Aanwijzing gemeentelijk monument. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

In Nederland mogen gemeenten gebouwen, objecten of structuren aanwijzen als gemeentelijk monument als die betekenisvol zijn in de gemeentelijke context vanwege hun cultuurhistorische, architectonische, stedenbouwkundige of landschappelijke waarde.

Deze handreiking beschrijft de procedure voor het aanwijzen van objecten als gemeentelijk monument. De stappen die een gemeente doorloopt voor een juridisch gegrond aanwijzingsproces komen een voor een aan de orde. In het stroomdiagram zijn de processtappen schematisch weergegeven. Daarnaast bevat de handreiking praktische tips voor het aanwijzingsproces, bijvoorbeeld over het contact met de eigenaar en de gemeentelijke adviescommissie, het opbouwen van een dossier, zienswijzen en bezwaarprocedures.

Downloads

Via onderstaande knoppen kun je de handreiking downloaden. Er zijn twee versies: losse bladzijden en in boekvorm.

(Beeldverantwoording: Aanwijzing gemeentelijk monument. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten. Publicatie van Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.