Themabijeenkomst Erfgoedteam 29 november 2017

Noord-Holland kent een aantal (provinciale) archeologische en cultuurhistorische monumenten en structuren. Voor een deel betreft het terreinen die zijn aangewezen vanwege hun archeologische waarden die nog in de ondergrond aanwezig zijn. Er zijn echter ook grotere structuren die de gemeentegrenzen overschrijden, zoals dijken en de Stelling van Amsterdam.

Tijdens deze bijeenkomst wilde het Erfgoedteam aan de orde brengen hoe de omgang met dergelijke provinciale structuren door gemeenten wordt ervaren, hoe de vertaling naar gemeentelijk beleid plaatsvindt en hoe de afweging van de cultuurhistorische en archeologische belangen versus de ontwikkelopgaven binnen de provincie Noord-Holland vormgegeven kunnen worden. Weten provincies en gemeenten wel wat grensoverschrijdende monumenten en structuren inhouden?

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.

  • ode 5

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Deze editie van ode gaat over het belang van omgevingskwaliteit door erfgoed, waarbij erfgoed wordt bezien in relatie tot alle ruimtelijke opgaven waaraan we werken, zoals de energietransitie en waterveiligheid. De auteurs bieden verschillende perspectieven op dat vraagstuk.