Het interieur van IKC De Molenwiek in maart 2019

Versterken erfgoed en cultuur

De provincie Noord-Holland heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten. Het geld wordt de komende jaren gebruikt om 3 doelen te bereiken:

• Vermindering CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving;
• Versterkte culturele en maatschappelijke sector;
• Meer en goed geschoold personeel voor de technische sector.

Het bedrag van 100 miljoen wordt niet in een keer besteed. De investeringen worden gespreid over een langere periode zodat er ook nog geld is voor opgaven die mogelijk later in de tijd nog naar voren komen. Deze verdeling betekent ook dat Noord-Holland beter kan inspelen op de maatregelen die nog te verwachten zijn vanuit Europa en het Rijk. Inmiddels heeft de provincie wel al in overleg met de gemeenten een bijdrage uit het noodfonds sociale infrastructuur verdeeld onder Noord-Hollandse culturele instellingen.

Bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving hoort ook maatschappelijk vastgoed zoals culturele instellingen en publiekstoegankelijke monumenten. Vanaf april zullen duurzaamheidsoaches aan de slag gaan om eigenaren en kleine gemeenten met een inwoneraantal minder dan 25.000 te helpen met het verduurzamen van het vastgoed. Culturele instellingen die al een stap verder zijn bij het ontwikkelen van concrete plannen kunnen subsidie aanvragen voor fysieke maatregelen.

Voor de versterking van de culturele sector onderzoekt de provincie in samenwerking met o.a. de gemeente Amsterdam hoe professionele culturele organisaties ondersteund kunnen worden met zakelijk advies en leningen om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Hoe de kleinere (maatschappelijke) organisaties het beste kunnen worden geholpen op termijn verkent de provincie samen met de gemeenten.

Daarnaast wil de provincie zo goed mogelijk inspelen op vraagstukken door de coronacrisis die specifiek in de erfgoedsector leven. Daarover gaat de provincie ook graag in gesprek met de gemeenten. Centrale vragen daarbij zijn: ‘Wat zien jullie naar aanleiding van de coronacrisis bij erfgoedinstellingen gebeuren; wat zijn de gevolgen op langere termijn; welke kansen en initiateven zijn er en hoe kan het provinciale Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds erfgoedinstellingen de komende jaren helpen?’ Samen met het Steunpunt zal de provincie u verder berichten over hoe we het gesprek aangaan.

Vragen of behoefte aan meer informatie? Klik hier.

(Tekst: Marjo Schlaman)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

 • Schrijf je nu in voor erfgoedmagazine ode

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Schrijf je nu in voor de nieuwste editie van ode en ontvang ode digitaal en/of in je brievenbus.

 • Afbeelding van een kasteel of buitenplaats

  Subsidies en fondsen voor monumenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het Rijk, de provincie Noord-Holland, de Noord-Hollandse gemeenten én de monumenteneigenaren zelf hebben er belang bij dat een monument in goede onderhoudsstaat blijft. De verschillende overheden komen eigenaren van rijks-, provinciaal of gemeentelijk monumenten (en is sommige gevallen bijvoorbeeld ook beeldbepalende panden) om die reden met verschillende subsidies tegemoet.