Van de Provincie Noord-Holland

Waterland in SCHATRIJK : “Van grijsbruine vlakte naar hippe woonplek”

Waterland speelt de hoofdrol in de tweede editie van ‘SCHATRIJK’, het archeologiemagazine van het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland. Het eerste exemplaar is op 15 maart in ontvangst genomen door drie wethouders uit de regio:  Laura Bromet van gemeente Waterland, Hans Krieger van gemeente Purmerend en Aagje Zeeman van gemeente Beemster.

De reeks SCHATRIJK zet de provinciale archeologiegebieden in Noord-Holland in de schijnwerpers. Het blad is gemaakt voor gemeenten die de informatie over het verleden kunnen gebruiken als inspiratie voor educatieve projecten, kunst, bouwwerken of de inrichting van een gebied. De provincie Noord-Holland wil gemeenten inspireren om beter gebruik te maken van de kansen die archeologie en erfgoed kunnen bieden voor het versterken van hun identiteit en bekendheid.

Waterland
Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur: “ In de prehistorie was het gebied dat we nu Zaanstreek en Waterland noemen een onafzienbare grijsbruine vlakte: hoogveen. Het is onvoorstelbaar dat dit gebied in de 17e eeuw zo enorm tot bloei zou komen. Door de ontwatering, eerst door het graven van sloten en later ook door windmolens, werd het veen letterlijk te gelde gemaakt. Het gebied werd de voorraadkast van Amsterdam en later ook de “hippe” woonplek van rijke Amsterdamse kooplui, die buitenplaatsen lieten bouwen in droogmakerijen die inmiddels door hun unieke historische vooruitstrevendheid werelderfgoed zijn geworden. SCHATRIJK brengt de unieke geschiedenis van dit gebied in beeld.”

De ‘archeoglossy’ over Waterland omvat de gemeenten Waterland, Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland.

Tien Archeologiegebieden
De magazines van het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland zetten de komende jaren tien provinciale archeologiegebieden in de provincie in de schijnwerpers. Sommige verhalen zijn bekend, maar worden belicht vanuit een nieuwe invalshoek. Andere verhalen zijn nieuw en maken de puzzel over de ontwikkeling van Noord-Holland weer een klein beetje meer compleet.

Huis van Hilde
Het magazine is voor iedereen in te zien op steunpuntcultureelerfgoednh.nl, www.huisvanhilde.nl en www.noord-holland.nl en is op korte termijn ook te verkrijgen in Huis van Hilde, het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland in Castricum.  De editie over Wieringen is op 8 maart verschenen.

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.

  • ode 5

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Deze editie van ode gaat over het belang van omgevingskwaliteit door erfgoed, waarbij erfgoed wordt bezien in relatie tot alle ruimtelijke opgaven waaraan we werken, zoals de energietransitie en waterveiligheid. De auteurs bieden verschillende perspectieven op dat vraagstuk.