• Afbeelding van de Kastanjelaan te Hilversum

  Masterclass: Zonnepanelen & Erfgoed

  Categorie: Duurzaamheid

  Kijk hier de masterclass van 18 januari 2024 terug. De masterclass gaat over onze nieuwste handreiking Zonnepanelen & Erfgoed.

 • Afbeelding handreiking Voorbeeldnota 'Zonnepanelen op erfgoed'

  Handreiking: Zonnepanelen & Erfgoed

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Een goede afweging tussen erfgoedbehoud en verduurzaming is mogelijk wanneer daar goed beleid aan ten grondslag ligt. Daarom heeft het Steunpunt voorbeeldbeleid geschreven voor zonnepanelen op erfgoed, waarmee gemeenten zelf hun regels kunnen samenstellen. Lees onze handreiking hier.

 • Kortere beslistermijnen voor vergunningplichtige zonnepanelen of warmtepompen

  Categorie: Duurzaamheid, Omgevingswet

  Eind vorig jaar is de “EU Verordening tot vaststelling van een kader om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen” van kracht geworden. Het doel van de Noodverordening is het versnellen van vergunningprocedures voor hernieuwbare energieprojecten. Lees hier hoe gemeenten erfgoed kunnen uitsluiten van de nieuwe termijn van vier weken.

 • Verslag Erfgoedteam: Energiesystemen en archeologie

  Categorie: Archeologie

  Op 23 november 2022 vond het Erfgoedteam 'Energiesystemen en archeologie' plaats. Welke effecten hebben de aanleg van en het werk aan energiesystemen op archeologische resten in de bodem? Deze vraag stond centraal bij dit Erfgoedteam. Lees hier het verslag.

 • Collectief duurzaam warmtenet voor en door bewoners van het WG-terrein

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  KetelhuisWG is de lokale energiecoöperatie voor het Wilhelmina Gasthuisterrein (WG-terrein) in Amsterdam Oud-West. Wij spraken Annette Schermer, Hans Valkhoff en Edgar Zonneveldt over dit bijzondere project.

 • Erfgoedteam: Energiesystemen en archeologie

  Datum: 23 november 2022

  Bij de aanleg en werk aan energiesystemen wordt de bodem geroerd. Dit kan effect hebben op archeologische resten. Hoe ga je hier als gemeente mee om? Je hoort het op 23 november bij het Erfgoedteam.

 • Landschap van de toekomst. De oogst van vier landschapstalks in Noord-Holland (2022)

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens vier Landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Lees in onze publicatie de oogst van deze vruchtbare Landschapstalks!

 • Landschapstalks 2022: De RES: de energieopgave langs de A9 (deel 2)

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens vier Landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Dit is deel 2: De RES: de energieopgave langs de A9.

 • Landschapstalks: De RES: energieopgave langs de A9

  Datum: 20 april 2022

  Wegens succes dit jaar weer: Landschapstalks! In 2022 over de stolp (19 april), energietransitie langs rijkswegen (20 april), over wateroverlast (21 april) én de toekomst van de Purmer (22 april).

 • Verduurzaming: Zonnedak Mendelcollege: samen aan de slag in beschermd stadsgezicht

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Collectieve initiatieven zorgen ook voor draagvlak voor de energietransitie: “Een collectief zonnestroomdak levert niet alleen panelen op, maar zorgt er ook voor dat bewoners verder betrokken raken bij de energietransitie.” Lees hier over de verduurzaming van het Mendelcollege.

 • Zonneveld Tripkouw: natuurlijke inpassing nabij een dorpskern

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  “Bij een projectbesluit wordt een omgevingsvergunning verleend zonder dat een bestemming wordt aangepast, hierdoor blijft de bestaande bestemming bestaan.” Lees hier hoe het mogelijk werd om zonneveld Tripkouw aan te leggen naast een dorpkern. En hoe zit het met landschappelijke inpassing?

 • Zonneveld Eemnes: als een kamer in het landschap

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  Het zonneveld ligt in het zuiden van gemeente Eemnes, in de oksel van de A1 en de A27. Het driehoekige gebied wordt – met de houtwal langs de Eikenlaan aan de noordzijde, de lintbebouwing van de Wakkerendijk aan de oostzijde en de rijkswegen langs de zuidzijde – duidelijk afgebakend. In 2018 werd het zonneveld, dat in samenwerking met de grondeigenaar werd gerealiseerd door KiesZon, officieel geopend.

 • Voorbeelden zonneveldenbeleid

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Omgevingswet

  Er verschijnen veel beleidsstukken, handreikingen en andere instrumenten over zonnevelden. Waar kunt u welke informatie ophalen en inspiratie opdoen om zonneveldenbeleid te ontwikkelen voor uw gemeente?

 • Impressie Excursie zonneweides

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  Op 3 september 2019 organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een excursie langs verscheidene zonneweides. Bekijk hier de lessons learned en een foto-impressie.

 • Kwaliteitsimpuls Zonneparken

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Recent heeft de provincie een handreiking gepubliceerd voor het inpassen van zonneparken het Noord-Hollandse landschap. We zetten een aantal aandachtspunten op een rijtje.

 • Zonneveld De Groene Hoek: Het nieuwste gewas van de Haarlemmermeer

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  De zon schijnt op het nieuwste gewas van de Haarlemmermeer. Dit is een voorbeeldproject van de landschappelijke inpassing van de energietransitie.

 • Zonne-energie en erfgoed

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  De RCE komt met een landelijke publicatie over zonne-energie en erfgoed. Lees hier het rapport, en ook wat het Steunpunt de afgelopen maanden met dit onderwerp heeft gedaan.

 • Zonneveld de Golfbaan de Texelse – Kameleontisch dubbelgebruik

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  Kameleontisch dubbelgebruik: een zonneveld op technisch water. De samenwerking tussen verschillende ervaren partijen met andere expertise heeft geleid tot een logisch in het landschap ingepaste zonneveld

 • Zonneveld Boekelemeer: De zonnehuid van de vuilstort – Alkmaar

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  De zonnehuid van de vuilstort. Het Steunpunt Monumenten & Archeologie komt met nieuwe voorbeeldprojecten. Deze keer gaan die over de inpassing van zonnevelden in het cultuurlandschap.

 • Erfgoedteam: Lokale energiecoöperaties

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  De spraakmakende editie van het Erfgoedteam over zonnepanelen op monumenten kreeg een vervolg op 12 december 2018. Deze keer ging het over collectieve verduurzamingsoplossingen voor monumenteneigenaren.

 • Zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Monumenten en beschermde gezichten hebben bijzondere cultuurhistorische waarden. Tegelijkertijd willen we verduurzamen. Zijn zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten een gewenste situatie of niet?

 • Erfgoedteam: Zonnepanelen op monumenten

  Categorie: Duurzaamheid

  Wat waren de conclusies van de dag en welke aanbevelingen kunnen we u doen? Lees hier het verslag van het Erfgoedteam.

 • Zonnepanelen op monumenten – hoe zit het nou?

  Categorie: Duurzaamheid

  Nieuwsbericht over zonnepanelen.