• Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

 • Beknopt verslag Erfgoedteam: Erfgoed op de kaart

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op woensdag 15 mei 2024 organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een online-Erfgoedteam over erfgoed in digitale kaartsystemen. In dit artikel delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

 • In beeld: Steunpunt Erfgoedteam: Op en rondom de hei

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Tijd voor onze favoriete excursie van ’t jaar: de lente-excursie van het Steunpunt! Dit keer bezoeken we moois op en rondom de hei tussen Hilversum en Laren. We spreken met elkaar af bij Station Hilversum, waar we ons niet uit het veld laten slaan door een klein lente-buitje.

 • Zicht op stolpboerderij in de Hargerpolder

  Verslag Erfgoedteam: Archeologie onder monumenten

  Categorie: Archeologie

  Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

 • Stolpboerderij aan de Purmerenderweg 25 te Beemster

  Verslag Erfgoedteam: Continuïteit in gemeentelijk erfgoedbeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

 • Verslag Erfgoedteam: Bouwhistorie en Archeologie

  Categorie: Archeologie

  Het is duidelijk dat bouwhistorie en archeologie elkaar kunnen aanvullen, maar in de praktijk gebeurt dat misschien minder vaak dan wenselijk is. In het online Erfgoedteam van 8 november 2023 stond de synergie tussen de twee disciplines centraal.

 • Erfgoedteam: Bouwhistorie en Archeologie

  Datum: 08 november 2023

  Op 8 november organiseert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland een Erfgoedteam over de meerwaarde van de combinatie van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek.

 • Erfgoed aan de omgevingstafel

  Categorie: Omgevingswet

  Voor de Omgevingswet zijn diverse overlegtafels in omloop, zoals prescans en ontwikkeltafels. Erfgoedvraagstukken moeten integraal worden besproken, maar gemeenten verschillen in aanpak en zijn nog zoekende. Lees meer in dit artikel.

 • PPLG: de toekomst van het landelijk gebied

  Categorie: Cultuurlandschap

  Op 27 juni jl. is de startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) vastgesteld door Gedeputeerde Staten Noord-Holland. Komende maanden zal deze startversie nader worden uitgewerkt. Wat betekent dit voor het landelijk gebied van Noord-Holland dat 76% van de oppervlakte van de provincie beslaat? En wat is de rol van gemeenten binnen dit provinciaal programma?

 • Verslag Erfgoedteam: Tuinarcheologie

  Categorie: Archeologie

  De mogelijkheden en toegevoegde waarde van tuinarcheologisch onderzoek bij de reconstructie of restauratie van historische tuinen zijn groot. Hoe ziet dit onderzoek eruit en wat kun je ermee? Op 21 juni 2023 kwam dit en meer ter sprake bij het Erfgoedteam.

 • Negen tips voor samenwerking met erfgoedvrijwilligers

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdag 10 mei 2023 voerden we onder de vlag van het Erfgoedteam een open gesprek over de samenwerking tussen erfgoedmedewerkers en erfgoedvrijwilligers in de Noord-Hollandse gemeenten. Deelnemers waren dan ook grotendeels erfgoedambtenaren en (vertegenwoordigers van) erfgoedvrijwilligers. De opbrengst van het gesprek hebben we hieronder samengevat tot negen tips voor gemeenten en erfgoedvrijwilligers die willen samenwerken.

 • Lente-excursie Erfgoedteam, jong erfgoed in de Bijlmer

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De lente-excursie op 12 april 2023 van het Erfgoedteam vond plaats in de Bijlmer en had als doel om de deelnemers te inspireren met verschillende voorbeelden van participatieve en grassroots projecten en om vanuit verschillende perspectieven te leren over de ontwikkeling van het jonge erfgoed van de Bijlmer.

 • Erfgoedteam: Erfgoed aan de Omgevingstafel

  Datum: 13 september 2023

  In steeds meer gemeenten worden omgevingstafels ingericht om plannen in een vroeg stadium vanuit verschillende belangen te kunnen bespreken. Ook worden steeds vaker erfgoedplannen geagendeerd. We gaan met elkaar in gesprek over de soorten omgevingstafels die er zijn en hoe je als erfgoedspecialist in een vroeg stadium kan meedenken en wat je nodig hebt om goed te kunnen adviseren. Meer informatie over het programma volgt binnenkort, maar meld je alvast aan.

 • Erfgoedteam: Erfgoedvrijwilligers

  Datum: 10 mei 2023

  Veel Noord-Hollandse erfgoedmedewerkers komen eerder handjes tekort dan dat ze tijd over hebben. De inzet van erfgoedvrijwilligers bij je werk kan veel toevoegen. Denk aan de organisatie van Open Monumentendag, erfgoededucatie, monumenteninventarisaties, toezicht of het leveren van input bij nieuw beleid. Tijdens dit erfgoedteam vragen we Noord-Hollandse erfgoedmedewerkers en -vrijwilligers om te vertellen over hun ervaringen. Wat zijn de voordelen en de nadelen, de succesverhalen en de valkuilen. Hoe zet je de erfgoedvrijwilliger in zijn kracht? Deze erfgoedteambijeenkomst is bij te wonen op uitnodiging.

 • Erfgoedteam lente-excursie: Bijlmer

  Datum: 12 april 2023

  Op 12 april vindt de lente-excursie van het Erfgoedteam plaats in de Bijlmer. Het thema van de excursie is inclusief erfgoed. Welke erfgoedwaarden bestaan er nog meer naast de traditionele erfgoedwaarden? Hoe kom je daar achter – hoe kun je participatie op een inclusieve manier organiseren? En hoe kun je die alternatieve erfgoedwaarden zichtbaar maken? Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

 • Verslag Erfgoedteam: Omgevingskwaliteit door erfgoed

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op donderdag 9 februari organiseerden we een online Erfgoedteam met Joost Tennekes over het onderwerp Omgevingskwaliteit door erfgoed. Kijk de uitzending hier terug en lees ons verslag.

 • Erfgoedteam: Tuinarcheologie

  Datum: 21 juni 2023

  Tuinarcheologie is van grote waarde bij nieuwe tuinontwerpen, maar hoe? Op woensdag 21 juni bespreken we dit en meer in het Erfgoedteam.

 • Verslag Erfgoedteam: Klimaatrisico’s voor erfgoed

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Wat zijn de gevolgen van extreme weersomstandigheden voor cultureel erfgoed en waar is de kwetsbaarheid het grootst? De provincie Noord-Holland heeft een quickscan laten uitvoeren die een eerste indicatie geeft van de gevolgen van klimaatverandering op het Noord-Hollandse erfgoed tot 2050. De uitkomsten zijn in een digitale kaart ‘Klimaatrisico’s voor erfgoed’ samengebracht en gepresenteerd tijdens het Erfgoedteam van woensdag 7 december.

 • Verslag Erfgoedteam: Energiesystemen en archeologie

  Categorie: Archeologie

  Op 23 november 2022 vond het Erfgoedteam 'Energiesystemen en archeologie' plaats. Welke effecten hebben de aanleg van en het werk aan energiesystemen op archeologische resten in de bodem? Deze vraag stond centraal bij dit Erfgoedteam. Lees hier het verslag.

 • Erfgoedteam: Omgevingskwaliteit door erfgoed

  Datum: 09 februari 2023

  Wat we onder erfgoed verstaan, wordt steeds breder. Aanvankelijk richtte men zich op de waarde van een object of gezicht. Daarnaast zijn er beschermingsvormen voor beeldbepalend erfgoed ontwikkeld. Ondanks deze mogelijkheden is of kan niet alles met een status beschermd worden. Zijn er dan nog andere mogelijkheden om de aanwezige erfgoedwaarden binnen het landelijk en stedelijk gebied te behouden? Om dit verder te onderzoeken organiseren wij dit Erfgoedteam over de bredere erfgoedwaarden in de bestaande leefomgeving.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoedregistratie

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdagochtend 26 oktober organiseerden we van 10.00 tot 11.00 uur een online Erfgoedteam met Anna Groentjes over het onderwerp erfgoedregistratie. Kijk de uitzending hier terug.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoedregistratie

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Op woensdagochtend 26 oktober organiseerden we van 10.00 tot 11.00 uur een online Erfgoedteam met Anna Groentjes over het onderwerp erfgoedregistratie. Kijk de uitzending hier terug.

 • Erfgoedteam: Klimaatrisico’s voor erfgoed

  Datum: 07 december 2022

  Op woensdagochtend 7 december organiseert het Steunpunt van 10.00 tot 12.00 uur een Erfgoedteambijeenkomst over klimaatrisico’s voor erfgoed bij stoomgemaal Halfweg. Meld je hier aan.

 • Erfgoedteam: Energiesystemen en archeologie

  Datum: 23 november 2022

  Bij de aanleg en werk aan energiesystemen wordt de bodem geroerd. Dit kan effect hebben op archeologische resten. Hoe ga je hier als gemeente mee om? Je hoort het op 23 november bij het Erfgoedteam.

 • Verslag Erfgoedteam: Zomerexcursie Amstelscheg

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  Op woensdag 22 juni 2022 vond de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam wederom in de open lucht plaats. Dit jaar brachten wij op de fiets een bezoek aan het prijswinnende Bijzonder Provinciaal Landschap de Amstelscheg en Ouderkerk aan de Amstel, waar thema’s als klimaatadaptatie, gebouwd erfgoed en (Joods) funerair erfgoed samen komen. We stonden op verschillende plekken stil bij actuele ontwikkelingen in het landschap en wat die betekenen voor het behoud van erfgoed en de erfgoedbeleving.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  In maart 2022 organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie een Erfgoedteam over diversiteit en inclusiviteit in relatie tot erfgoedbeleid. Tijdens dit Erfgoedteam werd duidelijk dat er behoefte is aan ondersteuning bij het organiseren van erfgoedparticipatie. Met: Michaela Hanssen en Lorna Cruickshanks. Lees hier het verslag en kijk de uitzending terug.

 • Verslag Erfgoedteam: Wetgeving en jurisprudentie

  Categorie: Omgevingswet

  Op 11 mei 2022 organiseerden wij een Erfgoedteambijeenkomst over veel voorkomende casuïstiek en jurisprudentie, voor zowel erfgoedmedewerkers als de juristen en handhavers van de Noord-Hollandse gemeenten. Lees hier het verslag met handige tips & tricks en/of bekijk de video van de bijeenkomst.

 • Erfgoedteam: Zomerexcursie Amstelscheg

  Datum: 22 juni 2022

  Op 22 juni 2022 organiseert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland een zomerexcursie te fiets in de omgeving Amsterdam, Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen. We staan we op verschillende plekken stil bij wat actuele ontwikkelingen in het landschap betekenen voor het behoud van erfgoed en de erfgoedbeleving.

 • Verslag Erfgoedteam: Behoud in situ van ondergronds erfgoed

  Categorie: Archeologie

  Het behouden van archeologische vindplaatsen in situ, dus op de plek waar het ligt, is wat we het liefste willen. Zo blijft het ondergrondse erfgoed goed beschermd. Wat verstaan we onder behoud in situ, waar moeten we aan denken en wie is wanneer aan zet? Dit en meer bespraken we op 16 november in het Erfgoedteam.

 • Verslag Erfgoedteam: Schone schijn

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op 10 februari 2022 organiseerde het Erfgoedteam de bijeenkomst over de risico’s van esthetische ingrepen aan gevels. Twee experts vertelden over de eigen werkpraktijk en de situaties die zij aantreffen. Lees hier het verslag met handige tips & tricks en/of bekijk de video van de bijeenkomst.

 • Erfgoedteam: Wetgeving en jurisprudentie

  Datum: 11 mei 2022

  Op woensdag 11 mei organiseerde het Steunpunt een korte digitale Erfgoedteambijeenkomst over wetgeving en jurisprudentie. Een Erfgoedteam-bijeenkomst; van de reikwijdte bescherming van een monument tot onderhoudsplicht.

 • Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

  Datum: 09 maart 2022

  In gesprek met Michaela Hanssen, programmamanager Erfgoed & Participatie (Faro RCE) en Lorna Cruickshanks (Erfgoedacademie/RCE). Wat is participatie in het licht van Faro en hoe gaan Erfgoedpartipatielabs in de praktijk?

 • Erfgoedteam: Vroeger beginnen met archeologie

  Datum: 07 september 2022

  Archeologie en nieuwe ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening staan vaak op gespannen voet. Voor de beste omgang met archeologie is het voor erfgoedambtenaren relevant om het onderwerp vroeg te agenderen. In dit erfgoedteam op 7 september bespreken we hoe dat goed kan.

 • Erfgoedteam: Schone schijn – schaderisico’s van esthetische ingrepen aan gevels

  Datum: 10 februari 2022

  In dit Erfgoedteam over de schaderisico’s van esthetische ingrepen aan gevels laten wij twee vakspecialisten aan het woord over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij gevelherstel. Vervolgens gaan we in gesprek hierover!

 • Verslag Erfgoedteam: Behoud van monumentale interieurs

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op 9 december vond het laatste Erfgoedteam (én netwerkbijeenkomst) van dit jaar plaats op het bijzondere landgoed Huis de Trompenburgh. We bespraken het belang van het behoud van monumentale interieurs op een passende plek: in een indrukwekkend monumentaal interieur in restauratie. Kijk hier ons videoverslag terug met tips & tricks van de interieurexperts!

 • Verslag Erfgoedteam: Diversiteit en inclusiviteit in gemeentelijk erfgoedbeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In dit erfgoedteam over diversiteit en inclusiviteit in gemeentelijk beleid, gingen wij in gesprek met Noord-Hollandse erfgoedambtenaren over het belang van een bredere, inclusieve blik op erfgoed en over bewustzijn over het eigen perspectief naar aanleiding van presentaties van socioloog Frans Soeterbroek en historicus Dineke Stam.

 • Erfgoedteam: Behoud in situ van ondergronds erfgoed

  Datum: 16 november 2021

  Op 16 november bespreken we tijdens een online Erfgoedteambijeenkomst het behouden van archeologie in situ. Lees hier meer informatie en meld je aan.

 • Erfgoedteam én netwerkbijeenkomst: Behoud monumentale interieurs

  Datum: 09 december 2021

  Het laatste Erfgoedteam van 2021 combineren wij dit jaar met de netwerkbijeenkomst, vanwege het belang van het onderwerp en vanwege de bijzondere locatie: Huis De Trompenburgh. Op deze bijzondere buitenplaats uit 1672 gaan we in gesprek over de rol van de erfgoedambtenaar bij het behoud van monumentale interieurs.

 • Erfgoedteam: Diversiteit en inclusiviteit in gemeentelijk erfgoedbeleid

  Datum: 28 oktober 2021

  Op 28 oktober is er een online Erfgoedteambijeenkomst over diversiteit en inclusiviteit in gemeentelijk erfgoedbeleid. Het programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgen binnenkort.

 • Verslag Erfgoedteam: Zomerexcursie Haarlem

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Op donderdag 24 juni 2021 vond de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam plaats in de open lucht. Dit jaar brachten wij op de fiets een bezoek aan Haarlem: een gemeente waar op het gebied van archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurlandschap heel veel gebeurt.

 • Verslag Erfgoedteam: Werkdruk bij de erfgoedambtenaar

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In dit Erfgoedteam over de werkdruk bij de erfgoedambtenaar gingen wij in gesprek met erfgoedambtenaren van de verschillende gemeenten in Noord-Holland. Over de werkdruk die zij wel/niet ervaren en hoe zij een balans weten te vinden tussen de basistaken en de politieke waan van de dag.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en klimaatadaptatie

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Steeds meer gemeenten kampen met zowel droogte als wateroverlast. De kans daarop neemt toe door de klimaatveranderingen en verstedelijking. Dit vraagt om oplossingen om het overtollige water tegen te houden bij hogere pieken, op te kunnen slaan tijdens droge perioden en beter af te kunnen voeren in nattere perioden.

 • Verslag Erfgoedteam: Archeologie en handhaving

  Categorie: Archeologie

  Op donderdag 15 april 2021 werd het onderwerp 'handhaving en archeologie' behandeld tijdens het Erfgoedteam. Lees hier het verslag.

 • Erfgoedteam: Zomerexcursie (= vol)

  Datum: 24 juni 2021

  Op 24 juni organiseren we weer de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam. Dit jaar gaan we naar Haarlem. Je kunt je hier aanmelden.

 • Netwerk voor erfgoedprofessionals

  Datum: 15 juni 2021

  We smeden een nieuw netwerk van beginnende erfgoedprofessionals. Op 15 juni is de volgende bijeenkomst georganiseerd om elkaar te leren kennen en kennis uit te wisselen. Thema: cultuurlandschap.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en de coronacrisis

  Categorie: Duurzaamheid

  Omdat de provincie eigenaren en erfgoedinstellingen zo goed mogelijk wil kunnen ondersteunen met het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF), was het doel van deze Erfgoedteambijeenkomst om met erfgoedmedewerkers van Noord-Hollandse gemeenten hierover in gesprek te gaan.

 • Netwerk voor erfgoedprofessionals

  Datum: 19 mei 2021

  We smeden een nieuw netwerk van beginnende erfgoedprofessionals. Op 19 mei is de volgende bijeenkomst georganiseerd om elkaar te leren kennen en kennis uit te wisselen. Thema: erfgoed in de Omgevingswet.

 • Erfgoedteam: Werkdruk bij gemeentelijke erfgoedafdelingen

  Datum: 12 mei 2021

  Op 12 mei 2021 organiseert het Steunpunt een Erfgoedteam-bijeenkomst over de werkdruk bij gemeentelijke erfgoedafdelingen. Houd onze website in de gaten voor de tijden en het programma.

 • Erfgoedteam: Handhaving en Archeologie

  Datum: 15 april 2021

  Op donderdag 15 april 2021 organiseert het Steunpunt een Erfgoedteam met als thema: Handhaving en Archeologie

 • Erfgoedteam: Erfgoed en de coronacrisis

  Datum: 18 maart 2021

  Op donderdag 18 maart 2021 organiseren we een Erfgoedteambijeenkomst over erfgoed en de coronacrisis. Bekijk hier het programma en meld je aan.

 • Verslag Erfgoedteam: Vondstmeldingen in de gemeentelijke praktijk

  Categorie: Archeologie

  Op donderdag 20 augustus 2020 stond het Erfgoedteam in het teken van vondstmeldingen en wat dit in de praktijk betekent voor gemeenten. Lees hier het volledige verslag.

 • Erfgoedteam: Erfgoed en klimaatadaptatie

  Datum: 18 februari 2021

  Op donderdag 18 februari organiseert het Steunpunt een digitale Erfgoedteambijeenkomst over erfgoed en klimaatadaptatie.

 • Verslag Erfgoedteam: Verduurzaming monumenten(beleid)

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Nederland staat voor een grote opgave om de CO₂-uitstoot aanzienlijk terug te brengen. Dat heeft ook impact op ons erfgoed. Energiebesparende maatregelen voor monumenten dragen bij aan het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, maar vragen tevens om een goede afweging tussen het duurzaamheidsbelang en het ‘monumentenbelang’. Lees hier het verslag van het Erfgoedteam van 10 december 2020 over dit onderwerp.

 • Verslag Erfgoedteam: Archeologie in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Op donderdag 12 november vond het Erfgoedteam Archeologie in de Omgevingswet plaats. Marjolein Kerkhof van Archeologie Delft en Femke Hogeboom van de Omgevingsdienst Utrecht deelden hun ervaringen en tips.

 • Verslag Erfgoedteam: Groen erfgoed

  Categorie: Cultuurlandschap

  Wanneer kies je als gemeente voor het beschermen van groen erfgoed en wat zijn in dat geval de mogelijkheden? Twee sprekers lieten tijdens het Erfgoedteam vanuit hun verschillende invalshoeken zien hoe groen erfgoed behouden kan blijven. Lees hier het verslag.

 • Verslag Erfgoedteam: Behoud waardevolle schoolgebouwen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op 9 september vond de digitale Erfgoedteambijeenkomst plaats over het behoud van waardevolle schoolgebouwen. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst en bekijk de presentatie.

 • Erfgoedteam: Waardevolle schoolgebouwen

  Datum: 09 september 2020

  Op woensdag 9 september organiseert het Steunpunt een online Erfgoedteam over het behoud van waardevolle schoolgebouwen.

 • Verslag Erfgoedteam: Zomerexcursie De Krijgsman Muiden

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed

  Op donderdag 25 juni 2020 vond de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam plaats, naar de Westbatterij en project De Krijgsman in Muiden.

 • Verslag Erfgoedteam: Verduurzaming van wederopbouwwijken

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Op woensdag 27 mei organiseerde het Erfgoedteam de bijeenkomst Verduurzaming van Wederopbouwwijken. Er was een grote hoeveelheid deelnemers, waaronder ook gemeentelijk ambtenaren buiten de provincie Noord-Holland en medewerkers van woningbouwcorporaties. Lees hier het verslag en bekijk de presentaties.

 • Verslag Erfgoedteam: Wat behouden we eigenlijk?

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op donderdag 6 februari 2020 organiseerde het Erfgoedteam de bijeenkomst 'Wat behouden we eigenlijk?'. Aanleiding hiervoor was het toenemende aantal vragen over de mogelijke vormen van bescherming van gebouwd erfgoed. Het doel was om inzicht te geven in de bestaande beschermingsvormen en met actuele casussen van de gemeente Alkmaar en Haarlemmermeer te onderzoeken hoe specifieke erfgoedwaarden het best beschermt kunnen worden.

 • Erfgoedteam: Ambacht en innovatie

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  De laatste tijd worden veel innovatieve technieken ontwikkeld is kunnen worden ingezet bij restauratie van erfgoed. Welke kansen bieden deze nieuwe technieken en wat hebben ze voor gevolgen voor de authenticiteit van een monument als details en materiaal straks niet meer te onderscheiden zijn van het oorspronkelijke? Hoever wil of mag je gaan? Over dit en meer discussieerde we met het Erfgoedteam. Lees hier het verslag.

 • Erfgoedteam: De toekomst van de historische openbare ruimte

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Gemeenten weten over het algemeen veel van de gebouwde monumenten en de historische stadsontwikkeling. Over hoe de openbare ruimte zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld is veel minder bekend. Onderzoek naar de nog aanwezige cultuurhistorische waarden zou als inspiratiebron voor de toekomstige inrichting kunnen dienen. Doel van deze Erfgoedteam was Noord-Hollandse gemeenten in deze verkenning te inspireren.

 • Erfgoedteam: Archeologie in de Omgevingswet

  Datum: 12 november 2020

  Op donderdag 12 november organiseert het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland een Erfgoedteam bijeenkomst over archeologie in de Omgevingswet.

 • Erfgoedteam: Groen erfgoed

  Datum: 29 oktober 2020

  Op donderdag 29 oktober organiseert het Steunpunt een Erfgoedteambijeenkomst over groen erfgoed. Bekijk het programma en meld je aan!

 • Erfgoedteam: Verduurzaming monumenten(beleid)

  Datum: 10 december 2020

  Op donderdag 10 december organiseert het Steunpunt een digitale Erfgoedteambijeenkomst over de verduurzaming van monumenten(beleid).

 • Erfgoedteam: Zomerexcursie Krijgsman

  Datum: 25 juni 2020

  Op donderdag 25 juni organiseert het Steunpunt de Erfgoedteam-zomerexcursie naar De Krijgsman in Muiden. Lees hier meer en meld je aan!

 • Erfgoedteam: Vondstmeldingen in de gemeentelijke praktijk

  Datum: 20 augustus 2020

  Wat moet en kan je als gemeente met particuliere vondstmeldingen? In het 'Erfgoedteam Vondstmeldingen in de gemeentelijke praktijk' stellen we deze en andere vragen ter discussie.

 • Erfgoedteam: Verduurzaming van wederopbouwwijken

  Datum: 27 mei 2020

  Op woensdag 27 mei organiseert het Steunpunt een digitale seminar over de verduurzaming van wederopbouwwijken.

 • Erfgoedteam: Houtbouw

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Op woensdag 4 september verzamelde het Erfgoedteam bij molen De Paauw in Assendelft om het te hebben over houtbouw. Lees hier het verslag en bekijk de foto's!

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed binnen Regionale Energiestrategieën

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Op donderdag 26 september vond de Erfgoedteam bijeenkomst over Erfgoed in de Regionale Energiestrategie. In dit verslag de opbrengst van de dag.

 • Verslag Erfgoedteam: Post ’65

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op woensdag 22 mei vond de Erfgoedteam bijeenkomst over architectuur uit de periode 1965-1990 (post '65) plaats. In dit verslag de opbrengst van de dag.

 • Erfgoedteam: Bouwhistorisch onderzoek

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Handvatten voor (monumenten)-ambtenaren! Lees hier het verslag over de Erfgoedteam bijeenkomst van 27 maart over bouwhistorische onderzoeken.

 • Erfgoedteam: Jong Archeologisch Erfgoed (1750-1950)

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Het Steunpunt organiseerde op donderdag 14 februari een themabijeenkomst Jong Archeologisch Erfgoed (1750-1950): omgang met stellingen en linies. Een verslag.

 • Voorbeeldprojecten Noord-Holland

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Steunpunt bouwt aan een overzichtelijke databank met herbestemmings- en energietransitievoorbeelden. Lees hier welke projecten inmiddels de revue zijn gepasseerd.

 • Erfgoedteam bijeenkomsten 2019

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Vooruitblik naar de Erfgoedteams van 2019: bijeenkomsten waarin erfgoedvragen van gemeenten worden beantwoord door de leden van het Erfgoedteam.

 • Erfgoedteam: Lokale energiecoöperaties

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  De spraakmakende editie van het Erfgoedteam over zonnepanelen op monumenten kreeg een vervolg op 12 december 2018. Deze keer ging het over collectieve verduurzamingsoplossingen voor monumenteneigenaren.

 • Natuurontwikkeling en archeologie

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap

  Op 18 oktober bediscussieerde het Erfgoedteam het thema ‘De combinatie tussen erfgoed- en natuurbeheer’. Natuurbeheer en erfgoed zitten elkaar soms in de weg. Hoe kunnen we deze twee thema’s combineren?

 • Erfgoedteam: Zonnepanelen op monumenten

  Categorie: Duurzaamheid

  Wat waren de conclusies van de dag en welke aanbevelingen kunnen we u doen? Lees hier het verslag van het Erfgoedteam.

 • Erfgoedteam: Blog ondergronds erfgoed

  Categorie: Archeologie

  Blog over ondergronds religieus erfgoed van 11 april 2018.

 • Erfgoedteam: Groen erfgoed

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Erfgoedteam van 20 september 2017 over Groen Erfgoed.

 • Erfgoedteam: Vergunningvrij bouwen

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Erfgoedteam van 25 oktober 2017 over vergunningvrij bouwen.

 • Erfgoedteam: Metselwerk

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  De Erfgoedteam bijeenkomst op 16 mei had als thema metselwerk en restauratie.

 • Erfgoedteam: Archeologische en cultuurhistorische monumenten en structuren

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap

  Erfgoedteam van 29 november 2017 over archeologische en cultuurhistorische monumenten en structuren.

 • Erfgoedteam: Ondergronds religieus erfgoed

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap

  De laatste themadag van de drieluik Religieus Erfgoed stond in het teken van het ondergrondse religieuze erfgoed, de archeologie.

 • Groen, daar moet je iets aan doen!

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  "Een reconstructie van zo beperkte datum heeft vanuit het oogpunt van bescherming geen of nauwelijks cultuurhistorische waarde op nationaal niveau."

 • De toekomst van religieus erfgoed

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  "De toekomst van religieus erfgoed gaat iedereen aan!"

 • Archeologie voor gemeenten

  Categorie: Archeologie

  "Zo’n 3.000 jaar geleden hakte hier iemand hout en stookte een vuurtje. De prehistorie lijkt even heel dichtbij."

 • Erfgoedteam: Herbestemming in de praktijk

  Datum: 11 juli 2018

  Deze erfgoedteambijeenkomst heeft als thema: herbestemming in de praktijk.

 • Themabijeenkomst Erfgoedteam – Religieus erfgoed III

  Datum: 11 april 2018

  Het derde deel van de erfgoedteam reeks religieus erfgoed.