[PERSBERICHT] WEST-FRIESE ARCHEOLOGIE BIJEEN IN NIEUWE SCHATRIJK

Op donderdag 23 maart werd in kasteel Radboud in Medemblik de nieuwe archeoglossy Schatrijk gepresenteerd. SCHATRIJK is een uitgave van Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland. In deze editie staat archeologiegebied West-Friesland in de spotlights. De Westfriese Omringdijk, het landschap en het bijzondere ondergrondse erfgoed vormen samen een uniek verhaal dat inspireert en fascineert. Het gebied is het grootste door de provincie Noord-Holland uitgeroepen archeologiegebied.

Archeologiegebied West-Friesland strekt zich uit over maar liefst elf gemeenten, maar wordt begrensd door de Westfriese Omringdijk. De gemeenten Hoorn, Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Hollands Kroon, Schagen, Alkmaar, Dijk en Waard en Koggenland maken daarom geheel of gedeeltelijk deel uit van het archeologiegebied. Binnen deze Westfriese Omringdijk zijn vele archeologische vindplaatsen en vondsten van (inter-)nationaal belang behouden gebleven. Onder het groene agrarische landschap van West-Friesland dat we nu kennen, ligt een bodemarchief verborgen dat gerust uniek genoemd mag worden. De vele archeologische vindplaatsen van hoge kwaliteit uit de steentijd en bronstijd, het ontgonnen veengebied, de Westfriese Omringdijk en de steden langs de Zuiderzee zijn fenomenen om trots op te zijn. SCHATRIJK West-Friesland biedt een inkijkje.

SCHATRIJK West-Friesland is een magazine vol inspirerende foto’s van topvondsten, interviews met wethouders en specialisten en boeiende artikelen over bijzondere vondsten en interessante vindplaatsen.

De uitreiking van de eerste exemplaren door Rosan Kocken, gedeputeerde Cultuur van provincie Noord-Holland vond plaats op 23 maart in kasteel Radboud in Medemblik. Rob van Eerden (provincie Noord-Holland), Wouter Roessingh (ADC Archeoprojecten) en Michiel Bartels (Archeologie West-Friesland) presenteerden enkele hoogtepunten uit de West-Friese archeologie. Wethouders en afgevaardigden van de gemeenten Hoorn, Stede Broec, Enkhuizen, Medemblik, Hollands Kroon, Schagen, Dijk en Waard en Koggenland namen de eerste exemplaren in ontvangst.

In archeoglossy SCHATRIJK worden de provinciale archeologiegebieden onder de aandacht gebracht. Eerdere edities van Schatrijk belichtten de archeologiegebieden het Oer-IJ, de Gooi- en Vechtstreek, Waterland, Wieringen, het Noordelijk en Zuidelijk Duingebied. Het magazine dient als inspiratiebron bij ontwikkelingen in de omgeving in de gemeenten, bij kunstwerken en educatie. Archeologie en erfgoed bieden mooie kansen voor het versterken van de identiteit en bekendheid van gemeenten, en daarom wil de provincie Noord-Holland het gebruik daarvan stimuleren.

SCHATRIJK West-Friesland en de eerder verschenen edities zijn online te lezen via de website van het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland, https://steunpuntcultureelerfgoednh.nl/themas/archeologie/archeoglossy/. Voor erfgoedinstellingen, bibliotheken, musea, VVV’s, archeologische en historische verenigingen in Noord-Holland is het mogelijk om exemplaren te verkopen. Het magazine is binnenkort verkrijgbaar bij het provinciaal Archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum en kost circa € 2

Neem voor meer informatie contact op met Annika Blonk-van den Bercken (Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland), via tel. 0251 67 46 66 of mail naar info@steunpuntcultureelerfgoednh.nl.

(Beeldverantwoording: Blikveld Uitgevers / Archeologie West-Friesland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.

  • ode 5

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Deze editie van ode gaat over het belang van omgevingskwaliteit door erfgoed, waarbij erfgoed wordt bezien in relatie tot alle ruimtelijke opgaven waaraan we werken, zoals de energietransitie en waterveiligheid. De auteurs bieden verschillende perspectieven op dat vraagstuk.