Voorbeeldprojecten in Noord-Holland 2022

Ieder jaar publiceert het Steunpunt voorbeeldprojecten op het gebied van gebouwd erfgoed en archeologie. Denk aan herbestemming, inpassing en aanpassingen ten behoeve van de energietransitie. Doel is om medewerkers van de Noord-Hollandse gemeenten te ondersteunen bij vragen van initiatiefnemers, en ideeën aan te reiken. Daarmee zijn de voorbeeldprojecten ook interessant voor vakgenoten en andere geïnteresseerden. Ook dit jaar publiceerden wij weer een aantal inspirerende projecten:

Nieuw: Energietransitie WG-terrein

Een collectief duurzaam warmtenet voor en door bewoners van het WG-terrein. KetelhuisWG is de lokale energiecoöperatie voor het Wilhelmina Gasthuisterrein (WG-terrein) in Amsterdam Oud-West. Wij spraken Annette Schermer, Hans Valkhoff en Edgar Zonneveldt over dit bijzondere project.

Nieuw: Archeoloog in de klas

Hoe breng je jongeren in aanraking met archeologie en erfgoed, en wat levert dat op? Marjolein van den Dries (Archeologisch museum Haarlem) ging met ons in gesprek. Aan de hand van het lesprogramma  ‘Archeoloog in de klas’ onderzoeken we wat je als gemeente op dit gebied kunt doen, met speciale aandacht voor de waarde van lokaal erfgoed voor educatie.

Nieuw: Archeologische speeltuin Kadijken

In Enkhuizen werden bij de aanleg van nieuwbouwwijk Kadijken opgegraven vondsten en structuren zichtbaar én beleefbaar gemaakt in een archeologische speeltuin. De inclusieve locatie kwam tot stand in overleg met de toekomstige bewoners van de wijk.

Hoe is het met: Fort K’IJK

Sinds 2017 biedt Fort K’IJK ruimte aan een belevingscentrum en is een deel van het fort verbouwd tot zorgwoningen voor jongvolwassenen met autisme. Het herbestemmingstraject Fort K’ijk is inmiddels een paar jaar geleden afgerond. Hoog tijd voor een update.

Hoe is het met: Langhuis Oosterleek

Het Steunpunt ging in gesprek met Paul Heilig, medewerker vergunningen van de SED-gemeenten, om te bespreken welke nieuwe inzichten ontstaan zijn naar aanleiding van het herbestemmingsproces.

Hoe is het met: Brugwachtershuisjes

Ze liggen verspreid over de stad, dateren uit de periode 1673-2009 en waren allen tot voor kort nog operationeel. Nu vormen 22 Amsterdamse brugwachtershuisjes tezamen het SWEETS hotel. Dat traject heeft geleid tot nieuwe inzichten met betrekking tot het herbestemmingsproces en de exploitatie.

Meer lezen?

Al sinds 2017 publiceert het Steunpunt jaarlijks enkele voorbeeldprojecten, en inmiddels staat onze databank vol inspirerende voorbeeldprojecten. Bekijk ze in onze kennisbank onder de tab ‘Voorbeeldprojecten’, of kies een thema: gebouwd erfgoedarcheologie of energietransitie en klimaatadaptatie.

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.