Basismodule 1: Erfgoed in ruimtelijk beleid 

Erfgoed wordt door steeds vaker betrokken in ruimtelijke plannen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een omgevingsvisie, aan de omgevingstafel of bij planvorming komt erfgoed aan bod. Er is een toenemende aandacht voor erfgoed en integraal werken wordt steeds meer de norm. Ambtenaren van verschillende beleidsvelden werken samen aan ruimtelijke opgaven, denk bijvoorbeeld aan vergunningverlening, groenvoorziening en ruimtelijke ordening, maar ook recreatie, toerisme en educatie. Voor een succesvolle samenwerking en een goede totstandkoming en implementatie van beleid is een breed gedragen erfgoedbesef belangrijk.

Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland ontwikkelde speciaal voor niet-erfgoedambtenaren de basismodule ‘Erfgoed in ruimtelijk beleid’. In twee online bijeenkomsten, op 1 en 13 juni 2022, werden zij bijgepraat over wat erfgoed is, hoe erfgoed onderdeel is van de Omgevingswet, wat nodig is om monumenten en archeologie te beschermen en hoe het cultuurlandschap kan bijdragen aan de ruimtelijke opgaven van vandaag de dag.

De Basismodule ‘Erfgoed in ruimtelijk beleid’ is hier terug te kijken. Heeft u vragen over erfgoed? Stel kosteloos uw vragen aan het loket.

Basismodule 1: Erfgoed & Omgevingswet (1 juni 2022):
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer
Basismodule 1: Cultuurlandschappen & Archeologie (13 juni 2022):
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer

(Beeldverantwoording: André Russcher.)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.