Op een zonnige woensdagmiddag arriveerden ambtenaren, ontwerpers en vrijwilligers op het gebied van erfgoed, stedenbouw, landschap en ruimtelijke ontwikkeling bij De Groene Afslag in Laren. De Groene Afslag bevindt zich vlak naast Crailo – een voormalig militair kazerneterrein met cultuurhistorische waarden wat ontwikkeld wordt tot een prachtig woon- en werkgebied. En dat past natuurlijk precies bij het thema van het derde Samen Slimmer symposium: het vertalen van cultuurhistorisch onderzoek naar beleid en ontwerp onder de Omgevingswet.

Klik op de < > om meer foto’s te zien

We startten de middag met een inspirerende keynote van Carola Hein. Carola Hein is hoogleraar Architectuur en Stedenbouw Geschiedenis aan de TU Delft en Hoogleraar van de Unesco-leerstoel Water, Havens en Historische Steden aan de EUR en Universiteit Leiden. Haar lezing ging in op hoe watererfgoed het verleden, heden en de toekomst met elkaar verbindt. Ze liet zien dat water is ingebed in grotere netwerken. Door breder te kijken kan de betekenis van watererfgoed voor duurzame ontwikkeling worden vergroot.

Na de keynote ging de groep uiteen om werksessies te volgen. Lisa Timmerman (programmacoördinator cultuurlandschap, Steunpunt) en Ricsi van Beek (stedenbouwkundige, gemeente Haarlem) hielden een werksessie over de gebiedsbiografie. Hoe zorg je voor de koppeling tussen gebiedsbiografie en beleid en visieontwikkeling? Lisa vertelde meer over ‘omgangsvormen’ en Ricsi lichtte toe hoe ze binnen de gemeente Haarlem erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen bij elkaar brengen en wat daar voor nodig is.

Karen de Groot (landschapsarchitect bij Van Paridon x De Groot) vertelde in haar werksessie over het benutten van cultuurhistorische waarden in ontwerp. Zij gaf een aantal inspirerende voorbeelden waarin zij cultuurhistorisch onderzoek vertaalde naar een ruimtelijk ontwerp. Door gebruik te maken van de ziel van een gebied krijgt de ruimtelijke opgave een natuurlijke verrijking waarin meerdere belanghebbenden zich kunnen vinden.

Klik op de < > om meer foto’s te zien

Aniek de Jong en Inge den Oudsten (Steunpunt) organiseerden een werksessie waarin zij aan de slag gingen met het beschermen van erfgoed in het omgevingsplan. Inge presenteerde verschillende mogelijkheden op verschillende schaalniveaus, van gemeentelijk monument tot cultuurlandschap tot karakteristiek gebied. Hierna mochten deelnemers aan de slag met een casus: welke aspecten van dit erfgoed wil je beschermen en wat is daar dan de beste manier voor?

Klik op de < > om meer foto’s te zien

Sommige deelnemers konden extra genieten van de mooie dag, omdat zij zich hadden ingeschreven voor een exclusieve rondleiding over het naastgelegen Buurtschap Crailo. Nanne Zwiep (projectdirecteur van GEM Crailo bv) en Thijs van Roon (adviseur erfgoed, gemeente Gooise Meren) vertelden de deelnemers alles over de achtergrond van dit bijzondere project en de omgang met cultuurhistorische waarden in deze ontwikkeling.

Klik op de < > om meer foto’s te zien

De dag werd op ontregelende wijze afgesloten door kunstenaarscollectief Circus Andersom. In aanloop naar de lancering van het tijdschrift ode (met als thema watererfgoed), nodigden zij de deelnemers uit om op zoek te gaan naar het water in zichzelf. Iedereen ontving een potje met water en mocht een wens uitspreken over de toekomst van ons water. Ook de Gedeputeerde, Jelle Beemsterboer, sprak zijn wens uit voor een mooie toekomst voor het Noord-Hollandse watererfgoed. Daarna overhandigde hij het eerste exemplaar van de nieuwe ode aan de wethouder erfgoed van gemeente Den Helder, Fotigui Camara.

Was jij er ook bij? We horen graag wat je er van vond. Laat het ons weten via info@steunpuntcultureelerfgoednh.nl

Hopelijk ligt de ode ook al bij jou op de mat. Je kunt ‘m hier online lezen!

(Beeldverantwoording: André Russcher)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.