AMSTERDAM – Op woensdagmiddag 19 juni lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij De Groene Afslag in Laren de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode (omgevingskwaliteit door erfgoed). De rode draad door deze editie is watererfgoed; in onze provincie met drie kusten en eindeloos veel polders en droogmakerijen een logisch thema. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer benadrukt de relevantie.

“In het kader van de actuele ruimtelijke opgaven die zich in Noord-Holland voordoen, zoals de veranderingen in het landelijk gebied, woningbouw en de energietransitie, is de omgang met waterrijk erfgoed een belangrijk puzzelstuk.”

Ode werd op creatieve wijze gelanceerd door makerscollectief Circus Andersom, dat het erfgoed in perspectief zette van een veel langere geologische tijdschaal en de nadruk legde op verbinding Als afsluiter van deze ceremonie sprak gedeputeerde Beemsterboer zijn wens uit voor de toekomst van het Noord-Hollands watererfgoed. Vervolgens lanceerde hij ode door die door te geven aan het publiek. De eerste werd in ontvangst genomen door Fotigui Camara, wethouder cultuur en erfgoed in gemeente Den Helder.

Ode is vanaf vandaag digitaal beschikbaar

Ode is een tijdschrift voor medewerkers en bestuurders van Noord-Hollandse gemeenten en de provincie, en voor alle anderen die benieuwd zijn naar de rol van de diverse overheden binnen de erfgoedzorg. Ode biedt inspiratie voor het dagelijkse erfgoedwerk met verhalen, interviews en goede voorbeelden uit de rijke voorraad Noord-Hollands cultureel erfgoed. De digitale versie van de vijfde ode is vanaf vandaag voor een breed publiek te downloaden via onze website.

Downloads

Je kunt ode ook downloaden in boekvorm of losse bladzijden.

Andere edities van ode

Via de onderstaande knop kun je ook alle andere edities van ode lezen.

(Beeldverantwoording: André Russcher. Wethouder cultuur en erfgoed in de gemeente Den Helder Fotigui Camara neemt de eerste odes in ontvangst van gedeputeerde Jelle Beemsterboer)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.