven te leren over de ontwikkeling van het jonge erfgoed van de Bijlmer.

 • [Persbericht] Lancering vierde editie erfgoedmagazine ode

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op donderdagmiddag 15 juni 2023 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer op het Marineterrein in Amsterdam de vierde editie van erfgoedmagazine ode.

 • Scars of War: sporen van Tweede Wereldoorlog in het Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug

  Categorie: Archeologie

  Burgerwetenschapsproject 'Scars of War' in het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug is afgerond. Burgerwetenschappers verzamelden een hoge kwaliteit data over uniek en belangrijk archeologisch erfgoed. Lees hier meer!

 • Masterclass: Groen erfgoed in de Omgevingswet

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Kijk hier de masterclass van 27 maart 2023 terug. De masterclass gaat over onze nieuwste handreiking Groen erfgoed in de Omgevingswet.

 • Serie Erfgoed in de Omgevingswet. Handreikingen voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Het Steunpunt doet onderzoek naar aspecten rondom de Omgevingswet en publiceert hierover. Ook schrijven we artikelen en blogs. Hieronder zijn onze publicaties te vinden.

 • Terugblik: Erfgoeddebat 2023

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Niet gecategoriseerd, Omgevingswet

  In de aanloop naar de provinciale Statenverkiezingen discussieerden 11 kandidaat-Statenleden van provinciale partijen in Noord-Holland over de toekomst van het Noord-Hollands erfgoed. Grote verandering van onze steden, dorpen en het landelijk gebied staan voor de deur. Hoe zorgen we dat het culturele erfgoed bij al deze maatschappelijke druk het fundament blijft, zodat Noord-Holland zijn unieke karakter behoudt? Een terugblik in beeld.

 • STARTBIJEENKOMST nieuwe subsidieregelingen Provincie Noord-Holland

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In 2023 zet de provincie Noord-Holland 1,5 miljoen euro in voor twee nieuwe subsidieregelingen voor professionele cultuur- en erfgoedorganisaties. De subsidie is bedoeld voor innovatieve - of samenwerkingsprojecten. Het is de opvolger van de impulsregelingen uit 2022. Vanaf 1 april is het mogelijk om subsidie voor projecten aan te vragen via de website van de Provincie.

 • Wegwijzer Ruimtelijke ontwikkelingen Hollandse Waterlinies Noord-Holland

  Categorie: Cultuurlandschap

  Sinds januari 2023 stelt de provincie Noord-Holland de tool “Wegwijzer Ruimtelijke Ontwikkelingen Hollandse Waterlinies Noord-Holland” beschikbaar. De wegwijzer is voor gemeenten die een ruimtelijk initatief moeten toetsen wanneer een ontwikkeling niet past binnen de regels van het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om werelderfgoed in het landelijk gebied.

 • Houd je erfgoed levend

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Heb je een goed idee om immaterieel erfgoed door te geven? Voor het zichtbaarder maken, versterken, overdragen, behouden en borgen van Indisch en Moluks immaterieel erfgoed kun je tot en met juni 2024 een subsidie aanvragen.

 • Erfgoedteam: Erfgoedvrijwilligers

  Datum: 10 mei 2023

  Veel Noord-Hollandse erfgoedmedewerkers komen eerder handjes tekort dan dat ze tijd over hebben. De inzet van erfgoedvrijwilligers bij je werk kan veel toevoegen. Denk aan de organisatie van Open Monumentendag, erfgoededucatie, monumenteninventarisaties, toezicht of het leveren van input bij nieuw beleid. Tijdens dit erfgoedteam vragen we Noord-Hollandse erfgoedmedewerkers en -vrijwilligers om te vertellen over hun ervaringen. Wat zijn de voordelen en de nadelen, de succesverhalen en de valkuilen. Hoe zet je de erfgoedvrijwilliger in zijn kracht? Deze erfgoedteambijeenkomst is bij te wonen op uitnodiging.

 • Interview Klaas Telgenhof: Loods herbestemming

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Klaas Telgenhof is de Loods Herbestemming van provincie Noord-Holland en helpt bij het zoeken naar nieuwe functies voor leegstaande monumenten. Het Steunpunt vroeg hoe hij te werk gaat.

 • ode 4

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Deze editie van ode gaat over het belang van omgevingskwaliteit door erfgoed, waarbij erfgoed wordt bezien in relatie tot alle ruimtelijke opgaven waaraan we werken, zoals de energietransitie en waterveiligheid. De auteurs bieden verschillende perspectieven op dat vraagstuk.

 • Groen erfgoed in de Omgevingswet. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Groen erfgoed (zoals historische tuinen en parken, maar nog veel meer),  is niet alleen maar mooi. Wist je dat groen erfgoed onmisbaar is in de besluitvorming rond ruimtelijke plannen? Lees nu onze handreiking!

 • Masterclass Groen erfgoed in de Omgevingswet

  Datum: 27 maart 2023

  Groen erfgoed, waar hebben we het dan over? Wanneer zijn tuinen, parken, plantsoenen, lanen of landschapsstructuren erfgoed? Hoe waardeer je groen erfgoed en hoe borg je groen erfgoed in beleid? Leer er alles over in onze Masterclass!

 • Verslag Erfgoedteam: Omgevingskwaliteit door erfgoed

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op donderdag 9 februari organiseerden we een online Erfgoedteam met Joost Tennekes over het onderwerp Omgevingskwaliteit door erfgoed. Kijk de uitzending hier terug en lees ons verslag.

 • Verslag Erfgoedteam: Klimaatrisico’s voor erfgoed

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Wat zijn de gevolgen van extreme weersomstandigheden voor cultureel erfgoed en waar is de kwetsbaarheid het grootst? De provincie Noord-Holland heeft een quickscan laten uitvoeren die een eerste indicatie geeft van de gevolgen van klimaatverandering op het Noord-Hollandse erfgoed tot 2050. De uitkomsten zijn in een digitale kaart ‘Klimaatrisico’s voor erfgoed’ samengebracht en gepresenteerd tijdens het Erfgoedteam van woensdag 7 december.

 • StoryMaps over de Tweede Wereldoorlog

  Categorie: Archeologie

  Hoe kan materieel en immaterieel erfgoed tastbaar, beleefbaar en deelbaar gemaakt worden? De ArcGIS StoryMap, waarbij gebruik gemaakt wordt van storytelling, is een effectieve oplossing om verhalen over te dragen aan een specifieke doelgroep. Stan Plomp schreef er een blog over en maakte zelf een StoryMap over de Atlantikwall.

 • Lancering platform ‘klimaat & erfgoed’

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Klimaatverandering heeft steeds meer invloed op onze fysieke leefomgeving. Wat betekent dit voor cultureel erfgoed? Kunnen we al onze provinciale monumenten, archeologische vindplaatsen, historische landschappen en immaterieel erfgoed behouden? Deze vragen staan centraal in het nieuwe platform ‘klimaat & erfgoed’, dat gelanceerd werd op het Nationaal Monumentencongres.

 • Erfgoedregistratie

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Na inwerkingtreding verlangt de Omgevingswet de beschikbaarheid van basisgegevens over erfgoed in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ondanks de overgangssituatie tot 2030 is het goed om daar als gemeente nu al over na te denken. Op woensdag 26 oktober organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een eerste verkennende bijeenkomst over dit onderwerp. 

 • Erfgoedteam: Omgevingskwaliteit door erfgoed

  Datum: 09 februari 2023

  Wat we onder erfgoed verstaan, wordt steeds breder. Aanvankelijk richtte men zich op de waarde van een object of gezicht. Daarnaast zijn er beschermingsvormen voor beeldbepalend erfgoed ontwikkeld. Ondanks deze mogelijkheden is of kan niet alles met een status beschermd worden. Zijn er dan nog andere mogelijkheden om de aanwezige erfgoedwaarden binnen het landelijk en stedelijk gebied te behouden? Om dit verder te onderzoeken organiseren wij dit Erfgoedteam over de bredere erfgoedwaarden in de bestaande leefomgeving.

 • Netwerk voor Erfgoedprofessionals – Omgevingsvergunning monument

  Datum: 28 november 2023

  Binnen het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals leren startende erfgoedprofessionals elkaar en het vak beter kennen. Het Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals bezoekt Kasteeltuin Assumburg.

 • Masterclass Aanwijzing gemeentelijk monument

  Datum: 12 januari 2023

  Op donderdag 12 januari 2023 organiseert het Steunpunt een online masterclass over de aanwijzingsprocedure voor gemeentelijke monumenten.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoedregistratie

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdagochtend 26 oktober organiseerden we van 10.00 tot 11.00 uur een online Erfgoedteam met Anna Groentjes over het onderwerp erfgoedregistratie. Kijk de uitzending hier terug.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoedregistratie

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Op woensdagochtend 26 oktober organiseerden we van 10.00 tot 11.00 uur een online Erfgoedteam met Anna Groentjes over het onderwerp erfgoedregistratie. Kijk de uitzending hier terug.

 • Verslag Masterclass: Archeologie in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Op 18 oktober 2022 organiseerde het Steunpunt een masterclass over archeologie in de Omgevingswet. De cursus werd gegeven door Nathalie Vossen (Pro-Erfgoed) en ging onder andere in op archeologie in relatie tot de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de Omgevingsvergunning. Lees hier een beknopte samenvatting, vind een overzicht van handige links en bekijk de video van de bijeenkomst.

 • Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals 2022: Duurzaamheid

  Datum: 25 oktober 2022

  In het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals leren startende erfgoedprofessionals elkaar en het vak beter kennen.

 • Scars of War: al 15.000 interessante locaties gespot – burgerwetenschapsproject precies halverwege

  Categorie: Archeologie

  Het burgerwetenschapsproject 'Scars of War' waarmee iedereen vanaf juli hoogtekaarten van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi kan afspeuren, leverde al 15.000 interessante locaties op. Lees hier het tussenverslag.

 • Erfgoed is van iedereen – kennismaken met Rosan Kocken

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Rosan Kocken (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Cultuur en erfgoed. Rosan gelooft dat de wereld, duurzamer, gezonder en inclusiever kan, ook voor erfgoed ziet zij kansen. Welke dat zijn lees je hier.

 • Meerstemmigheid in gemeentelijk erfgoedbeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Gemeentelijk erfgoedbeleid gaat niet om de bescherming en benutting van erfgoed alleen. Ook diversiteit en inclusiviteit zijn thema’s die doorwerken in de werkpraktijk. Een aantal praktische tips. 

 • Het stadhuis van Hoorn: Post-65 monument in ontwikkeling

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Het stadhuis van Hoorn, dat in 2021 deels aangewezen is als gemeentelijk monument, wordt verduurzaamd, verbouwd en uitgebreid. Gemeente Hoorn maakt haar monumentale kantoor klaar voor de toekomst. Lees hier meer.

 • Naar een inclusieve erfgoedpraktijk

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed

  Stagiair Bram Kuiper deed bij het Steunpunt onderzoek naar inclusiviteit en participatie in relatie tot erfgoed. Weer een stap in de richting van een inclusievere erfgoedpraktijk.

 • Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals 2022 Vergunningverlening

  Datum: 01 november 2022

  In het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals leren startende erfgoedprofessionals elkaar en het vak beter kennen.

 • Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals 2022 Erfgoed in de Omgevingswet

  Datum: 19 september 2022

  In het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals leren startende erfgoedprofessionals elkaar en het vak beter kennen.

 • Aanwijzing gemeentelijk monument. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De Handreiking gemeentelijke monumenten gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op gemeentelijke monumenten en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

 • [Persbericht] Voor alle ambtenaren

  Categorie: Omgevingswet

  [PERSBERICHT] Voor alle ambtenaren: hoe je samen slimmer wordt binnen je gemeente (en niet besluiteloos). Lees ons persbericht hier.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  In maart 2022 organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie een Erfgoedteam over diversiteit en inclusiviteit in relatie tot erfgoedbeleid. Tijdens dit Erfgoedteam werd duidelijk dat er behoefte is aan ondersteuning bij het organiseren van erfgoedparticipatie. Met: Michaela Hanssen en Lorna Cruickshanks. Lees hier het verslag en kijk de uitzending terug.

 • Verslag Erfgoedteam: Wetgeving en jurisprudentie

  Categorie: Omgevingswet

  Op 11 mei 2022 organiseerden wij een Erfgoedteambijeenkomst over veel voorkomende casuïstiek en jurisprudentie, voor zowel erfgoedmedewerkers als de juristen en handhavers van de Noord-Hollandse gemeenten. Lees hier het verslag met handige tips & tricks en/of bekijk de video van de bijeenkomst.

 • Iedereen kan meedoen: Scars of War brengt militair erfgoed WOII van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi in kaart

  Categorie: Archeologie

  Het Citizen science project 'Scars of War' is gestart. Iedereen mag meespeuren naar archeologische sporen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals bomkraters en loopgraven. Het onderzoeksgebied strekt vanaf de Utrechtse Heuvelrug tot in het Gooi.

 • Integraal erfgoedbeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Voor de derde editie van de Ode schreef Elyze Storms-Smeets, verbonden aan de Wageningen Universiteit en het Gelders Genootschap het hoofdartikel ‘Een ander perspectief’. Aanvullend stelde zij een leeslijst op.

 • Inclusief erfgoed

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland doet onderzoek naar inclusiviteit in relatie tot erfgoed. Door de verschillende waarden die mensen aan plekken en gebouwen toekennen zichtbaar te maken, kunnen wij die waarden ook beter beschermen. Lees meer!

 • Handreiking Waardengestuurde Transformatiekaders

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  In steden en gebieden waar een transformatieopgave speelt, vormt de historische betekenis bijna altijd een belangrijk ingrediënt voor het ontwerp voor de toekomst. Maar hoe zorg je er nu voor dat die historische factor ook echt deel uit gaat maken van de transformatie? Binnenkort is hierover meer informatie op deze pagina te vinden.

 • ode 3

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het thema van deze ode is 'integraal werken'. Hoewel dat misschien niet zo spannend klinkt, is het cruciaal voor het erfgoed dat we samen optrekken met andere sectoren. Denk aan de grote verduurzamingsopgave in het erfgoed en aan de energietransitie in ons cultuurlandschap.

 • Cursus planbeoordeling stolpboerderijen

  Datum: 30 juni 2022

  Tijdens de cursus zal worden ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van stolpboerderijen en hun erven, de gebiedseigen kenmerken, het landschap en de Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen.

 • Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals 2022

  Datum: 21 juni 2022

  In het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals leren startende erfgoedprofessionals elkaar en het vak beter kennen.

 • Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals 2022

  Datum: 02 juni 2022

  In het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals leren startende erfgoedprofessionals elkaar en het vak beter kennen.

 • Ruwe diamant in het Haarlemmermeerse Bos

  Categorie: Gebouwd erfgoed

 • Citizen science project ‘Scars of War’ van start

  Categorie: Archeologie

  Binnenkort start Citizen science project 'Scars of War', waarbij vrijwilligers meespeuren naar archeologische sporen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals bomkraters en loopgraven. Het onderzoeksgebied strekt tot in het Gooi.

 • Landschapstalks: 400 jaar Purmer

  Datum: 22 april 2022

  Wegens succes dit jaar weer: Landschapstalks! In 2022 over de stolp (19 april), energietransitie langs rijkswegen (20 april), over wateroverlast (21 april) én het de toekomst van de Purmer (22 april).

 • Een vervolg op kerkenvisies

  Datum: 03 maart 2022

  Drie sprekers over ambities in kerkenvisies én over de praktische uitvoering hiervan. Daarna kan je kiezen uit één van de drie werksessies.

 • Erfgoedteam: Wetgeving en jurisprudentie

  Datum: 11 mei 2022

  Op woensdag 11 mei organiseerde het Steunpunt een korte digitale Erfgoedteambijeenkomst over wetgeving en jurisprudentie. Een Erfgoedteam-bijeenkomst; van de reikwijdte bescherming van een monument tot onderhoudsplicht.

 • Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

  Datum: 09 maart 2022

  In gesprek met Michaela Hanssen, programmamanager Erfgoed & Participatie (Faro RCE) en Lorna Cruickshanks (Erfgoedacademie/RCE). Wat is participatie in het licht van Faro en hoe gaan Erfgoedpartipatielabs in de praktijk?

 • E.H.B.Omgevingswet: erfgoedverordening

  Datum: 01 maart 2022

  Vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten gemeenten hun Erfgoedverordening op allerlei punten technisch aanpassen. Hulp nodig? Meld je aan voor een werksessie op maat.

 • E.H.B.Omgevingswet: erfgoedverordening

  Datum: 01 april 2022

  Vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten gemeenten hun Erfgoedverordening op allerlei punten technisch aanpassen. Hulp nodig? Meld je aan voor een werksessie op maat.

 • E.H.B.Omgevingswet werksessie op maat: erfgoedverordening

  Datum: 01 mei 2022

  Vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten gemeenten hun Erfgoedverordening op allerlei punten technisch aanpassen. Hulp nodig? De eerste werksessies starten in maart. Meld je nu aan.

 • E.H.B.Omgevingswet werksessie op maat: erfgoedverordening

  Datum: 01 juni 2022

  Vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten gemeenten hun Erfgoedverordening op allerlei punten technisch aanpassen. Hulp nodig? Meld je nu aan.

 • Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals is bedoeld voor nieuwe erfgoedmedewerkers die het gemeentelijk erfgoedveld aan het verkennen zijn. Wij brengen starters in de erfgoedsector samen zodat zij ervaringen kunnen delen en nieuwe kennis kunnen opdoen. Onze Syllabus 2021 is nu hier downloaden.

 • Het belang van inclusiviteit en diversiteit in gemeentelijk erfgoedbeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Wij organiseerden op 28 oktober 2021 een bijeenkomst over het belang van inclusiviteit en diversiteit in gemeentelijk erfgoedbeleid. Wij koppelen de inzichten uit deze bijeenkomst graag aan u terug omdat gemeenten de komende jaren steeds meer te maken gaan krijgen met dit thema. Inclusivitieit staat op bij ons op de agenda, bij u ook?

 • Masterclass: Monumenten verduurzamen

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Kijk hier de masterclass van 14 december 2021 over het verduurzamen van monumenten terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

 • Stroomdiagram verduurzaming monumenten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Het stroomdiagram 'Duurzaam monumentenwerk is maatwerk' biedt erfgoedadviseurs die bij of voor gemeenten werken, stapsgewijs overzicht over het verduurzamen van monumenten. In het stroomdiagram is dit proces in zeven stappen uiteengezet – van het verzamelen van basisinformatie tot en met de uitvoering en monitoring van de maatregelen.

 • Masterclass: Erfgoed in het omgevingsplan (deel 2)

  Categorie: Omgevingswet

  Kijk hier de masterclass van 23 november 2021 over erfgoed in het omgevingsplan terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

 • Netwerkbijeenkomst voor nieuwe erfgoedprofessionals

  Datum: 08 december 2021

  Besloten bijeenkomst van het Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals tijdens een feestelijke decembereditie.

 • Masterclass: Verduurzaming monumenten

  Datum: 14 december 2021

  Op 14 december organiseren we een masterclass over het verduurzamen van monumenten. Sprekers: Rosanne Bruinsma (Steunpunt) en Han van der Zanden (OOM Advies)

 • Verslag Erfgoedteam: Diversiteit en inclusiviteit in gemeentelijk erfgoedbeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In dit erfgoedteam over diversiteit en inclusiviteit in gemeentelijk beleid, gingen wij in gesprek met Noord-Hollandse erfgoedambtenaren over het belang van een bredere, inclusieve blik op erfgoed en over bewustzijn over het eigen perspectief naar aanleiding van presentaties van socioloog Frans Soeterbroek en historicus Dineke Stam.

 • Historische kaart 1832 voor heel Noord-Holland beschikbaar

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  De historische kaarten uit 1832 van heel provincie Noord-Holland zijn nu te bekijken via onze kaartviewer. De kaartlaag met kadastrale minuutplannen kan gecombineerd worden met de andere kaarten in de viewer, zoals topografische kaarten, luchtfoto’s, hoogtebestanden of andere historische kaarten.

 • Het effect van de coronacrisis op de erfgoedsector

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Voorafgaand aan de werksessies voor het Economisch Herstel en Duurzaamheid Fonds (EHDF) zette het Steunpunt via de Noord-Hollandse gemeenten een enquête uit om een eerste indruk te krijgen van de problematiek en de behoeften. Dit zijn de resultaten.

 • Landschap van de toekomst. De oogst van drie landschapstalks in Noord-Holland (2021)

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens drie landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Bekijk hier de oogst en kijk de samenvatting van de talks terug.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en klimaatadaptatie

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Steeds meer gemeenten kampen met zowel droogte als wateroverlast. De kans daarop neemt toe door de klimaatveranderingen en verstedelijking. Dit vraagt om oplossingen om het overtollige water tegen te houden bij hogere pieken, op te kunnen slaan tijdens droge perioden en beter af te kunnen voeren in nattere perioden.

 • ode 2

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In deze editie zetten wij het landschap extra in de schijnwerpers, zodat de veelzijdigheid, de verandering van het landschap en als het andere moois de aandacht kan krijgen die ze verdienen. 

 • Masterclass: Erfgoed en de gemeentelijke adviescommissie

  Categorie: Omgevingswet

  Kijk hier de masterclass van 26 mei 2021 over erfgoed en de gemeentelijke adviescommissie terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

 • Masterclass: Erfgoed in het omgevingsplan

  Categorie: Omgevingswet

  Kijk hier de masterclass van 26 april 2021 over erfgoed in het omgevingsplan terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

 • Cultureel erfgoed in het omgevingsplan

  Categorie: Omgevingswet

  Cultureel erfgoed biedt kansen, oplossingen en meerwaarde voor allerlei vraagstukken in de leefomgeving. Het gaat daarbij niet meer alleen om de monumenten, maar ook om het verhaal, de ruimtelijke en sociale context en de integratie met andere beleidsterreinen. De verschuiving van objectgericht naar breder en meer integraal erfgoedbeleid zal de komende jaren haar neerslag vinden in de nieuwe omgevingsplannen van gemeenten.

 • Cultureel erfgoed in het omgevingsplan. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten.

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Steunpunt brengt samen met José van Campen (Woord en Plaats), Bas Schout (Schout rv&b) en Joske Poelstra (Rho Adviseurs) een publicatie uit over de kansen van erfgoed in het omgevingsplan. Het is een verkenning van de kansen die het nieuwe omgevingsplan biedt voor behoud, benutting en ontwikkeling van het cultureel erfgoed.

 • Cultureel erfgoed en de gebiedsbiografie

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Gemeenten zijn verplicht het landschap en erfgoed integraal met andere beleidsterreinen op te nemen in de omgevingsvisie. Een aandachtspunt is dat het erfgoed daadwerkelijk in het verhaal wordt verweven en niet een losstaande paragraaf wordt. De gebiedsbiografie is een goede manier om de kernkwaliteiten in woord en beeld te vatten en te koppelen aan de gemeentelijke ambities.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en de coronacrisis

  Categorie: Duurzaamheid

  Omdat de provincie eigenaren en erfgoedinstellingen zo goed mogelijk wil kunnen ondersteunen met het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF), was het doel van deze Erfgoedteambijeenkomst om met erfgoedmedewerkers van Noord-Hollandse gemeenten hierover in gesprek te gaan.

 • Werksessie: samen aan de slag (Week van het duurzaam erfgoed)

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  In de Week van het duurzaam erfgoed gaven wij op 20 april 2021 een werksessie over collectieve aanpakken en duurzaam erfgoed. We gingen in gesprek over welke rol gemeenten hierbij kunnen spelen. We gingen samen aan de slag.

 • Versterken erfgoed en cultuur

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De provincie Noord-Holland heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten. Het geld wordt de komende jaren gebruikt om 3 doelen te bereiken.

 • Ode aan het landschap NH

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De centrale doelstelling van het themajaar Ode aan het Landschap (2021) is het creëren van een structurele nieuwe kijk op en een herwaardering van het landschap. Hierin worden heden, verleden en de toekomst van het landschap voor het voetlicht gebracht. We vroegen Ellen Klaus van OdeaanNH om uiteen te zetten wat er dit jaar allemaal te gebeuren staat.

 • Steunpunt publicaties in 2021

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De komende maanden blijven afstand en de digitale wereld ons werk bepalen. Dat betekent dat we meer tijd hebben voor andere zaken, zoals onderzoek en publicatie. In de eerste helft van 2021 kunnen jullie dan ook enkele publicaties van het Steunpunt verwachten. Onder andere verschijnen dit jaar onze tijdschriften Ode en Schatrijk.

 • Ondergronds erfgoed als inspiratie voor bovengrondse omgevingskwaliteit

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Vanaf 2022 is (naar verwachting) de Omgevingswet van kracht. Met de Omgevingswet wordt vooroverleg en maatwerk belangrijker. Dit biedt gemeenten meer kansen om het archeologische erfgoed tijdig te betrekken en een bijdrage te laten leveren aan de omgevingskwaliteit. Juist door behoud in situ!

 • Verslag Rondetafelgesprek: Oer-IJ

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap

  Deze editie van het jaarlijkse Rondetafelgesprek over een van de provinciale archeologiegebieden was het Oer-IJ aan de beurt. De volgende vraag stond centraal tijdens de ditmaal digitale bijeenkomst: ‘Hoe zorg je ervoor dat erfgoed, en archeologisch erfgoed in het bijzonder, wordt meegewogen bij de opgaven binnen de regio Oer-IJ?’

 • Netwerkbijeenkomst: netwerken in corona tijd GEANNULEERD

  Datum: 11 februari 2021

  De netwerkbijeenkomst van 11 februari is komen te vervallen. De onderwerpen die voor deze dag waren geagendeerd, worden verplaatst naar een ander moment. Wij hopen u binnenkort weer te mogen ontvangen bij een van onze bijeenkomsten.

 • Aan de slag met de kerkenvisie

  Datum: 03 februari 2021

  Op woensdag 3 februari van 10.00-12.00 gaan we nog één keer aan de slag met de kerkenvisie... gemeenten kunnen namelijk nog tot 15 februari de decentralisatie-uitkering aanvragen. Laat je inspireren door (ervarings)deskundigen: wat werkt wel en wat zouden ze terugkijkend anders doen?

 • Webinar Omgevingswet en cultureel erfgoed

  Datum: 02 februari 2021

  Op dinsdag 2 februari van 14.00-16.00 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) samen met de steunpunten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht een webinar over welke zaken gemeenten vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten regelen om daarna goed te kunnen werken.

 • Ronde-Tafelgesprek Oer-IJ

  Datum: 13 januari 2021

  Elk jaar belicht het Steunpunt Monumenten & Archeologie één of meerdere provinciale archeologiegebieden. Op 13 januari 2021 is het de beurt aan het Oer-IJ. Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden.

 • Kiezen voor nieuwe energie én ondergronds erfgoed: hoe doe je dat?

  Categorie: Archeologie

  Is er in jouw gemeente ook al aandacht voor de concept-RES? Mooi! Want voor de toekomst van onze planeet is snelheid bij de energietransitie geboden. Maar laten we in onze haast om ‘van het gas af te gaan’, het ondergrondse erfgoed niet vergeten. Kies voor toekomst én verleden. Hoe je dat doet? Onze tip: maak vooraf een risico-inventarisatie, begin hierbij bij de A van Archeologie, weeg de belangen en kies bewust.

 • Oproep: Dien de meest inspirerende archeologische vindplaatsen in uw gemeente in als inspiratie voor een poëziewedstrijd!

  Categorie: Archeologie

  Oproep: Dien de meest inspirerende archeologische vindplaatsen in uw gemeente in als inspiratie voor een poëziewedstrijd!

 • Vier acties om archeologisch erfgoed beter te beschermen onder de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  De Omgevingswet komt eraan! Met onderstaande acties zorg je ervoor dat een goede omgang met archeologie stevig verankerd is in het proces.

 • Verduurzamende beleidsinstrumenten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Om de gewenste verduurzaming van onze monumentenvoorraad te halen – een gemiddelde CO2-reductie van 40% in 2030 en van 60% in 2040 – moet er actie ondernomen worden. Ter ondersteuning van de gemeente bij het ontwikkelen van stimulerend beleid voor het verduurzamen zijn er nu twee nieuwe hulpmiddelen: de ‘Gereedschapskist duurzaam erfgoed’ en de ‘Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke Kwaliteit’.

 • De VraagBaak

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In de LinkedIn groep 'Archeologie, Omgevingswet en kwaliteit leefomgeving' delen we kennis, ideeën en best practices op het snijvlak van archeologie en de Omgevingswet. In deze nieuwe rubriek ‘De Vraagbaak’ willen wij vragen aan de orde laten komen over archeologie in  relatie tot de omgevingswet.

 • De ErfgoedRaad

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De ErfgoedRaad is een informatieve talkshow voor Staten- en raadsleden over erfgoed in Noord-Holland. Dit programma illustreert de meerwaarde van erfgoed voor andere opgaven aan de hand van vijf actuele voorbeelden.

 • Handreiking provinciale monumenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De Handreiking provinciale monumenten gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op provinciale monumenten en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

 • Verslag Erfgoedteam: Verduurzaming van wederopbouwwijken

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Op woensdag 27 mei organiseerde het Erfgoedteam de bijeenkomst Verduurzaming van Wederopbouwwijken. Er was een grote hoeveelheid deelnemers, waaronder ook gemeentelijk ambtenaren buiten de provincie Noord-Holland en medewerkers van woningbouwcorporaties. Lees hier het verslag en bekijk de presentaties.

 • Archeologie visualiseren met kwaliteit?

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Archeologie kan dienen als inspiratiebron bij het inrichten van de openbare ruimte. Maar hoe zorg je daarbij voor kwaliteit en een goed ontwerp?

 • Uit de provincie: Oneindig Noord-Holland interviewt monumenteneigenaren

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland biedt de komende tijd ruimte in haar nieuwsbrief voor projecten van bevriende organisaties uit het Erfgoednetwerk Noord-Holland. Deze keer de interviews van Oneindig Noord-Holland, dat zich richt op het toegankelijk maken van de geschiedenis voor een brede groep.

 • Het Steunpunt in tijden van Corona

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Ook het Steunpunt moest even schakelen om het werk zo goed mogelijk voort te kunnen zetten. In dit artikel vertellen we hoe we dat doen en reiken we verdere informatie aan voor organisaties en particulieren die met erfgoed te maken hebben. Ambtenaren wordt gevraagd te inventariseren wat de gevolgen voor het erfgoed zijn in hun gemeente. Laat het ons weten!

 • Erfgoedgesprekken Hilversum: interview met Annette Koenders

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In februari 2019 startte gemeente Hilversum met het project ‘Erfgoedgesprekken met de maatschappelijke wereld’. We vroegen Annette Koenders, senior beleidsadviseur Cultureel Erfgoed en Dierenwelzijn bij gemeente Hilversum, ons hier meer over te vertellen.

 • Even voorstellen: Marjo Schlaman

  Categorie: Archeologie, Duurzaamheid

  Marjo Schlaman is de nieuwe beleidsadviseur Erfgoed & Cultuur van provincie Noord-Holland. Ze licht die rol toe en zet nog eens uiteen hoe de provincie haar erfgoedbeleid vorm geeft.

 • Erfgoed in de Omgevingsvisie: Inzichten en handige tips. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Niet gecategoriseerd, Omgevingswet

  Steeds meer gemeenten maken werk van de Omgevingswet. Sommige gemeenten hebben al een omgevingsvisie opgesteld, maar de meeste gemeenten beginnen daar nu mee. In dit artikel kun je lezen hoe je erfgoed goed kan borgen in de omgevingsvisie en kan controleren of de omgevingsvisie aan de juridische plichten voldoet.

 • Participatie en erfgoed als basisingrediënten voor een omgevingsvisie. Enkele tips en voorbeelden

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Nancy Arkema schreef voor ons een blog over participatie en erfgoed in de Omgevingswet. Onder meer komen er een aantal voorbeelden aan bod van instrumenten die je kunt inzetten en twee uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

 • Onderzoek naar de omgang van gemeenten met particuliere vondstmeldingen

  Categorie: Archeologie

  Gemeenten hebben er belang bij om het archeologische beeld in hun gemeente zo compleet mogelijk te maken. Hierdoor kunnen ze hun wettelijke taak als hoeders van erfgoed beter uitvoeren. Particuliere vondstmeldingen kunnen een goede aanvulling vormen op het reeds bekende archeologische erfgoed.

 • Een ‘to-do-lijstje’ voor erfgoed en de Omgevingswet

  Categorie: Omgevingswet

  In het overgangsrecht is opgenomen dat als een gemeente in 2021 nog geen omgevingsplan heeft, de geldende planregimes zullen worden samengevoegd en tot uiterlijk 2029 van kracht blijven. Maar niet alle regels met betrekking tot erfgoed vallen automatisch onder het overgangsrecht. Wat moeten gemeenten vóór 2021 hebben geregeld? We zetten het voor je op een rijtje en geven uitleg over het overgangsrecht.

 • Verslag Rondetafelgesprek archeologie in Gooi en Vechtstreek

  Categorie: Archeologie

  Samen inventariseren hoe het staat met de ‘archeologische voorraad’ van het Gooi en de Vechtstreek, en met het benutten en beleven ervan: dat deden de deelnemers aan het Ronde-Tafelgesprek op 10 oktober 2019. Lees hier het verslag.

 • Verslag Community Archaeology

  Categorie: Archeologie

  Op dinsdag 5 november organiseerden we de bijeenkomst Community Archaeology. Tijdens deze bijeenkomst werd verteld en gediscussieerd over de mogelijkheden om archeologie breder binnen gemeenten in te zetten. Lees hier het verslag.

 • Terugblik bijeenkomst Stelling van Amsterdam / Nieuwe Hollandse Waterlinie

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Impressie van de bijeenkomst Stelling van Amsterdam / Nieuwe Hollandse Waterlinie van vrijdag 15 november. Bekijk de presentaties, lees over de inzichten die de dag opleverde en laat u doorverwijzen naar nuttige tools en websites.

 • Voorbeelden zonneveldenbeleid

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Omgevingswet

  Er verschijnen veel beleidsstukken, handreikingen en andere instrumenten over zonnevelden. Waar kunt u welke informatie ophalen en inspiratie opdoen om zonneveldenbeleid te ontwikkelen voor uw gemeente?

 • Impressie Excursie zonneweides

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  Op 3 september 2019 organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een excursie langs verscheidene zonneweides. Bekijk hier de lessons learned en een foto-impressie.

 • Erfgoed en de energietransitie: de casus van Hof van Twente

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Frank Roole en Rudie Hoogerland van de Transformator deden onderzoek naar hoe gemeentelijke ambities een ruimtelijke vertaling kunnen krijgen met respect voor en inspiratie door het cultuurlandschap.

 • Community Archaeology

  Categorie: Archeologie

  Het verleden is van iedereen en de moeite waard om te leren kennen. Archeologen zoeken daarom naar manieren waarop ze hun kennis over dat verleden kunnen delen en er zoveel mogelijk mensen bij kunnen betrekken. Vanuit die gedachte is community archaeology ontstaan.

 • Ronde-Tafelgesprek Gooi en Vechtstreek

  Datum: 10 oktober 2019

  Op 10 oktober organiseert het Steunpunt een Ronde-Tafelgesprek over provinciaal archeologiegebied Gooi en Vechtstreek.

 • Verslag Erfgoedteam Zomerexcursie

  Categorie: Archeologie

  Om 15 mei organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland in samenwerking met de RCE de cursus Erfgoed in de Omgevingswet. Lees hier het verslag.

 • Community Archaeology

  Datum: 05 november 2019

  Hoe zorg je als gemeente voor een breder draagvlak voor archeologisch beleid? Op 5 november organiseert het Steunpunt hierover de bijeenkomst Community Archaeology.

 • Verslag Cursus Erfgoed in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Om 15 mei organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland in samenwerking met de RCE de cursus Erfgoed in de Omgevingswet. Lees hier het verslag.

 • Sectoradvies Monumenten en Archeologie

  Categorie: Archeologie

  Het advies is eind maart 2019 door de Raad voor Cultuur uitgebracht en is bedoeld als een aanvulling op de nota Brede blik op erfgoed.

 • Kerkenvisies Noord-Holland

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Vanaf dit jaar stelt Minister Ingrid van Engelshoven van OCW middelen beschikbaar om gemeenten te stimuleren om samen met kerkeigenaren en -beheerders en andere stakeholders een integrale kerkenvisie op te stellen.

 • Netwerkbijeenkomst: Broek op Langedijk

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Op 16 april 2019 organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een netwerkbijeenkomst in Broek op Langedijk. Lees hier het verslag en bekijk de foto's.

 • Erfgoedteam: Bouwhistorisch onderzoek

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Handvatten voor (monumenten)-ambtenaren! Lees hier het verslag over de Erfgoedteam bijeenkomst van 27 maart over bouwhistorische onderzoeken.

 • Protocol duinarcheologie

  Categorie: Archeologie

  Het Protocol duinarcheologie is een visuele vertaling van de omgangsregels met betrekking tot de archeologie in het duingebied.

 • Erfgoedteam: Erfgoed binnen Regionale Energiestrategieën

  Datum: 26 september 2019

  Op donderdag 26 september organiseert het Steunpunt een Erfgoedteam bijeenkomst over erfgoed binnen regionale energiestrategieën.

 • Uitreiking Archeoglossy SCHATRIJK Noordelijk Duingebied

  Categorie: Archeologie

  Op vrijdag 7 december werden de eerste exemplaren van nieuwe archeoglossy SCHATRIJK Noordelijk Duingebied overhandigd aan de wethouders van de gemeenten waarin dit provinciale archeologiegebied gelegen is.

 • Erfgoed in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, verandert er erg veel voor iedereen die werkt aan de fysieke leefomgeving. Om medewerkers van gemeenten ...

 • Erfgoed in de omgevingsvisie. Kom aan tafel!

  Categorie: Omgevingswet

  Het idee dat erfgoed, samen met al die andere sectoren, onderdeel gaat uitmaken van één omgevingsvisie is een prachtig plan. Maar hoe zorgen we ervoor dat goede kwaliteit gewaarborgd is?

 • Erfgoedteam: Historische Interieurs, hoe bewaar je ze voor de toekomst?

  Datum: 14 november 2018

  Wat is het beleid van de overheid inzake monumentale interieurs? Hoe kan je als ambtenaar opereren als er bijvoorbeeld een woning te koop staat waarin zich nog een historisch interieur bevindt?

 • Interview Ellen Klaus

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Lees hier het interview van het Steunpunt met cultureel gebiedsontwikkelaar Ellen Klaus.

 • Beleidsbrief Erfgoed Telt gepubliceerd

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  In de Ministerraad is vandaag de beleidsbrief Erfgoed Telt van minister Van Engelshoven behandeld. In de beleidsbrief gaat het kabinet specifieker in op het erfgoedbeleid en de betekenis van erfgoed voor de samenleving.

 • 325 miljoen extra voor erfgoed

  Categorie: Archeologie, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Nu is het tijd om een volgende stap te zetten door gebouwen nieuw leven te geven, monumenten te verduurzamen en de toegankelijkheid van historische plekken te vergroten.

 • Instandhouding van het Religieus Erfgoed

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Er worden de komende jaren zo’n 15 tot 4500 sluitingen verwacht, zeer verontrustende geluiden gebaseerd op cijfers uit 2016 toen 82% van de gelovigen aangaf nooit (meer) een kerk te bezoeken.

 • Een brede blik op cultuur

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  "Van collectie naar connectie, van gebouw naar gebruik, van objectgericht naar gebiedsgericht"

 • Erfgoedweefsel

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Omgevingswet

  "Zie dit als de opdracht voor de erfgoedsector in relatie tot de Omgevingswet."

 • Erfgoedteam: Herbestemming in de praktijk

  Datum: 11 juli 2018

  Deze erfgoedteambijeenkomst heeft als thema: herbestemming in de praktijk.

 • Interview Jack van der Hoek

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Lees hier het interview van het Steunpunt met gedeputeerde Jack van der Hoek.

 • Themabijeenkomst Erfgoedteam – Religieus erfgoed III

  Datum: 11 april 2018

  Het derde deel van de erfgoedteam reeks religieus erfgoed.