• Kortere beslistermijnen voor vergunningplichtige zonnepanelen of warmtepompen

  Categorie: Duurzaamheid, Omgevingswet

  Eind vorig jaar is de “EU Verordening tot vaststelling van een kader om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen” van kracht geworden. Het doel van de Noodverordening is het versnellen van vergunningprocedures voor hernieuwbare energieprojecten. Lees hier hoe gemeenten erfgoed kunnen uitsluiten van de nieuwe termijn van vier weken.

 • Verslag Erfgoedteam: Energiesystemen en archeologie

  Categorie: Archeologie

  Op 23 november 2022 vond het Erfgoedteam 'Energiesystemen en archeologie' plaats. Welke effecten hebben de aanleg van en het werk aan energiesystemen op archeologische resten in de bodem? Deze vraag stond centraal bij dit Erfgoedteam. Lees hier het verslag.

 • Collectief duurzaam warmtenet voor en door bewoners van het WG-terrein

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  KetelhuisWG is de lokale energiecoöperatie voor het Wilhelmina Gasthuisterrein (WG-terrein) in Amsterdam Oud-West. Wij spraken Annette Schermer, Hans Valkhoff en Edgar Zonneveldt over dit bijzondere project.

 • Erfgoedteam: Energiesystemen en archeologie

  Datum: 23 november 2022

  Bij de aanleg en werk aan energiesystemen wordt de bodem geroerd. Dit kan effect hebben op archeologische resten. Hoe ga je hier als gemeente mee om? Je hoort het op 23 november bij het Erfgoedteam.

 • Landschapstalks 2022: De RES: de energieopgave langs de A9 (deel 2)

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens vier Landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Dit is deel 2: De RES: de energieopgave langs de A9.

 • Landschapstalks: De RES: energieopgave langs de A9

  Datum: 20 april 2022

  Wegens succes dit jaar weer: Landschapstalks! In 2022 over de stolp (19 april), energietransitie langs rijkswegen (20 april), over wateroverlast (21 april) én de toekomst van de Purmer (22 april).

 • Terugblik Kennissessie kleine windturbines in Noord-Holland

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  Samen met het RES en de provincie organiseerden we op donderdag 20 januari van 15.00 tot 16.30 uur de Kennissessie kleine windturbines in Noord-Holland. Tijdens de kennissessie bespraken we de kansen, aandachtspunten en oplossingen vanuit verschillende perspectieven, zoals cultuurhistorie, planologie, de RES, ruimtelijke kwaliteit en agrarische bedrijfsvoering.

 • Kennissessie: Kleine windturbines in Noord-Holland

  Datum: 20 januari 2022

  Samen met de RES en de provincie organiseren we op donderdag 20 januari van 15.00 tot 16.30 de hybride kennissessie ‘Kleine windturbines in Noord-Holland’. Meld je snel aan.

 • Landschap van de toekomst. De oogst van drie landschapstalks in Noord-Holland (2021)

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens drie landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Bekijk hier de oogst en kijk de samenvatting van de talks terug.

 • Kleine windturbines in landelijk gebied nu ook in Noord-Holland toegestaan

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  Tot eind vorig 2020 stond het provinciale beleid kleine windturbines niet toe in Noord-Holland. Inmiddels worden ze onder bepaalde voorwaarden toegestaan door de provincie. Lees hier meer over de voorwaarden en het belang van goede landschappelijke inpassing.

 • Zonneveld Tripkouw: natuurlijke inpassing nabij een dorpskern

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  “Bij een projectbesluit wordt een omgevingsvergunning verleend zonder dat een bestemming wordt aangepast, hierdoor blijft de bestaande bestemming bestaan.” Lees hier hoe het mogelijk werd om zonneveld Tripkouw aan te leggen naast een dorpkern. En hoe zit het met landschappelijke inpassing?

 • Kiezen voor nieuwe energie én ondergronds erfgoed: hoe doe je dat?

  Categorie: Archeologie

  Is er in jouw gemeente ook al aandacht voor de concept-RES? Mooi! Want voor de toekomst van onze planeet is snelheid bij de energietransitie geboden. Maar laten we in onze haast om ‘van het gas af te gaan’, het ondergrondse erfgoed niet vergeten. Kies voor toekomst én verleden. Hoe je dat doet? Onze tip: maak vooraf een risico-inventarisatie, begin hierbij bij de A van Archeologie, weeg de belangen en kies bewust.

 • Verduurzaming van een monument

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Steeds meer mensen streven naar een duurzame leefstijl en daar hoort een duurzame woning en werkplek bij. Dit geldt ook voor monumenteneigenaren. Zij staan voor een extra uitdaging, want hoe maak je een monument duurzaam en behoud je tegelijk het bijzondere karakter? Voor gemeenten is het de vraag hoe een verduurzaming van een monument het beste begeleid kan worden.

 • Verduurzamende beleidsinstrumenten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Om de gewenste verduurzaming van onze monumentenvoorraad te halen – een gemiddelde CO2-reductie van 40% in 2030 en van 60% in 2040 – moet er actie ondernomen worden. Ter ondersteuning van de gemeente bij het ontwikkelen van stimulerend beleid voor het verduurzamen zijn er nu twee nieuwe hulpmiddelen: de ‘Gereedschapskist duurzaam erfgoed’ en de ‘Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke Kwaliteit’.

 • Zonneveld Eemnes: als een kamer in het landschap

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  Het zonneveld ligt in het zuiden van gemeente Eemnes, in de oksel van de A1 en de A27. Het driehoekige gebied wordt – met de houtwal langs de Eikenlaan aan de noordzijde, de lintbebouwing van de Wakkerendijk aan de oostzijde en de rijkswegen langs de zuidzijde – duidelijk afgebakend. In 2018 werd het zonneveld, dat in samenwerking met de grondeigenaar werd gerealiseerd door KiesZon, officieel geopend.

 • Windenergie in de Wieringermeerpolder

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  In de Wieringermeerpolder wordt al sinds de jaren ‘70 elektriciteit opgewekt uit windenergie. Sindsdien is het aantal windturbines uitgegroeid tot een totaal van 93, onderverdeeld in 5 lijnopstellingen en 35 solitaire turbines.

 • Waarom kunnen historische wijken nog niet van het gas af?

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Wat is de betekenis van de gemeentelijke transitie-visies warmte voor historische wijken, moeten deze wijken ook op korte termijn van het gas af? Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland en het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland leggen uit wat wel en niet mogelijk en wenselijk is.

 • Archeologie geeft je een warm gevoel!

  Categorie: Archeologie, Duurzaamheid

  Weg met het aardgas, lang leve de aardwarmte! Een positieve ontwikkeling voor de toekomst van onze planeet. Minder aardgas, minder CO2 en daardoor uiteindelijk minder broeikaseffect. Tegelijkertijd bestaan er ook zorgen. Zorgen dat we in ons nobele streven om de planeet te redden en daarmee onze toekomst, te weinig oog hebben voor het verleden.

 • Interview Odile Rasch

  Categorie: Duurzaamheid, Omgevingswet

  We vroegen Odile Rasch, programmamanager Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord, hoe er in de RES’en wordt omgegaan met archeologie en cultuurlandschap. Lees hier het interview.

 • Voorbeelden zonneveldenbeleid

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Omgevingswet

  Er verschijnen veel beleidsstukken, handreikingen en andere instrumenten over zonnevelden. Waar kunt u welke informatie ophalen en inspiratie opdoen om zonneveldenbeleid te ontwikkelen voor uw gemeente?

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed binnen Regionale Energiestrategieën

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Op donderdag 26 september vond de Erfgoedteam bijeenkomst over Erfgoed in de Regionale Energiestrategie. In dit verslag de opbrengst van de dag.

 • Impressie Excursie zonneweides

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  Op 3 september 2019 organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een excursie langs verscheidene zonneweides. Bekijk hier de lessons learned en een foto-impressie.

 • Erfgoed en de energietransitie: de casus van Hof van Twente

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Frank Roole en Rudie Hoogerland van de Transformator deden onderzoek naar hoe gemeentelijke ambities een ruimtelijke vertaling kunnen krijgen met respect voor en inspiratie door het cultuurlandschap.

 • Het Steunpunt in de afgelopen maanden

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In de maanden voor de zomer organiseerde het Steunpunt verschillende evenementen. Het waren enerverende maanden en we kunnen ons voorstellen dat u niet alles heeft kunnen bijwonen. Daarom hierbij een terugblik.

 • Kwaliteitsimpuls Zonneparken

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Recent heeft de provincie een handreiking gepubliceerd voor het inpassen van zonneparken het Noord-Hollandse landschap. We zetten een aantal aandachtspunten op een rijtje.

 • Loketvragen geanalyseerd

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het loket van het Steunpunt is al enkele jaren via de website, email en telefoon bereikbaar voor vragen. Het is in die tijd uitgegroeid tot vaste vraagbaak voor ambtenaren, maar ook voor bedrijven en particulieren. Tijd voor een analyse.

 • Interview Zita Pels

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  We vroegen gedeputeerde Zita Pels (GroenLinks) wat erfgoed voor haar betekent en wat de komende jaren de belangrijkste erfgoed-opgaven zijn. Lees hier het interview.

 • Verslag en foto’s Duurzaam Erfgoed Congres 2019

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Provincie Noord-Holland, het Steunpunt, BOEi en De Groene Grachten organiseerden het Duurzaam Erfgoed Congres 2019. Lees hier het verslag en bekijk de foto's!

 • Duurzaam Erfgoed Congres 2019

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres 2019 gaan wij met overheden, architecten, erfgoedprofessionals, ontwikkelaars, investeerders, uitvoerders, innovators en onderzoekers opzoek naar antwoorden op de vraag wat onze ambities zijn op het vlak van duurzaamheid.

 • Zonneveld De Groene Hoek: Het nieuwste gewas van de Haarlemmermeer

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  De zon schijnt op het nieuwste gewas van de Haarlemmermeer. Dit is een voorbeeldproject van de landschappelijke inpassing van de energietransitie.

 • Zonneveld de Golfbaan de Texelse – Kameleontisch dubbelgebruik

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  Kameleontisch dubbelgebruik: een zonneveld op technisch water. De samenwerking tussen verschillende ervaren partijen met andere expertise heeft geleid tot een logisch in het landschap ingepaste zonneveld

 • Zonneveld Boekelemeer: De zonnehuid van de vuilstort – Alkmaar

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  De zonnehuid van de vuilstort. Het Steunpunt Monumenten & Archeologie komt met nieuwe voorbeeldprojecten. Deze keer gaan die over de inpassing van zonnevelden in het cultuurlandschap.

 • Erfgoedteam: Lokale energiecoöperaties

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  De spraakmakende editie van het Erfgoedteam over zonnepanelen op monumenten kreeg een vervolg op 12 december 2018. Deze keer ging het over collectieve verduurzamingsoplossingen voor monumenteneigenaren.

 • Zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Monumenten en beschermde gezichten hebben bijzondere cultuurhistorische waarden. Tegelijkertijd willen we verduurzamen. Zijn zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten een gewenste situatie of niet?

 • Erfgoedteam: Zonnepanelen op monumenten

  Categorie: Duurzaamheid

  Wat waren de conclusies van de dag en welke aanbevelingen kunnen we u doen? Lees hier het verslag van het Erfgoedteam.

 • Toolbox voor gemeenten

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Inspiratie opdoen en informatie vergaren over het vergroenen een buurt of bedrijventerrein. Ontwikkeld door Groen Kapitaal en de provincie Noord-Holland.

 • Expeditie Heerhugowaard

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  Het verslag van de Expeditie Heerhugowaard op 9 maart 2018.

 • Handleiding energie besparen voor kerken in Noord-Holland

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Provincie Noord-Holland - Download de nieuwe "Handleiding energie besparen voor kerken in Noord-Holland" op de website van de Provincie Noord Holland.

 • Noord-Holland wil energietransitie versnellen

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Provincie Noord-Holland - "De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In heel Noord-Holland komen steeds meer duurzame initiatieven van de grond maar om de ambities echt waar te kunnen maken is versnelling noodzakelijk."

 • Verduurzamen van monumenten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  "Op de lange termijn kunnen deze maatregelen een monument beter bruikbaar maken en een besparing opleveren."

 • Zonnepanelen op monumenten – hoe zit het nou?

  Categorie: Duurzaamheid

  Nieuwsbericht over zonnepanelen.