• Zicht op stolpboerderijen aan het Verlaat

  Verduurzaming: maak de stolp klaar voor de toekomst

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  De Stolpencursus van het Steunpunt stond dit jaar in het teken van verduurzaming, noodzakelijk om de stolp toekomstbestending te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan het behoud van de historische stolpboerderijen in het Noord-Hollandse landschap. Hoe doe je dat?

 • Stolpenloket

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De regels, processen en mogelijkheden ten aanzien van restauratie, verbouwing, verduurzaming en herbestemming van stolpboerderijen zijn vaak voor zowel gemeenten als initiatiefnemers complex. Het stolpenloket kan uitkomst bieden door het leveren van inhoudelijke expertise en beantwoorden van vragen over o.a. beleid, processen, subsidies, architectuur en cultuurhistorie.

 • Stolpencursus Duurzaamheid en beleid

  Datum: 02 november 2023

  Op donderdag 2 november organiseert het Steunpunt van 09:30 uur tot 12:00 uur een stolpencursus over stolpenbeleid en het verduurzamen van stolpboerderijen.

 • Landschap van de toekomst. De oogst van vier landschapstalks in Noord-Holland (2022)

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens vier Landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Lees in onze publicatie de oogst van deze vruchtbare Landschapstalks!

 • Landschapstalks 2022: Hart voor de stolp (deel 1)

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Tijdens vier Landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Dit is deel 1: Hart voor de stolp.

 • Cursus planbeoordeling stolpboerderijen

  Datum: 30 juni 2022

  Tijdens de cursus zal worden ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van stolpboerderijen en hun erven, de gebiedseigen kenmerken, het landschap en de Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen.

 • Terugblik: Landschapstalks 2022

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  De zonovergoten Landschapstalks 2022 waren een succes. In de laatste week van april bezochten het Steunpunt  Monumenten & Archeologie Noord-Holland en Ode aan het Landschap NH vier bijzondere plekken. Op deze plekken van ontwikkeling voerden we discussie en vierden we het landschap.

 • Landschapstalks: Hart voor de stolp

  Datum: 19 april 2022

  Wegens succes dit jaar weer: Landschapstalks! In 2022 over de stolp (19 april), energietransitie langs rijkswegen (20 april), over wateroverlast (21 april) én de toekomst van de Purmer (22 april).

 • Stolpenwijzer

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Ga je een stolp kopen, verbouwen, restaureren, verduurzamen of herbestemmen? In dit artikel tref je informatie aan over verschillende zaken waar je mee te maken kunt krijgen, zoals financiering, vergunningen en planologie, archeologie, architectuur en erf, cultuurhistorie, subsidies, verduurzaming en bouwtechnische vraagstukken.

 • Provinciale stolpenstructuren in het omgevingsplan: wat en hoe ?

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De stolpboerderij is misschien wel de meest kenmerkende gebouwtype van onze provincie. Maar stolpboerderijen staan nooit op zichzelf. De geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie heeft voor het eerst stolpenstructuren benoemd, omschreven en planologisch verankerd. Maar waar hebben we het dan over en wat moeten gemeenten daarmee? Het Steunpunt ontwikkelde een filmpje over stolpenstructuren en schreef een artikel om gemeenten op weg te helpen.

 • Stolpenstructuren in het omgevingsplan

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Gemeenten spelen een centrale rol bij het behoud en de herbestemming van leegkomende stolpboerderijen. Dit artikel richt zich op de ruimtelijke verankering van de stolpenstructuren. De onderzochte methodes kunnen echter ook toepasbaar zijn op andere ruimtelijke structuren, zoals dijken, militaire stellingen, wegen van historische waarde en beschermde stads- of dorpsgezichten.

 • Netwerkbijeenkomst: Bloemendaal

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Wat te doen met Jong Archeologisch Erfgoed? Lees hier het verslag over de netwerkbijeenkomst te Bloemendaal over dit vraagstuk.

 • Kaartviewer

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Omgevingswet

  In de kaartviewer van het Steunpunt vindt u verschillende kaartlagen over archeologie, monumenten en het landschap.

 • Herbestemming: Broedersbouw – Zuidoostbeemster

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Rijksmonumentale stolp De Broedersbouw heeft een nieuwe bestemming gekregen als onderkomen voor negen appartementen. Het bleef jarenlang spannend of de herbestemming zou slagen: midden in crisistijd werd het plan mét omgevingsvergunning te koop gezet.

 • Herbestemming: De Leeuwenhof – Heerhugowaard

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De Leeuwenhof is een vredig wereldje aan de Middenweg in Heerhugowaard, ingeklemd tussen de wijken Butterhuizen en Stad van de Zon. In 2017 werd de voormalige kaasmakerij omgetoverd tot woonzorgvoorziening voor ouderen met dementie.

 • Vierkant achter de stolp 2.0

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Een beknopte handreiking om gemeente op weg te helpen met het vormgeven van gedegen stolpenbeleid nu en als voorbereiding op de Omgevingswet.