Voorbeelden zonneveldenbeleid

Veel Nederlandse overheden ontwikkelen beleid voor zonnevelden; daarbij wordt met name gestuurd op locatie, ruimtelijke inpassing en draagvlak/participatie. Overheden willen grip houden op de energietransitie en de andere grote veranderingen/transities die hun weerslag hebben op het Nederlandse landschap. Het gebrek aan ruimte maakt zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik een noodzaak in het drukbevolkte Nederland en het ontwikkelen van beleid voor zonnevelden kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gestructureerde en zorgvuldige energietransitie.

Er verschijnen veel beleidsstukken, handreikingen en andere instrumenten over dit thema. Waar kunt u welke informatie ophalen en inspiratie opdoen om zonneveldenbeleid te ontwikkelen voor uw gemeente? Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland zet een aantal interessante uitgangspunten en handvatten uit een aantal geselecteerde (beleids)stukken voor u op een rij. Het Steunpunt zal dit stuk regelmatig actualiseren.

(Beeldverantwoording: Daniel Nicolas)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten. 

  • ‘Erfgoed als uitgangspunt’, een interview met Carola Hein

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Carola Hein sprak tijdens ons Samen Slimmer symposium over de veelzijdige historie van ons water en benadrukte hoe belangrijk het is om hier op een brede manier over na te denken. Hoe kunnen we omgaan met de waardeverandering in relatie tot ons watererfgoed? En hoe kunnen we het narratief benutten door het watererfgoed in te zetten voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving?